Ros och kram till en studenrande.
 • Herätys.
 • Birthmark.
 • Rytm.
 • Vakna.
 • Crossroads.
 • Vändpunkt.
 • Määränpää.
 • Förebud.

Konstuniversitetet

Konstuniversitetet värnar om och förnyar konsten. Konstuniversitetet ger utbildning inom konst på högsta nivå samt driver forskning och konstnärlig verksamhet. Konstuniversitetet bildades år 2013 då Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan slogs samman.

  • 1 935
  • studerande
  • 1 257
  • föreställningar per år
  • 13.
  • bäst inom scenkonst i världen (QS ranking)
  • 23 %
  • av våra doktorandstuderande kommer utanför Finland

Konstuniversitetet har varit den mest mångsidiga och flexibla skola man kan tänka sig.

Sirja Nironen Cello studerande

Nyheter och aktuella saker