Kontakt

Konstuniversitetets personsökning, besöks-, post- och faktureringsadresser, och öppettider för olika byggnader.

Allmänna förfrågningar

Om du inte vet vem du ska kontakta, använd dessa info-adresser så skickar vi den vidare till rätt person:

siba.info@uniarts.fi
kuva.info@uniarts.fi
teak.info@uniarts.fi

Numret till växeln

+358 294 47 2000

Hitta personer

Du kan söka enligt namn eller filtrera efter undervisnings-, forsknings-, eller serviceenhet.

Adresser

Postadresser

Konstuniversitetet
PB 1
00097 Konstuniversitetet

Bildkonstakademin
PB 10
00097 Konstuniversitetet

Sibelius-Akademin
PB 30
00097 Konstuniversitetet

Teaterhögskolan
PB 20
00097 Konstuniversitetet

Ansökningstjänster

Varje akademi har sina egna ansökningstjänster som instruerar studenter via e-post.

Bildkonstakademin: kuva.ansokan@uniarts.fi
Sibelius-Akademin: siba.ansokan@uniarts.fi
Teaterhögskolan: teak.ansokan@uniarts.fi

Nuvarande studerande

Om du redan studerar här, kan du hitta kontaktuppgifter på Studerandes uniarts -webbplatsen.

Internationella ärenden

För frågor gällande universitetets internationella samarbete eller utbytesprogram kontakta kontakta Internationella ärenden.

Rekrytering och anställning

hr-info@uniarts.fi

Om du jobbar här, kan du hitta mer information om anställningsfrågor på intranätet Artsi.

För media

Konstuniversitetets kommunikationsteam leds av direktör för kommunikation och samhällsrelationer Eveliina Olsson, +358 50 598 6492, eveliina.olsson@uniarts.fi

Bildkonstakademin

Kommunikationsspecialist Leena Kummu, +358 50 407 5429, leena.kummu@uniarts.fi

Sibelius-Akademin

Kommunikationschef Nelli Kuokka, +358 40 822 7130, nelli.kuokka@uniarts.fi

Teaterhögskolan

Kommunikationschef Anna-Elina Matilainen, +358 40 860 9515, anna-elina.matilainen@uniarts.fi

IT helpdesk

help@uniarts.fi

Personal och studenter kan kontakta universitetets IT Helpdesk om de har problem med IT-utrustning eller software relaterade till deras arbete och studier.

Faktureringsadresser

E-fakturor

OVT-kod: 003725003056
Nätfakturaoperatör: CGI
Operatörens kod: 003703575029

Pappersfakturor

Konstuniversitetet
PB 775
00074 CGI

FO-nummer: 2500305-6

Pan-European Public Procurement Online address

Identifier: 0037:003725003056

Betalningspåminnelser

martti@uniarts.fi

Registratorskontor

kirjaamo@uniarts.fi

Om du inte vet vem du ska kontakta, använd allmänna förfrågningsadresser.

Besöksadress

Musikhuset
Tölöviksgatan 16 C
Helsingfors (ingång från Karamzingatan)

Postadress

Konstuniversitetet
Registratorskontor
PB 1
00097 Konstuniversitetet

Registraturen ansvarar för registreringen av ärenden som förbereds, diskuteras och beslutas inom universitetet, samt för registreringen av tillhörande dokumentation. Registreringen gäller till exempel myndigheternas begäranden om utlåtanden, juridiska ärenden, avtal och beslut fattade inom universitetet. Registraturen sköter även registreringen av handlingar riktade till akademierna i ärende- och dokumenthanteringssystemet Dynasty.

Arkivet

E-postadress: arkisto@uniarts.fi

Besökadress: Kaikukatu 4 A, Helsingfors (endast efter överenskommelse)