IT helpdesk

Våra personal och studenter kan kontakta universitetets IT Helpdesk om de har problem med IT-utrustning eller software relaterade till deras arbete och studier, eller behöver vägledning om hur man använder dem.

Så här kan du kontakta oss

Kundtjänst är öppen måndag till fredag från 8:30 till 16:00. Du kan kontakta oss via: