Kuvataideakatemia

Olemme vapaaseen taiteeseen profiloitunut kansainvälinen akatemia. Korostamme opetuksessa yksilöllisyyttä ja henkilökohtaista ohjausta.

Esittely

Tarjoamme korkeatasoista opetusta kuvanveistossa, maalaustaiteessa, taidegrafiikassa ja tila-aikataiteessa, joka jakautuu liikkuvaan kuvaan, paikka- ja tilannesidonnaiseen taiteeseen ja valokuvataiteeseen. Meillä voit opiskella myös nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelmassa sekä Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmassa.

Olemme uranuurtajia taiteellisen tutkimuksen saralla. Tutkimus ja opetus ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa, ja tutkimus ymmärretään nykytaiteen lähtökohtana. Kuvataiteen tohtoriopinnot antavat valmiudet itsenäiseen taiteellisen tutkimuksen tekemiseen. 

Opintojen ytimessä ovat yksilöllisyyttä ja valinnanvapautta korostava opetusohjelma, opettajien ja opiskelijoiden kohtaamiset ja henkilökohtainen ohjaus. Rohkaisemme opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa, ilmaisukeinonsa ja kiinnostuksen kohteensa kuvataiteen alueella.

Opettajamme ovat tunnustettuja kuvataiteilijoita ja eri taiteen alojen asiantuntijoita. Taiteellinen toiminta on osa opetusta ja tarjoaa opiskelijoille kohtaamisia taidekentän ja yleisön kanssa.

Yhteystiedot

kuva.info@uniarts.fi

Hakijapalvelut
kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi

Puh. (vaihde) 0294 47 2000

PL 10
00097 Taideyliopisto

Opiskelu

Tutkimus

Taiteellinen toiminta ja tapahtumat

Dekaanit ja henkilöstö

Henkilöhaku
  • Hanna Johansson

  • Dekaani
   Taideyliopiston Kuvataideakatemia
  • Yhteydenotot johdon assistentin kautta:
  • Johanna Vakkari

  • Opetuksesta vastaava varadekaani,
   Kuvataideakatemia
  • +358 50 331 4024
  • Mika Elo

  • Professori, Kuvataideakatemia, Kuvataideakatemia
  • +358503473969

Professorit

Henkilöhaku
  • Andrew Best-Dunkley

  • Professori, Kuvanveisto, Kuvataideakatemia
  • +358505714013
  • Mika Elo

  • Professori, Kuvataideakatemia, Kuvataideakatemia
  • +358503473969
  • Lea Kantonen

  • Professori, Kuvataiteen tohtoriohjelma, Kuvataideakatemia
  • +358503063073
  • Marjaana Kella

  • Professori, Tila-aikataide, Kuvataideakatemia
  • +358505998972
  • Daniel Peltz

  • Professori, Tila-aikataide, Kuvataideakatemia
  • +358503289565
  • Tarja Pitkänen-Walter

  • Professori, Maalaustaide, Kuvataideakatemia
  • +358503844318
  • Magnus Quaife

  • Professori, Taidepedagogiikka Kuvataideakatemia, Kuvataideakatemia
  • +358504712207
  • Anna-Kaisa Rastenberger

  • Professori, Praxis, taiteen esittämiskäytännöt, Kuvataideakatemia
  • +358415141991
  • Sigrid Sandström

  • Professori, Maalaustaide, Kuvataideakatemia
  • +358504624270
  • Anita Seppä

  • Professori, Taidehistoria ja -teoria, Kuvataideakatemia
  • +358408609522
  • Riikka Stewen

  • Professori, Taidehistoria ja -teoria, Kuvataideakatemia
  • +358505670487
  • Salla Tykkä

  • Professori, Tila-aikataide, Kuvataideakatemia
  • +358504488538
  • Kari Vehosalo

  • Professori, Maalaustaide, Kuvataideakatemia
  • +358505627632
  • Annu Vertanen

  • Professori, Taidegrafiikka, Kuvataideakatemia
  • +358456361600

Tietoa Kuvataideakatemiasta

Kansainvälinen Kuvataideakatemia

Uutisia