Studera vid Konstuniversitetet

Studera konst på svenska vid Finlands mest eftertraktade universitet.

Studenter sitter på taket till Amos Rex galleri

Urvalsresultat

Urvalsresultaten för våren 2024 publiceras vid tre olika datum, 5.4, 8.5 och 31.5. Se de specifika datumen för utbildningsprogrammen i motsvarande urvalsguide.

  • Teaterhögskolan publicerar urvalsresultaten 8.5. och 31.5.

    Här kan du se urvalsresultaten efter de publicerats.

  • Bildkonstakademin publicerar urvalsresultaten 31.5.

    Här kan du se urvalsresultaten efter de publicerats.

Vad kan du studera hos oss

Hos oss kan du studera musikpedagogik och skådespelarkonst på svenska. Du kan bevisa dina språkkunskaper i ansökningsskedet i svenska även i många andra program där det finns flera examensspråk, men undervisningen i programmen sker dock mest på finska och engelska.

Information om ansökning

Ansökningstiden för Konstuniversitetet i januari 2024 har nu gått ut. Ansökning till Bildkonstakademins magisterprogram (ansökningstid i augusti), Konstuniversitetets doktorsutbildning samt Sibelius-Akademins ungdomsutbilning anordras separat från den gemensamma ansökan.

Information om studier

Studeranden berättar

Läs om studielivet i en av Finlands mest eftertraktade studieplatser.

Studielivet på Konstuniversitetet

Andra sätt att studera med oss