Beaktande av tillgängligheten vid Konstuniversitetet

Tillgänglighet innebär att så många olika människor som möjligt kan använda webbtjänster så enkelt som möjligt.

Tillgänglighetens olika delområden är:

  • tekniskt genomförande
  • användarvänlighet
  • innehållets tydlighet och begriplighet

Tillgänglighetsdirektivet och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som genomför direktivet gäller också universitetet.

Digitala tjänsters tillgänglighet

Lagen påverkar dig om du är med och producerar något digitalt innehåll. Tillgängligheten i innehållsproduktionen beaktas bland annat genom att skriva informativa och rätt formulerade rubriker och länktexter, säkerställa att bilderna innehåller alternativa texter och videor har textning.

Tillgänglighetsutbildningar

I Uniarts.fi-webbplatsutbildningen går vi igenom de viktigaste anvisningarna om tillgänglighet för innehållsproducenter.

Vi ordnar regelbundet minst två grundutbildningar i tillgänglighet:

  • Att skriva tydligt innehåll
  • Att göra dokument tillgängliga

Bra anvisningar finns också på webbplatsen tillgänglighetskrav.fi.

Tillgänglighet för studerande

En funktionsnedsättning, en utmaning eller ett hinder som påverkar genomförandet av studierna beaktas genom olika individuella arrangemang. Arrangemangen beror på situationen, behoven och det studieämnet för vilket de söks.

Hinderfrihet

Vårt mål är en jämlik studie- och arbetsmiljö som behandlar alla studerande och arbetstagare jämlikt.

Alla våra byggnader är hinderfria och vi strävar efter att utveckla våra lokaler och tjänster så att de lämpar sig för alla.

Du kan läsa mer om hur du rör dig i lokalerna på de byggnadsspecifika sidorna.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om universitetets tillgänglighet, kontakta oss på adressen saavutettavuus@uniarts.fi.

Ansvarsområdesspecifika kontaktpersoner hittar du på intranätet Artsti.