Klassisen musiikin tohtorikoulu DocMus

Koulutamme oman alansa ja sen tradition tuntevia itsenäisiä toimijoita sekä vaalimaan perinnettä että luomaan ja kehittämään uutta.

Kuva nuoteista nuottitelineellä

Esittely

Tohtorikoulutuksemme ja tutkimuksemme kohteena ovat pääosin esittävä säveltaide, sävellys ja musiikinteoria sekä kirkkomusiikki. Länsimaisen taidemusiikin perinteeseen liittyvä laaja taiteellinen toimintamme kattaa musiikin kentän antiikin musiikista uusimpaan uuteen. Kannustamme opiskelijoita yksilöllisen profiilin etsimiseen ja sallimme opiskelijan pyrkimykset omanlaiseen tutkimustapaan ja -kulttuuriin. Tuemme opiskelijoiden omintakeisia ja omaleimaisia taiteellisia pohdintoja. Satsaamme ohjaukseen ja opetukseen ja henkilökuntamme on helposti saatavilla. Toimintaa ohjaa tasapuolisuus ja läpinäkyvyys. Esittävän säveltaiteen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen painopistealueita ovat muusikkoustutkimus, esittämiskäytäntöjen, esittämisen historian ja esitysten empiirinen tutkimus sekä instrumenttipedagogiikan ja musiikki-instituutioiden tutkimus. Muita tutkimusaloja ovat musiikkisemiotiikka, post-tonaalinen musiikinteoria, musiikin filosofia, musiikin historia sekä psykodynaaminen näkökulma musiikkia ja luovuutta koskevien ilmiöiden tutkimuksessa. Sävellyksen ja musiikinteorian tutkimus, taiteellinen toiminta ja tohtorikoulutus keskittyvät nimensä mukaisesti toisaalta sävellyksellisiin, toisaalta musiikinteoreettisiin kysymyksiin. Sävellyskoulutuksessa opiskelijat saavat ohjausta sekä itsenäisessä taiteellisessa työskentelyssä että pääsevät osallistumaan eri tahojen kanssa yhteistyössä järjestettyihin projekteihin. Musiikinteorian jatko-opiskelijat hyödyntävät Sibelius-Akatemian musiikinteoreettisen tutkimuksen vahvuusalueita: musiikkianalyysiä, Sibelius-tutkimusta ja musiikinhistoriallinen tutkimusta. Kirkkomusiikin tohtorikoulutus on painottunut tutkimukseen. Siinä ovat keskeisesti esillä jumalanpalvelusmusiikin ja kirkon musiikkitoiminnan erityiskysymykset. Tutkimuskohteina ovat toisaalta kirkkomusiikin historiaan liittyvät aiheet, kuten keskiajan ja reformaatioajan liturgiset nuottikäsikirjoitukset, ja toisaalta tämän ajan kirkkomusiikki ja virsilaulu. Kirkkomusiikin taiteellisessa jatkotutkinnossa opiskelijan opin- ja taidonnäyte suoritetaan liturgisessa kontekstissa.

Sijainti

Yhteystiedot

Anu Vehviläinen, DocMus-tohtorikoulun johtaja
anu.vehviläinen@uniarts.fi

Markus Mantere, DocMus-tohtorikoulun varajohtaja
markus.mantere@uniarts.fi

Sirpa Järvelä, asiantuntija
sirpa.jarvela@uniarts.fi

Tutustu tutkimukseemme ja koulutukseemme

Ajankohtaista tohtorikoulussamme

Keitä olemme?

Professorit

  • Mieko Kanno

  • Professori, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • +358503079992
  • Tuire Kuusi

  • Professori, tutkielma- ja väitöskirjaohjaus, esittämisen tutkimus, musiikki ja hyvinvointi, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • +358407104337

Lehtorit

  • Päivi Järviö

  • Yliopistonlehtori, vanha musiikki, esittämiskäytäntöjen historia, muusikon kokemuksen tutkimus, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
   Tuntiopettaja, muu opetus, Vanha musiikki, Sibelius-Akatemia
  • +358408609530
  • Ulla Pohjannoro

  • Yliopistonlehtori, instrumenttipedagogiikka, säveltämistutkimus, taiteellisen toiminnan epistemologia, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • +358407104284
  • Anu Lampela

  • Yliopistonlehtori, esittämisen tutkimus, taiteidenvälinen kollaboraatio, piano, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • +358407104288

Tutkijat

  • Anna-Maija Helenius

  • Vieraileva tutkija, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • Ivan Jimenez Rodriguez

  • Tutkijatohtori, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
   Vieraileva tutkija, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • Markus Sarantola

  • Vieraileva tutkija, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus

Tutkimusjulkaisumme ja Sibelius-Akatemiasta valmistuneita tohtorintutkintoja

Opiskelijaksi meille

Yhteystiedot

  • Anu Lampela

  • Yliopistonlehtori, esittämisen tutkimus, taiteidenvälinen kollaboraatio, piano, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • +358407104288
  • Markus Mantere

  • Professori, musiikinhistoria, Sävellys ja musiikinteoria, Sibelius-Akatemia
  • +358407104339
  • Mieko Kanno

  • Professori, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • +358503079992
  • Anne Kauppala

  • Professori, musiikkitiede, oopperantutkimus, esittämiskulttuurin historia, Historiafoorumi, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • +358407104287
  • Päivi Järviö

  • Yliopistonlehtori, vanha musiikki, esittämiskäytäntöjen historia, muusikon kokemuksen tutkimus, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
   Tuntiopettaja, muu opetus, Vanha musiikki, Sibelius-Akatemia
  • +358408609530
  • Ulla Pohjannoro

  • Yliopistonlehtori, instrumenttipedagogiikka, säveltämistutkimus, taiteellisen toiminnan epistemologia, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • +358407104284
  • Elisa Järvi

  • Taideopettaja, piano, Pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmä, Sibelius-Akatemia
  • +358503101636
  • Elisa Järvi

  • Taideopettaja, piano, Pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmä, Sibelius-Akatemia
  • +358503101636
  • Tuire Kuusi

  • Professori, tutkielma- ja väitöskirjaohjaus, esittämisen tutkimus, musiikki ja hyvinvointi, Docmus-tohtorikoulu, Tutkimus ja tohtorikoulutus
  • +358407104337
  • Juha Ojala

  • Varadekaani, Tutkimus ja tohtorikoulutus, Sibelius-Akatemia
  • +358504775510