Organisaatioyksiköt

Lista opetusalueistamme sekä tutkimus- ja palveluyksiköistä.

Akatemiat ja yksiköt

Opetusalueet ja aineryhmät

Kuvataideakatemia

 • Kuvataiteen koulutusohjelma
  • Kuvanveisto
  • Maalaustaide
  • Taidegrafiikka
  • Tila-aikataide
  • Nykytaiteen tutkimus
  • Taidehistoria ja -teoria
 • Taiteen esittämiskäytännöt (Praxis)

Sibelius-Akatemia

 • Jazzmusiikin aineryhmä
 • Jousten ja kamarimusiikin aineryhmä
 • Kansanmusiikin aineryhmä
 • Kirkkomusiikin aineryhmä (Helsinki)
 • Kirkkomusiikin aineryhmä (Kuopio)
 • Laulumusiikin aineryhmä
 • Musiikin johtamisen aineryhmä
 • Musiikkikasvatuksen aineryhmä
 • Musiikkiteknologian aineryhmä
 • Pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmä
 • Puhaltimien, lyömäsoittimien ja harpun aineryhmä
 • Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö
 • Sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmä
 • Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmä (Arts Management)
 • Vanhan musiikin aineryhmä

Teatterikorkeakoulu

 • Dramaturgia ja näytelmän kirjoittaminen
 • Kirjoittaminen
 • Koreografia
 • Live Art and Performance Studies
 • Näyttelijäntaide
 • Ohjaus
 • Ruotsinkielinen näyttelijäntaide
 • Tanssi- ja teatteripedagogiikka
 • Tanssitaide
 • Teatterikorkeakoulun yhteisen opetuksen keskus
 • Valo- ja äänisuunnitelu (VÄS)

Tutkimusyksiköt

Palvelut