Kontinuerligt lärande

Komplettera dina kunskaper genom att studera på öppna universitetet eller vidareutveckla ditt yrkeskunnande genom att delta i våra fortbildningar och specialiseringsutbildningar.

Kurser på öppna universitetet

Professionell utveckling

Bli behörig lärare inom konstområdet

Bekanta dig med utbildningsanordnarna