Musikpedagogik, kandidat och magister

Väx till en skicklig musikpedagog, musiker eller forskare som brinner för att utveckla sitt område under ledning av lärare i toppklass!

Varför hos oss?

Skaffa dig bred kompetens som musikpedagog på Konstuniversitetet. Du lär dig behärska olika musikstilar på flera olika instrument, leda körer och ensembler och arrangera material för olika sammansättningar. Du har nytta av forskningen på området för din undervisning, dess utvärdering och utveckling. Redan under studierna får du knyta kontakt med potentiella arbetsgivare.

Utbildningens innehåll och mål

Med en musikpedagogikexamen är du i första hand ämneslärare i musik för grundskolan och gymnasiet. Utbildningen förbereder också mångsidigt för andra musikpedagogiska uppgifter samt för påbyggnadsstudier. Utbildningen omfattar studier i musik, pedagogik för lärare (60 sp) och forskningsarbete.

Kandidatstudier

Under de första tre åren studerar du musikämnen, pedagogik för lärare och forskningskunskap. Vidare ingår tillvalsämnen och eventuella biämnen i studierna, till exempel musikteknologi eller pedagogik med avseende på fritt ackompanjemang. Du kan också välja studieperioder ur Konstuniversitetets övriga akademiers utbud samt det gemensamma undervisningsutbudet.

Magisterstudier

På magisternivå fortsätter du att studera musikämnen, pedagogik för lärare samt forskningsarbete. Dessutom ingår tillvalsämnen som utgör en femtedel av studierna på magisternivå i examen. Under studietiden får du delta i olika musikaliska projekt, som musiker, du får leda ensembler, och du får komponera och arrangera musik. Du får erfarenhet av undervisning i skolan och hos andra utbildningsanordnare samt samarbete med olika aktörer inom kulturområdet. Under studierna genomför du bland annat tre praktikperioder i olika skolor.

Lärare

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Doktorandstudier

Efter examen har du möjlighet att fortsätta på doktorandprogrammet i musik och inrikta dig på vetenskapliga, konstnärliga eller tillämpade doktorandstudier. På Konstuniversitetet kan du avlägga licentiat- och doktorsexamen som påbyggnadsstudier.

Studentupplevelser

Urvalsguide

Målexamen och studietid

Musikmagister (MMus)

Ansökningsmål

Utbildningsprogrammet för musikpedagogik

  • kandidat och magister (5,5 år)
  • magister (2,5 år)

Ansökningstid

Nästa ansökningstid är i januari 2024. Studierna börjar i augusti 2024.

Ansökningsspråk

finska, svenska Läs mer om våra språkkunskapskrav

Studieavgifter

För studerande från länder utanför EU och EES 5000 €.
Läs mer om läsårsavgiften

Handledande lärare

Aija Puurtinen
ämnesledare

Katri Liira
ämnesledare

Enhet

Sibelius-Akademin