Kontakt

Konstuniversitetets personsökning, besöks-, post- och faktureringsadresser, och öppettider för olika byggnader.

Hitta personer

Du kan söka enligt namn eller filtrera efter undervisnings-, forsknings-, eller serviceenhet.

Adresser

Telefon

Numret till växeln
+358 294 47 2000

Postadresser

Konstuniversitetet
PB 1
00097 Konstuniversitetet

Bildkonstakademin
PB 10
00097 Konstuniversitetet

Sibelius-Akademin
PB 30
00097 Konstuniversitetet

Teaterhögskolan
PB 20
00097 Konstuniversitetet

Ansökningstjänster

Varje akademi har sina egna ansökningstjänster som instruerar studenter via e-post.

Bildkonstakademin: kuva.ansokan@uniarts.fi
Sibelius-Akademin: siba.ansokan@uniarts.fi
Teaterhögskolan: teak.ansokan@uniarts.fi

Faktureringsadresser

E-fakturor

OVT-kod: 003725003056
Nätfakturaoperatör: CGI
Operatörens kod: 003703575029

Pappersfakturor

Konstuniversitetet
PB 775
00074 CGI

FO-nummer: 2500305-6

Betalningspåminnelser

martti@uniarts.fi

För media

Konstuniversitetets kommunikationsteam leds av direktör för kommunikation och samhällsrelationer Eveliina Olsson, +358 50 598 6492, eveliina.olsson@uniarts.fi

Bildkonstakademin

Kommunikationsspecialist Leena Kummu, +358 50 407 5429, leena.kummu@uniarts.fi

Sibelius-Akademin

Kommunikationschef Nelli Kuokka, +358 40 822 7130, nelli.kuokka@uniarts.fi

Teaterhögskolan

Kommunikationschef Anna-Elina Matilainen, +358 40 860 9515, anna-elina.matilainen@uniarts.fi

Registratorskontor

Konstuniversitetet: kirjaamo@uniarts.fi

Besöksadress

Musikhuset
Tölöviksgatan 16 C
Helsingfors (ingång från Karamzingatan)

Postadress

Konstuniversitetet
Registratorskontor
PB 1
00097 Konstuniversitetet

Registraturen ansvarar för registreringen av ärenden som förbereds, diskuteras och beslutas inom universitetet, samt för registreringen av tillhörande dokumentation. Registreringen gäller till exempel myndigheternas begäranden om utlåtanden, juridiska ärenden, avtal och beslut fattade inom universitetet. Registraturen sköter även registreringen av handlingar riktade till akademierna i ärende- och dokumenthanteringssystemet Dynasty.

Arkivet

E-postadress: arkisto@uniarts.fi

Besökadress: Kaikukatu 4 A, Helsingfors (endast efter överenskommelse)