• Herätys.
 • Birthmark.
 • Rytm.
 • Vakna.
 • Crossroads.
 • Vändpunkt.
 • Määränpää.
 • Förebud.

Konstuniversitetet

Konstuniversitetet värnar om och förnyar konsten. Konstuniversitetet erbjuder utbildning på högsta nivå i Finland inom musik, bildkonst, scenkonst och skrivande. Konstuniversitetet bildades år 2013 då Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan slogs samman.

  • 1 985
  • studerande
  • 1 232
  • föreställningar, konserter och uställningar per år
  • 12.
  • bäst inom musikens område i världen (QS ranking 2024)
  • 21 %
  • av våra doktorandstuderande kommer utanför Finland

Jag har fått göra jättepraktiska arbeten men också fördjupa mig i teorin.

Per Ehrström Magisterstuderande i föreställningsdramaturgi

Hurdant är det att studera vid Konstuniversitetet

Nyheter och aktuella saker