Saavutettavuuden ja esteettömyyden huomioiminen Taideyliopistossa

Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni erilainen ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti.

Kaksi opiskelijaa katsoo tietokonetta

Saavutettavuuden eri osa-alueet ovat:

  • tekninen toteutus
  • helppokäyttöisyys
  • sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä toteuttava laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskevat myös yliopistoa.

Digipalveluiden saavutettavuus

Laki vaikuttaa sinuun, jos olet mukana tuottamassa minkäänlaista digitaalista sisältöä. Saavutettavuuden huomioiminen sisällöntuotannossa toteutuu muun muassa kirjoittamalla informatiivisia ja oikein muotoiltuja otsikoita ja linkkitekstejä, varmistamalla että kuvissa on vaihtoehtoiset tekstit ja videoissa tekstitys.

Saavutettavuuskoulutukset

Uniarts.fi-verkkosivustokoulutuksessa käymme läpi tärkeimmät saavutettavuuden ohjeet sisällöntuottajille.

Järjestämme säännöllisesti ainakin kahta peruskoulutusta saavutettavuudesta:

  • Selkeän sisällön kirjoittaminen
  • Dokumenttien tekeminen saavutettavaksi

Hyviä ohjeita löytyy myös saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolta.

Opiskelijoita koskeva saavutettavuus

Opintojen suorittamiseen vaikuttava vamma, haaste tai este huomioidaan erilaisilla yksilöllisillä järjestelyillä. Järjestelyt riippuvat kulloinkin tilanteesta, tarpeista ja opiskeltavasta asiasta, johon niitä haetaan.

Esteettömyys

Tavoitteenamme on, että yliopistomme on tasa-arvoinen ja kaikkia opiskelijoitaan ja työntekijöitään yhdenvertaisestikohteleva opiskelu- ja työympäristö.

Kaikki rakennuksemme ovat esteettömiä ja tavoitteenamme on kehittää tiloja ja palveluitamme sellaisiksi, että ne soveltuvat kaikille. Voit lukea lisää tiloissa kulkemisesta rakennuskohtaisilta sivuilta.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää yliopistomme saavutettavuudesta, ole yhteydessä osoitteeseen saavutettavuus@uniarts.fi.

Vastuualuekohtaiset yhteyshenkilöt löydät intranet Artstista.