Sibelius-Akademins ungdomsutbildning

Vår ungdomsutbildning är en språngbräda till musikalisk professionalism. Du kan söka in för att studera klassisk musik, jazzmusik, folkmusik eller Global Music.

Varför hos oss?

Ungdomsutbildningen är en riksomfattande utbildning som förbereder deltagarna för högskolestudier i musik. Den arrangeras vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, där undervisningen, den konstnärliga verksamheten och forskningen formar en interaktiv inlärningsmiljö på universitetsnivå. Syftet med utbildningen är att leda in musikaliskt begåvade skolbarn och -ungdomar på den målinriktade musikundervisningens område.

Utbildningens innehåll och mål

De studerande vid ungdomsutbildningen har ett huvudinstrument eller ett huvudämne.

Huvudinstrument i klassisk musik: 

  • träblås- och mässingsinstrument (flöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, valthorn, trumpet, basun, barytonhorn, tuba) 
  • slagverk, harpa, piano, orgel, sång 
  • stråkinstrument (violin, altviolin, cello, kontrabas) 
  • periodinstrument inom tidig musik (blåsinstrument, stråkinstrument, cembalo eller luta)

Huvudämne:

  • Global Music
  • folkmusik
  • jazzmusik
  • kompostition
  • musikteori

I ungdomsutbildningen studerar du förutom ditt huvudämne eller huvudinstrument även musikalisk gestaltningsförmåga och ensemblespel. Du har möjlighet att få undervisning också i annat som ingår i Sibelius-Akademins övriga kursutbud. I dina studier ingår varje läsår åtminstone ett offentligt uppträdande som blir bedömt (exempelvis i ungdomsutbildningens matiné).

Dina studier vid ungdomsutbildningen följer en individuell studieplan som du gör upp tillsammans med din egen lärare eller ämnesledaren. I studieplanen beaktas förutom målsättningarna för musikutbildningen även inlärningsmålen för utbildningen i grundskolan och på andra stadiet. 

I ungdomsutbildningen är siktet alltid målmedvetet inställt på framtida musikstudier på högskolenivå vid Sibelius-Akademin eller någon annan högskola.  

Regionala projekt

Som en del av ungdomsutbildningen ger lärarna vid Sibelius-Akademin helgkurser vid musikinstitut runtom i Finland.

Lärare

Ungdomsutbildningens lärarkår består av lärare vid Sibelius-Akademin. Undervisningen i klassisk musik koordineras av Teppo Koivisto, undervisningen i folkmusik av Terhi Puronaho, undervisningen i jazzmusik av Ari-Pekka Anttila och undervisningen i Global Music av Nemat Battah.

Urvalsguide

Ansökningsmål

Ungdomsutbildning

Ansökningstid

3.-17.1.2024

Ansökningsspråk

engelska, finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

Serviceavgift: 340€/termin

Handledande lärare

Prodekan Markus Utrio

Programsledare Kaisa Holopainen

Planerare Peppiina Kaperi

Enhet

Sibelius-Akademin