Studenter på takterrassen i Mylly-byggnaden.
 • Herätys.
 • Birthmark.
 • Rytm.
 • Crossroads.
 • Vändpunkt.
 • Treasure.
 • Start here.

Konstuniversitetet

Konstuniversitetet värnar om och förnyar konsten. Konstuniversitetet ger utbildning inom konst på högsta nivå samt driver forskning och konstnärlig verksamhet. Konstuniversitetet bildades år 2013 då Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan slogs samman.

  • 1 889
  • studerande
  • 621
  • föreställningar per år
  • 22.
  • bäst inom scenkonst i världen (QS ranking 2022)
  • 20 %
  • av våra doktorandstuderande kommer utanför Finland

Jag har fått göra jättepraktiska arbeten men också fördjupa mig i teorin.

Per Ehrström Magisterstuderande i föreställningsdramaturgi

Studeranden berättar

Nyheter och aktuella saker