Forskningspaviljongen

Under sommaren bjuder paviljongen på bildkonst, konserter, föreställningar, verkstäder och diskussioner som alla präglas av ett undersökande, forskande grepp. Fritt inträde, öppet tis-sön 12-18.

Forskningspaviljongen #4: Helsingfors

Konstnärsforskare som deltar i forskningspaviljongen och deras projekt möter publiken vid Sandudds paviljong och dess omgivning 5.6.–28.8.2021. Den fjärde forskningspaviljongen ordnas med stöd av Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse.

Arbetsgrupp för forskningspaviljongen

  • Michaela Bränn

  • Specialist, Opintopalvelut Kuvataideakatemia, Bildkonstakademin
  • +358406313553
  • Mieko Kanno

  • Professor, Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin
  • +358503079992
  • Denise Ziegler

  • Universitetsforskare, Taiteellinen tutkimus Kuvataideakatemia, Bildkonstakademin
  • +358504080197
  • Anni Anttonen

  • Chef, Näyttelypalvelut Kuvataideakatemia, Bildkonstakademin
  • +358456578746
  • Tero Nauha

  • Professor, Live Art and Performance Studies, Teaterhögskolan
  • +358504710467