Konstuniversitetet

Konstuniversitetet värnar om och förnyar konsten. Konstuniversitetet erbjuder utbildning på högsta nivå i Finland inom musik, bildkonst, scenkonst och skrivande. Konstuniversitetet bildades år 2013 då Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan slogs samman.

  • 1 985
  • studerande
  • 1 232
  • föreställningar, konserter och uställningar per år
  • 25.
  • bäst inom scenkonst i världen (QS ranking 2023)
  • 21 %
  • av våra doktorandstuderande kommer utanför Finland

Jag har fått göra jättepraktiska arbeten men också fördjupa mig i teorin.

Per Ehrström Magisterstuderande i föreställningsdramaturgi

Hurdant är det att studera vid Konstuniversitetet

Nyheter och aktuella saker