Forskning

Den speciella karaktären hos den forskning som bedrivs vid Konstuniversitetet bottnar i den omedelbara och berikande interaktionen mellan forskningen och konsten.

Vår forskningsenhet

Bekanta dig med forskningsenheterna på våra akademier.

Bekanta dig med vår forskning

Här hittar du några av våra forskningsprojekt på svenska. Mera projekt kan hittas på finska eller engelska.

Våra forskare

Konstnärliga forskning

Den konstnärliga forskningen är något som kännetecknar vårt universitet. Ett axplock ur de konstnärliga forskningsprojekten.

Forska hos oss!

Anslut dig till vår internationella forskargemenskap. Bekanta dig med de olika forskargrupperna och lokalerna.