Strategi 2021–2030

Vår strategi har som utgångspunkt att konst är en del av ett gott liv. Genom den bygger vi en jämlik och hållbar värld.

Strategins utgångspunkter

Vårt mål

Bekanta dig med de sex hörnstenarna i vår strategi samt med hur vi verkställer och följer upp dem.