Hållbarhet och ansvarsfullhet

Konstuniversitetets huvudteman för ansvarsfullhet är jämlikhet mellan människor, konstens roll i samhället och ekologisk hållbarhet.

Strategin som grund för ansvarsfullhet

Hållbarhet och ansvarsfullhet är en del av all verksamhet inom Konstuniversitetet.

Jämlikhet mellan människor

Konstuniversitetet strävar efter att vara ett välmående, diskrimineringsfritt och internationellt attraktivt samfund.

Konstens roll i samhället

Konst och forskning bygger grunden för det finländska samhällets livskraft och bildning. Konst- och kulturbranscherna gör landet och regionerna attraktivare samt skapar arbete.

Ekologisk hållbarhet

Konstuniversitetet skapar med hjälp av konst och konstnärligt tänkande förutsättningar för att hantera den ekologiska hållbarhetskrisen.

Berättelser om ansvarsfullhet

Fråga om ansvarsfullhet