Användning av kakor på Konstuniversitetets webbplats

Bekanta dig med användningen av kakor på vår webbplats (uniarts.fi) samt upphovsrätten till material som publiceras på webbplatsen uniarts.fi.

Kakor och samtycke till kakor

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Kakor kan beskrivas som små textfiler som är placerade i webbläsarens internminne. Kakorna ger tjänsteleverantören möjlighet att skapa sig en överblick över hur webbplatsen används och hur den kan förbättras. Information om kakor används också för internetmarknadsföring.

Kakorna skadar inte användarnas terminaler eller de datafiler och program som finns på dem.

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av kakor. Om du vill kan du blockera användningen av kakor genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att kakor sparas. Begränsningar av användningen av kakor kan ha negativ inverkan på webbplatsens funktionalitet.

Konstuniversitetet använder inte kakor för att ta reda på din identitet. Vi kopplar heller inte ihop din IP-adress med dig och samlar inte in sådana uppgifter ur vilka din identitet direkt skulle framgå.

Konstuniversitetets kakor

Vi använder såväl förstapartskakor (Konstuniversitetets kakor) som tredjepartskakor (andra än Konstuniversitetets kakor, vilka förmedlar uppgifter till ifrågavarande tredje part när du besöker Konstuniversitetets webbplats.)

Förstapartskakor

Förstapartskakor används för att möjliggöra webbplatsens olika funktioner. Vidare använder vi också kakor för webbanalys för att möjliggöra utvecklingsarbete med webbplatsen och tillhörande nättjänster. Analyskakorna ger kunskap om bl.a. hur besökarna använder webbplatsen.

Tredje parts leverantörer av webbanalysverktyg

För att kunna utveckla innehållet och användbarheten använder vi tredjepartskakor på vår webbplats (Google (Universal) Analytics, Googles webbanalystjänst). Med hjälp av kakorna får vi till exempel veta hur vår webbplats används och vilka terminaler och webbläsare besökarna på vår webbplats använder. De insamlade uppgifterna om hur kunderna använder webbplatsen förmedlas och lagras vanligtvis på Googles serverdatorer som är belägna i USA. Du kan förhindra att kakor lagras och att uppgifter om din användning av webbplatsen förmedlas till Google och behandlas av Google genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

På vår webbplats använder vi också tjänsten Siteimprove som samlar in statistik om användare och det sätt på vilket besökare rör sig på webbplatsen. Samtidigt analyseras om användaren har accepterat kakor eller inte. Tjänsten samlar inte in uppgifter som kan identifiera dig. Resultatet används enbart för webbanalys och förbättringar.

Tredje parts sociala tillägg och inriktning på marknadsföring

På vår webbplats finns länkar till tredje parts tjänster och sociala tillägg, som Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Innehållet i dessa sociala medier kommer direkt från tredje part och dessa tredje parter kan samla in uppgifter om användarnas besök i varje enskilt fall i enlighet med sina gällande villkor för integritetsskydd.

Med hjälp av tjänsten Your Online Choices kan du bekanta dig med webbmarknadsföring och integritetsskydd och kontrollera dina inställningar.

Ta kontakt

Ytterligare information om användningen av kakor lämnas av Konstuniversitetets kommunikation viestinta(at)uniarts.fi

Ytterligare information om användning av personuppgifter lämnas av Antti Orava, tietosuoja(at)uniarts.fi, dataskyddsansvarig på Konstuniversitetet.

Upphovsrätt till material som publiceras på webbplatsen

I den mån som det material som publiceras på webbplatsen är upphovsrättsskyddat äger Konstuniversitetet rättigheterna. Eftertryck förbjudes om inget annat anges. Konstuniversitetet ansvarar inte före eventuell skada som orsakats användaren som härrör från tekniska störningar eller utomståendes länkade material.

Under Konstuniversitetets webbadress finns också de studerande och personalen på universitetets webbplatser och de gruppers webbplatser som dessa har bildat. För innehållet på dessa webbplatser svarar den administratör som har behörighet till universitetets nätverk.