Så här söker du till öppna universitetet

Ansökningstider

Sommaren 2024

Utbildningsutbudet publiceras 19.3.2024 kl. 15.00. Anmälan börjar 3.4.2024 kl. 9.00 och avslutas 19.4.2024 kl. 23.59.

Hösten 2024

Utbildningsutbudet publiceras 28.5.2023 kl. 15.00 (undervisning som ordnas av öppna universitetet) och 11.6.2024 kl. 15.00 (undervisning integrerad i examensundervisningen).

Ansökningstiden börjar 5.8.2024 kl. 9.00. Ansökningstiden avslutas 15.8.2024 kl. 23.59 (undervisning integrerad i examensundervisningen) eller 22.8.2023 kl. 23.59 (undervisning som ordnas av öppna universitetet).

Våren 2025

Utbildningsutbudet publiceras 5.11.2024 kl. 15.00. Ansökningstiden börjar 19.11.2024 kl. 9.00.

Ansökningstiden avslutas 9.12.2024 kl. 23.59 (undervisning integrerad i examensundervisningen) eller 12.12.2024 kl. 23.59. (undervisning som ordnas av öppna universitetet).

Sommaren 2025

Utbildningsutbudet publiceras 18.3.2025 kl. 15.00. Anmälan börjar 2.4.2025 kl. 9.00 och avslutas 22.4.2025 kl. 23.59.

Ansökningstiden för enskilda studieperioder kan förlängas eller så kan separata ansökningar ordnas för studieperioderna.

Ansökningstiden för enskilda studieperioder kan förlängas eller så kan separata ansökningar ordnas för studieperioderna.

Studieperioder

I kurskalendern hittar du det aktuella undervisningsutbudet. Listan kan filtreras till exempel enligt utbildningsområde eller läroämne och i sökfältet kan man söka studier till exempel med studieperiodens namn. 

Att söka till Konstuniversitetets öppna universitet

Beskrivningarna av studieperioderna vid det öppna universitetet publiceras i tjänsten studieinfo.fi och en länk till uppgifterna för varje studieperiod publiceras i kurskalendern. 

Ansökan till Konstuniversitetets öppna universitet görs genom att fylla i en elektronisk anmälningsblankett som finns i kurskalendern medan ansökningstiden pågår. 

Antagning av studerande och nivåprov

I beskrivningen av varje studieperiod nämns de kriterier utifrån vilka antagningen av studerande görs. Studerandena väljs antingen i anmälningsordning eller på basis av ansökningarna. Urvalsprocessen kan omfatta ett motivationsbrev, ett nivåprov, en provspelning, en förhandsuppgift eller motsvarande, på basis av vilket de sökandes färdigheter att delta i undervisningen säkerställs. De ansökningar som inkommit tas till behandling efter att ansökningstiden gått ut. Alla sökande informeras om beslutet om studieplats per e-post innan studierna inleds. 

Undervisning som ordnas av öppna universitetet

I de studier som ordnas av det öppna universitetet beslutar Konstuniversitetets öppna campus och studieperiodens ansvariga lärare för antagningen av studerande. Undervisningen sker i regel på kvällar och veckoslut och undervisningsgruppen består huvudsakligen av studerande vid öppna universitetet. Antagningen av studerande görs på basis av de urvalskriterier som beskrivs i studieperioden.

Undervisning som är integrerad i examensundervisningen

Den enhet som ordnar undervisningen beslutar om antagningen av studerande i de studier som är integrerade i Konstuniversitetets examensundervisning. Undervisningen sker i regel dagtid och genomförs i samma grupper tillsammans med de examensstuderande. Antagningen av studerande görs utifrån resurserna och studerandenas färdigheter.

Öppen ansökan

Via den öppna ansökan kan man i välmotiverade specialfall ansöka om studierätt till Konstuniversitetets undervisning, som inte erbjuds vid det öppna universitetet. Via den öppna ansökan kan du söka till föreläsningsundervisning och gruppundervisning. Studierätt vid öppna universitetet beviljas inte för individuell undervisning.

Studierätt ansöks under öppna universitetets ansökningstider via Konstuniversitetets öppna universitet. Ansökan ska riktas till en viss studieperiod som ingår i läsårets undervisningsutbud. Studierätt kan beviljas om den sökandes bakgrundsstudier och färdigheter är tillräckliga och det finns plats i undervisningsgrupperna. För dessa studier tas ut öppna universitets studieavgift.

Undervisningsplanerna enligt Konstuniversitetets examenskrav finns på Konstuniversitetets webbplats och undervisningsutbudet under läsåret finns i Konstuniversitetets studiehandbok. All undervisning enligt läroplanerna ordnas inte årligen.

Du kan begära mer information om den öppna ansökan hos det öppna universitetets kontor: avoin@uniarts.fi

Annulleringsvillkor

Se avgifter och annulleringsvillkor för studier vid Öppna universitetet här

Stu­di­er vid öpp­na uni­ver­si­te­tet

Läs Öppna universitetets studieanvisningar.

.