Fotografering och filmning i Konstuniversitetets lokaler

Fotografering och filmning för eget bruk eller i journalistiskt syfte är tillåtet i universitetets lokaler, förutsatt att det inte stör vår grundläggande verksamhet. Meddela ändå din ankomst och syftet med fotograferingen eller filmningen till universitetets kommunikation.

Fotografering och filmning i offentliga lokaler

Universitetets byggnader och allmänna utrymmen kan fotograferas fritt för eget bruk eller i journalistiskt syfte under byggnadernas öppettider. Med allmänna utrymmen avses utrymmen dit allmänheten har tillträde utan passerkort, till exempel entréhallar och bibliotek.

Fotograferingen eller filmningen får dock inte störa universitetets studerande, personal eller andra personer som vistas i lokalerna, och de får inte orsaka olägenheter för universitetets verksamhet, lokaler, möbler eller material. Det är förbjudet att fotografera och filma i kommersiellt, politisk eller religiöst syfte. 

Om man kan identifiera människor på dina bilder eller videofilmer måste du begära tillstånd av dem innan du publicerar materialet. 

Fotografering och filmning i journalistisk syfte

Representanter för media är välkomna till campus för att fotografera eller filma när de förmedlar nyheter som berör Konstuniversitetet. 

Vi önskar att man på förhand meddelar om fotograferingen eller filmningen per e-post till Konstuniversitetets kommunikation på adressen viestinta@uniarts.fi.  När det gäller större fotograferings- eller filmningsprojekt ska man avtala med den ansvariga enheten.  

Representanter för media ombeds anmäla sig vid infodisken när de kommer till campus. 

Fotografering och filmning av undervisning

Om man fotograferar, filmar eller på annat sätt spelar in undervisning måste man be om lov av de lärare och studerande som förekommer i det lagrade materialet. 

Observera att om det förekommer halvfärdiga konstverk på dina bilder måste du be om tillstånd av upphovsmännen att fotografera och publicera bilderna.  

Behandling av konstverk som syns på bilderna 

I våra lokaler finns en mängd konstverk av våra nuvarande och tidigare studerande. Ange alltid konstnärens och konstverkets namn och årtal för färdigställandet i samband med publiceringen av bilderna. 

Hyrning av lokaler för fotografering och filmning

Konstuniversitetets lokaler kan i vissa situationer hyras för fotografering eller filmning. I sådana situationer görs alltid ett separat avtal. 

Om du är intresserad av att hyra lokaler, ta kontakt med våra lokaltjänster: tilavuokraus@uniarts.fi

Behandling av personuppgifter på fotografier

Ett fotografi eller en video innehåller personuppgifter om en person eller personerna som syns i bild kan identifieras.

När det gäller behandling av personuppgifter tillämpas villkoren i Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679, GDPR) samt annan internationell datasekretesslagstiftning. Man får inte publicera en bild på en person utan personens frivilliga och uttryckliga samtycke. Vid användningen av fotografier ska man tydligt meddela syftet och den plattform där man avser publicera bilden.  Det är bra att begära ett skriftligt samtycke och personen som syns på bilden ska också ha möjlighet att återkalla samtycket.