Forskningspaviljongen

Forskningspaviljongen bjuder på bildkonst, konserter, föreställningar, verkstäder och diskussioner som alla präglas av ett undersökande, forskande grepp.

Forskningspaviljongen #4: Helsingfors

Konstnärsforskare som deltog i forskningspaviljongen och deras projekt mötes med publiken vid Sandudds paviljong och dess omgivning 5.6.–28.8.2021. Den fjärde forskningspaviljongen ordnades med stöd av Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse.

Arbetsgrupp för forskningspaviljongen 2021

  • Michaela Bränn

  • Specialist, Opintopalvelut Kuvataideakatemia, Bildkonstakademin
  • +358406313553
  • Mieko Kanno

  • Professor, Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin
  • +358503079992