Sibelius-Akademins ungdomsutbildning

Vår ungdomsutbildning är en språngbräda till musikalisk professionalism. Du kan söka in för att studera klassisk musik, jazz- eller folkmusik.

Jalka, jossa kirkas lenkkari ja värikäs sukka rumpujen keskellä.

Varför hos oss?

Ungdomsutbildningen är en riksomfattande utbildning som förbereder deltagarna för högskolestudier i musik. Den arrangeras vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, där undervisningen, den konstnärliga verksamheten och forskningen formar en interaktiv inlärningsmiljö på universitetsnivå. Syftet med utbildningen är att leda in musikaliskt begåvade skolbarn och -ungdomar på den målinriktade musikundervisningens område.

Utbildningens innehåll och mål

De studerande vid ungdomsutbildningen har ett huvudinstrument eller ett huvudämne.

Huvudinstrument i klassisk musik: 

  • träblås- och mässingsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, valthorn, trumpet, basun, barytonhorn, tuba) 
  • slagverk, harpa, piano, orgel, sång 
  • stråkinstrument (violin, altviolin, cello, kontrabas) 
  • periodinstrument inom tidig musik (blåsinstrument, stråkinstrument, cembalo eller luta)

Huvudämnen i klassisk musik:

  • Global Music
  • komposition och musikteori 
  • folkmusik som huvudämne
  • jazz som huvudämne

I ungdomsutbildningen studerar du förutom ditt huvudämne eller huvudinstrument även musikalisk gestaltningsförmåga och ensemblespel. Du har möjlighet att få undervisning också i annat som ingår i Sibelius-Akademins övriga kursutbud. I dina studier ingår varje läsår åtminstone ett offentligt uppträdande som blir bedömt (exempelvis i ungdomsutbildningens matiné).

Dina studier vid ungdomsutbildningen följer en individuell studieplan som du gör upp tillsammans med din egen lärare eller ämnesledaren. I studieplanen beaktas förutom målsättningarna för musikutbildningen även inlärningsmålen för utbildningen i grundskolan och på andra stadiet. 

I ungdomsutbildningen är siktet alltid målmedvetet inställt på framtida musikstudier på högskolenivå vid Sibelius-Akademin eller någon annan högskola.  

Regionala projekt

Som en del av ungdomsutbildningen ger lärarna vid Sibelius-Akademin helgkurser vid musikinstitut runtom i Finland.

Lärare

Ungdomsutbildningens lärarkår består av lärare vid Sibelius-Akademin. Undervisningen i klassisk musik koordineras av Teppo Koivisto, undervisningen i folkmusik av Terhi Puronaho och undervisningen i jazzmusik av Ari-Pekka Anttila.

Antagning

Konstuniversitetets Sibelius-Akademi antar nya studerande till ungdomsutbildningen en gång per år på våren. Följande ansökningsperiod till Sibelius-Akademins ungdomsutbildning infaller i januari 2022. Urvalsproven arrangeras i huvudsak i maj.

Ansökningsmål

Ungdomsutbildning

Enhet

Sibelius-Akademin

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om vår språkpraxis

Studieavgifter

Serviceavgift: 340€/termin

Ansökningstid

Nästa ansökningstid meddelas senare.

Handledande lärare

Vice dekan Olli-Pekka Martikainen