Funderar med furor

Hur utveckla sätt att beakta och samverka med levnadsformer som träd, subjektiviteter vilka vi brukar uppfatta som helt ‘andra’?

Introduktion

Det här konstnärliga forskningsprojektet som fokuserar på tallar eller furor är en vidareutveckling av ett tidigare projekt, Möten med betydande och obetydliga träd (2020–2021). Tallar eller furor (Pinus) utgör kärnan i detta projekt; förutom den i de nordiska länderna allmänna tallen (Pinus sylvestris), kommer andra arter av tall att tas med i mån av möjlighet. Det huvudsakliga problemet är hur utveckla sätt att beakta och samverka med levnadsformer som träd, subjektiviteter vilka vi brukar uppfatta som helt ‘andra’. Hur utveckla sätt att tänka, reflektera, fundera och tala med träd, intill dem eller i något slags samverkan med dem. Hur beakta historiska, kulturella, materiella och lokala särdrag då man möter särskilda träd. Hur utveckla även fantasifulla och poetiska sätt att möta tallar eller furor och samverka med dem.

En av utgångspunkterna är den praktik att uppträda för kamera med träd och att tilltala dem i skrift som jag utvecklade under det tidigare projektet. Således är frågor med anknytning till språket och översättning – mänskornas språk och växternas språk, visuella språk och de verbala språk som används (finska, svenska och engelska) – centrala för dessa experiment, vid sidan av det huvudsakliga syftet att hitta sätt att dela tid och rum, bildrummet inbegripet, med tallar eller furor. Frågor kring agens, trädens agens likväl som den (vid videoinspelning, ljudinspelning, editering, spridning och utställning) brukade teknologins agens är sammanlänkade med dessa experiment. Vad slags sätt att samarbeta och kommunicera kunde utvecklas mellan träd och icke-träd som mänskor. 

Projektets namn

Funderar med furor

Tid

01/2022

Kontaktpersoner

Gästforskare Annette Arlander,

Bildkonstakademin, Konstuniversitetet

annette.arlander@uniarts.fi

Find out more

Pondering with pines -blogg

Projekt arkiv i Research Catalogue

Talking with trees -podcast i Sondcloud