Våra projekt

Bekanta dig med Konstuniversitets forsknings- och utvecklingsprojekt, samt internationella samarbetsprojekt.

Huvudenhet
Undertyper
Forskningsområde
Status

Sökresultat: 30

Projektets namn Längd Finansiär
Aino och Heikki
Forskningsprojektet behandlar korrespondensen mellan Aino Ackté och Heikki Renvall.

Alfred Kordelinin Säätiö

Att sam-agera med växter
Forskningsprojekt (2017-2020) av Annette Arlander
01/2017-12/2020
Brevväxling med det förflutna
Elina Salorantas konstnärliga forskning involverar korrespondens med sångaren Elli Forssell (1871-1943).
Cantatrices Achté
Forskningsprojektet behandlar korrespondens, som öppnar perspektiv på operakulturens praxis.

Svenska Litteratursällskapet i Finland, Emil Aaltosen Säätiö & Oskar Öflunds Stiftelse

Den forskande konstnären som ett vittne
Forskningsprojekt (2019-2022) av Johanna Lecklin fördjupar teman kring etik och gränsen.
01/2019-12/2022
Finländska organisters utländska studieresor
Ett forskningsprojekt under ledning av Peter Peitsalo handlar om finsk orgelkonst.
Forskningspaviljong-projektet
Forskningspaviljongen har arrangerats i Venedig år 2015, 2017 och 2019 samt i Helsingfors år 2021 och 2023.

Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse (2019 och 2021)

Niilo Helanders stiftelse (2023)

Funderar med furor
Hur utveckla sätt att beakta och samverka med levnadsformer som träd, subjektiviteter vilka vi brukar uppfatta som helt ‘andra’?
01/2022
Grabando al caminar
Forskningsprojekt av Lea Kantonen al caminar (skildring till fots) är en serie med videoworkshops, museibesök och performanser som presenterar och dokumenterar urfolkens konst.
01/2017-01/2018

Utrikesministeriet

HEWDISARTS
HEWDISARTS är ett tvärkulturellt akademiskt samarbetsprojekt vars mål är att utmana akademisk ableism inom högre utbildning.
01/2022-12/2024

Projektet ingår i det nationella SAFINET-nätverket (Southern African and Finnish Higher Education Institutions’ Network for Health and Wellbeing) där det verkar under delområdet Kultur och välmående. Nätverket finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Klassiska vida former ur synvinkel av tidens källor
Veijo Murtomäki intresserar sig för de politiska konnotationer vid 1800-talets kompositörer och i finska musiklivet inom första hälftet av 1900-talet.
Korrespondensen mellan Jean Sibelius och Aino Ackté
Projektets målsättning är att redigera och finslipa för publicering korrespondensen mellan Jean Sibelius och familjen Achté på ursprungsspråket och som en översättning.

Svenska Kulturfonden.

Kreativ personcentrerad vårdkonst
Projektet avser att utveckla, implementera och evaluera kreativ personcentrerad vårdkonst, inkludera och utveckla arbetssätt och -verktyg för konst och kultur inom yrkesutbildningen och äldreomsorgen.
09/2021-06/2024

Svenska kulturfonden, Konstsamfundet

Mat
Forskningsprojekt (2018-2020) av Timo Heino
Mikrohistoriska synvinklar till kvinnornas restaurangmusikverksamhet i Europa i slutet av 1800-talet
Nuppu Koivisto undersöker kvinnliga musiker som förblir i utkanten av musikhistoria.
Musik och ljud i dokumentärfilmens historia
Forskningsprojektet behandlar ljudelementen i filmer.
Musikfostran, professionalism och ekopolitik
Inom projektet identifieras nya alternativa metoder att genomföra konstundervisning som främjar hållbar utveckling och som är socialt ansvarsfulla och framåtsyftande.
09/2021-08/2025

Finlands Akademi

Möten med betydande och obetydliga träd
Även om vi ofta varnas för att ”inte se skogen för träden”, vill det här projektet beakta den motsatta faran, att ”inte se träden för skogen” och fokusera på individuella träd.
01/2020-12/2021

Finska kulturfonden

Nationalbalett 100
Forskning behandlar Finlands nationella ballett.
New Spaces for a new Society
Forskningsprojekt av Jan-Erik Andersson behandlar olika teorier om rum och rymd.
01/2020-12/2022
Pianospelets historia i Finland
Forskningsprojektet handlar om kulturen och bakgrunden för finsk pianospel.
Post-digitala fotografiets epistelmologi (PEPI)
I projektet undersöks den fotografiska sanningens kriterier
01/2019-12/2022

Finlands Akademi

Scenkonst med i lärande (SMIL)
Scenkonst med i lärande (SMIL) är ett utvecklings- och forskningsprojekt. Projektet undersöker: vad som produceras i mötet med scenkonsten, i en lärmiljö? Projektet är finansierat av Svenska Kulturfondens SKAPA-medel.
01/2023-12/2026

Svenska kulturfonden

Tallinn 67 -jazzfestivalen
Heli Reimanns forskningsprojekt.

Koneen Säätiö

The Images of Life and Death
Petri Kaverma behandlar i sin forskning död genom en produktion som förenar konstverk med en sarkofag.
01/2015
The Music-Related Gestures
Forskning behandlar kroppslig musikvetenskap.
Translocal Cultural Fields
Forskningen under ledning av Vesa Kurkela fokuserar på musikaliska aktiviteter i Finlands största städer i början av 1900-talet.

Finlands Akademi

Uniarts GINTL
Målet med UniArts GINTL-samarbetet är att utöka förståelsen för kunskap och kunskap genom konstnärligt tänkande och handling. Projektet diversifierar lärande och undervisningsprocesser med hjälp av konstbaserade praktiker. Det internationella projektet skapar ett öppet, globalt forum för mångsidiga dialoger inom området lärande och undervisning.
01/2021-12/2024

Undervisning- och kulturministeriet

Utvecklingen av musiklivet i Tammerfors 1900-1940
Markus Mantres forskningsprojekt handlar om musiklivet i Tammerfors.
Övervaka och beskatta: Tillstånds- och beskattningssystem för musik och musiker i Prag 1894–1918
Forskningsprojektet behandlar de glömda aspekterna av musikkulturen i Prag.

Otto A. Malms donationsfond & Konestiftelsen