Undervisningspersonal vid Konstuniversitetet

Våra lärare är alla experter inom sina områden. Utbildningsprogrammet har sin fasta lärarkår och gästas vidare regelbundet av internationella musiker i toppklass.

Huvudenhet

Sökresultat: 779

  • Aakkula, Katja

  • Konstlärare, pop/jazzvokalmusik, Musikpedagogik, Sibelius-Akademin
  • Aaltonen, Jari

  • Timlärare, Utbildningsprogram i design för scenkonst, Teaterhögskolan
  • Aarnio, Roope

  • Lektor, folkmusik (knäppinstrument), folkmusik (knäppinstrument), Folkmusik, Sibelius-Akademin
  • Aarnio, Petri

  • Konstlärare, fiol, kammarmusik, Stråkinstrument och kammarmusik, Sibelius-Akademin
  • +358503228016
  • Abrams-Husso, Lucy

  • Doktorand, Doktorandskolan DocMus, Forskning och doktorandutbildning
   Timlärare, Global music, Sibelius-Akademin
  • Adewale, Adriano

  • Lektor, Global music, Sibelius-Akademin
   Timlärare, Global music, Sibelius-Akademin
  • +358503239178
  • Ahlberg, Liisa

  • Konstlärare, orgel, liturgisk spel, orgespel improvisation, Kyrkomusik och orgel (Helsingfors), Sibelius-Akademin
  • +358505913257
  • Aho-Oikkonen, Hanna

  • Timlärare, piano, Piano, dragspel, gitarr och kantele, Sibelius-Akademin
  • Ala-Harja, Riikka

  • Timlärare, Utbildningsprogrammet i Dramaturgi och Skrivande av Pjäser, Teaterhögskolan
   Timlärare, Magisterprogrammet i skrivande, Teaterhögskolan
  • Alakotila, Timo

  • Konstlärare, folkmusik (tangentinstrument), Folkmusik, Sibelius-Akademin
  • +358504624145
  • Alakärppä, Juho

  • Timlärare, Vokalmusik, Sibelius-Akademin
  • Alanko, Petri

  • Lektor, flöjt, Blåsinstrument, slaginstrument och harpa, Sibelius-Akademin
  • Alkula, Eva

  • Timlärare, kantele, Piano, dragspel, gitarr och kantele, Sibelius-Akademin
  • Angervo, Rebekka

  • Konstlärare, piano, Piano, dragspel, gitarr och kantele, Sibelius-Akademin
  • Anttila, Reijo

  • Timlärare, pop/jazzpiano, Musikpedagogik, Sibelius-Akademin
  • Anttila, Ari

  • Konstlärare, jazz (kontrabas), ungdoms-utbildningen, Jazzmusik, Sibelius-Akademin
  • Anttila, Eeva

  • Professor, Magisterprogrammet i danspedagogik, Teaterhögskolan
  • +358405858415
  • Apajalahti, Hannu

  • Lektor, musikteori, Komposition and musikteori, Sibelius-Akademin
  • +358505262046
  • Arho, Anneli

  • Timlärare, musikhistoria, Komposition and musikteori, Sibelius-Akademin
  • Arjas, Päivi

  • Lektor, uppträdande och inlärning träning, Stråkinstrument och kammarmusik, Sibelius-Akademin
  • +358407104289
  • Arlin, Elina

  • Lektor, Musikpedagogik, Sibelius-Akademin
  • Attila, Kristian

  • Lektor, korrepetition, Vokalmusik, Sibelius-Akademin
  • +358505947296
  • Autere, Hanni-Mari

  • Timlärare, Global music, Sibelius-Akademin
  • Autere, Mika

  • Specialist, Utvecklingstjänster Sibelius-Akademin, Sibelius-Akademin
  • +358407297877
  • Backman, Oliver

  • Arbetsmästare, K/Tekniska tjänster, Bildkonstakademin
  • +358504488533
  • Battah, Nemat

  • Lektor, Global music, Sibelius-Akademin
  • +358504421185
  • Baumgartner, Stig

  • Universitetslektor, Konsthistoria och -teori, Bildkonstakademin
  • Best-Dunkley, Andrew

  • Professor, Skulptur, Bildkonstakademin
  • +358505714013
  • Björkenheim, Raoul

  • Timlärare, jazz (gitarr), Öppna universitetet, Öppet campus
   Timlärare, Jazzmusik, Sibelius-Akademin
  • Boix Cantó, Fàtima

  • Timlärare, Blåsinstrument, slaginstrument och harpa, Sibelius-Akademin
  • Bonsdorff, Markus

  • Lektor, Musikteknologi, Sibelius-Akademin
  • Brandt, Margareta

  • Timlärare, Vokalmusik, Sibelius-Akademin
  • Brantelid, Andreas

  • Gästprofessor, cello, Stråkinstrument och kammarmusik, Sibelius-Akademin
  • Brygger, Mikael

  • Gästprofessor, Magisterprogrammet i skrivande, Teaterhögskolan
  • Brümmel, Frank

  • Lektor, Skulptur, Bildkonstakademin
  • +358408609514
  • Bäckman, Freja

  • Timlärare, Språkundervisning, Öppet campus
  • Cadogan, Jukka

  • Timlärare, Konsthistoria och -teori, Bildkonstakademin
  • Camus, Helmi

  • Timlärare, Folkmusik, Sibelius-Akademin
  • Castrillon Arcila, Sergio Andres

  • Lektor, GLOBAL MUSIC (instrumental studies), GLOBAL MUSIC (vocal studies), GLOBAL MUSIC (komposition), Global music, Sibelius-Akademin
   Timlärare, Global music, Sibelius-Akademin
  • Chiwalala, Arnold

  • Timlärare, Folkmusik, Sibelius-Akademin
  • Chow, Fiona

  • Timlärare, musikhistoria, musikteori, Komposition and musikteori, Sibelius-Akademin
  • Cruz, Gonçalo

  • Doktorand, Doktorandskolan MuTri, Sibelius-Akademin
   Timlärare, Folkmusik, Sibelius-Akademin
  • Decoster-Taivalkoski, Marianne

  • Lektor, medie- och ljudkonst, auditivt och kropssligt rörelseuttryck, kandidatseminarium, Musikteknologi, Sibelius-Akademin
  • +358405893669
  • Dingstad, Jakob

  • Timlärare, Stråkinstrument och kammarmusik, Sibelius-Akademin
  • Dumitrescu, Sebastian

  • Timlärare, Komposition and musikteori, Sibelius-Akademin
  • Dunkel, Manuel

  • Timlärare, jazz (saxofon), ensemble, Jazzmusik, Sibelius-Akademin