Klassisen musiikin tohtorikoulu DocMus

Koulutamme oman alansa ja sen tradition tuntevia itsenäisiä toimijoita sekä vaalimaan perinnettä että luomaan ja kehittämään uutta.

Kuva nuoteista nuottitelineellä

Esittely

Tohtorikoulutuksemme ja tutkimuksemme kohteena ovat pääosin esittävä säveltaide, sävellys ja musiikinteoria sekä kirkkomusiikki. Länsimaisen taidemusiikin perinteeseen liittyvä laaja taiteellinen toimintamme kattaa musiikin kentän antiikin musiikista uusimpaan uuteen. Kannustamme opiskelijoita yksilöllisen profiilin etsimiseen ja sallimme opiskelijan pyrkimykset omanlaiseen tutkimustapaan ja -kulttuuriin. Tuemme opiskelijoiden omintakeisia ja omaleimaisia taiteellisia pohdintoja. Satsaamme ohjaukseen ja opetukseen ja henkilökuntamme on helposti saatavilla. Toimintaa ohjaa tasapuolisuus ja läpinäkyvyys. Esittävän säveltaiteen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen painopistealueita ovat muusikkoustutkimus, esittämiskäytäntöjen, esittämisen historian ja esitysten empiirinen tutkimus sekä instrumenttipedagogiikan ja musiikki-instituutioiden tutkimus. Muita tutkimusaloja ovat musiikkisemiotiikka, post-tonaalinen musiikinteoria, musiikin filosofia, musiikin historia sekä psykodynaaminen näkökulma musiikkia ja luovuutta koskevien ilmiöiden tutkimuksessa. Sävellyksen ja musiikinteorian tutkimus, taiteellinen toiminta ja tohtorikoulutus keskittyvät nimensä mukaisesti toisaalta sävellyksellisiin, toisaalta musiikinteoreettisiin kysymyksiin. Sävellyskoulutuksessa opiskelijat saavat ohjausta sekä itsenäisessä taiteellisessa työskentelyssä että pääsevät osallistumaan eri tahojen kanssa yhteistyössä järjestettyihin projekteihin. Musiikinteorian jatko-opiskelijat hyödyntävät Sibelius-Akatemian musiikinteoreettisen tutkimuksen vahvuusalueita: musiikkianalyysiä, Sibelius-tutkimusta ja musiikinhistoriallinen tutkimusta. Kirkkomusiikin tohtorikoulutus on painottunut tutkimukseen. Siinä ovat keskeisesti esillä jumalanpalvelusmusiikin ja kirkon musiikkitoiminnan erityiskysymykset. Tutkimuskohteina ovat toisaalta kirkkomusiikin historiaan liittyvät aiheet, kuten keskiajan ja reformaatioajan liturgiset nuottikäsikirjoitukset, ja toisaalta tämän ajan kirkkomusiikki ja virsilaulu. Kirkkomusiikin taiteellisessa jatkotutkinnossa opiskelijan opin- ja taidonnäyte suoritetaan liturgisessa kontekstissa.

Sijainti

Yhteystiedot

Anu Vehviläinen DocMus-tohtorikoulun johtaja anu.vehviläinen@uniarts.fi Markus Mantere DocMus-tohtorikoulun  varajohtaja markus.mantere@uniarts.fi Sirpa Järvelä asiantuntija sirpa.jarvela@uniarts.fi

Ajankohtaista tohtorikoulussamme

Tutustu tutkimukseemme ja koulutukseemme

Keitä olemme?

Tutustu tutkimusjulkaisuihimme ja Sibelius-Akatemiasta valmistuneisiin tohtorintutkintoihin

Opiskelijaksi meille

Yhteystiedot

  • Anu Vehviläinen

  • Yliopistonlehtori, esittämisen tutkimus, taiteidenvälinen kollaboraatio, piano, Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
  • +358407104288
  • Markus Mantere

  • Professori, musiikinhistoria, Sävellys ja musiikinteoria, Sibelius-Akatemia
  • +358407104339
  • Mieko Kanno

  • Professori, Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
  • +358503079992
  • Anne Kauppala

  • Professori, musiikkitiede, oopperantutkimus, esittämiskulttuurin historia, Historiafoorumi, Taideyliopisto
  • +358407104287
  • Päivi Järviö

  • Yliopistonlehtori, vanha musiikki, esittämiskäytäntöjen historia, muusikon kokemuksen tutkimus, Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
   Tuntiopettaja, muu opetus, Vanha musiikki, Sibelius-Akatemia
  • +358408609530
  • Ulla Pohjannoro

  • Yliopistonlehtori, instrumenttipedagogiikka, säveltämistutkimus, taiteellisen toiminnan epistemologia, Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
  • +358407104284
  • Elisa Järvi

  • Tutkijatohtori, piano, Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
   Tuntiopettaja, Piano, harmonikka, kitara ja kantele, Sibelius-Akatemia
  • +358505270563
  • Tuire Kuusi

  • Professori, tutkielma- ja väitöskirjaohjaus, esittämisen tutkimus, musiikki ja hyvinvointi, Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia
  • +358407104337
  • Neil Heyde

  • Vieraileva professori, Docmus-tohtorikoulu, Sibelius-Akatemia