Forskningspaviljongen

Forskningspaviljongen bjuder på bildkonst, konserter, föreställningar, verkstäder och diskussioner som alla präglas av ett undersökande, forskande grepp. År 2023 arrangeras Forskningspaviljongen i juni på Sveaborg och i Musikhuset i Helsingfors.

HIAP i Sveaborg

Forskningspaviljongen #5: Helsingfors

Konstuniversitetets femte forskningspaviljong kommer att vara värd för en rad residens ämnade för konstnärer och konstnärligaforskare under våren 2023. Paviljongerna anordnades ursprungligen i samband med biennalen i Venedig. Paviljongprojektet kommer att kulminera i ett publikt evenemang i Helsingfors i juni 2023. Residensen i april och maj anordnas i samarbete med Konstuniversitetet, Helsinki International Artist Program (HIAP) och Saari Residens som upprätthålls av Kone stiftelsen.

Arbetsgrupp för forskningspaviljongen 2023

  • Otso Lähdeoja

  • Professor, Tutkimusinstituutti, Forskningsinstitut
  • +358469216117
  • Mika Elo

  • Professor, Bildkonstakademin, Bildkonstakademin
  • +358503473969
  • Leena Rouhiainen

  • Prodekan, forskning och doktorandutbildning
   Konstuniversitets Teaterhögskola
  • +358400792093
  • Salli Berghäll

  • Producent, Produktionstjänster Teaterhögskolan, Teaterhögskolan
  • +358504497814
  • Michaela Bränn

  • Specialist, Studietjänster Bildkonstakademin, Bildkonstakademin
  • +358406313553
  • Heta Muurinen

  • Planerare, Gemensamma kommunikatiostjänster, Konstuniversitetet
  • +358505692904