Studera vid Konstuniversitetet

Studera konst på svenska vid Finlands mest eftertraktade universitet.

Studerande skriver på tavlan

Information om ansökning

Ansökning till Konstuniversitetet sker i den första gemensamma ansökan på Studieinfo.fi. Nästa ansökningstid är 4-18.1.2023. Ansökning till Bildkonstakademins magisterprogram (ansökningstid i augusti), Konstuniversitetets doktorsutbildning samt Sibelius-Akademins ungdomsutbilning anordras separat från den gemensamma ansökan.

Urvalsresultat för höstens urvalsprov

Vad kan du studera hos oss

Hos oss kan du studera musikpedagogik, kyrkomusik och skådespelarkonst på svenska.

Information om studier

Studeranden berättar

Läs om studielivet i en av Finlands mest eftertraktade studieplatser.

Studielivet på Konstuniversitetet

Andra sätt att studera med oss