Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -julkaisusarja

Vertaisarvioitu tieteellisen tutkimuksen julkaisusarjamme on ilmestynyt vuodesta vuodesta 2012.

Sibelius-Akatemian tieteellisen tutkimuksen julkaisusarjaa on julkaistu vuodesta 2012 ja sen perustaja on professori Anne Kauppala.

DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -sarjalle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnus 2017, lähtien numerosta 9. Sarjaan julkaistaviksi aiotut käsikirjoitukset (sekä monografiat että kokoomateosten tutkimusartikkelit) käyvät läpi vertaisarvioinnin. Muut kirjoitukset, esimerkiksi esipuheet käsitellään toimituskunnassa ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia. 

Sarjan toimituskäytäntö noudattaa toiminnassaan Suomen Akatemian, Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

ISSN 2341-8257 (painettu); ISSN 2341-8265 (verkkojulkaisu)

Toimituskunta

  • Professori Tuire Kuusi
  • Professori Markus Mantere, päätoimittaja
  • Professori Juha Ojala
  • MuT Peter Peitsalo
  • Professori Lauri Suurpää

Yhteydet: etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

Vertaisarviointiprosessi

Kaikki julkaisuehdotukset käsittelee sarjan toimitusneuvosto. Se suorittaa alustavan arvion käsikirjoituksen sopivuudesta julkaisuohjelmaan ja päättää tapauskohtaisesti vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä. Päätoimittaja voi, toimitusneuvostoa konsultoituaan, hylätä tarjotun käsikirjoituksen tai pyytää kirjoittajaa tekemään korjauksia käsikirjoitukseen ennen kuin vertiasarviointiprosessi voidaan käynnistää.

Päätoimittaja pyytää toimitusneuvostoa kuultuaan lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita.

Asiantuntijaa valittaessa pyritään jo etukäteen varmistumaan siitä, arvioitsija ei ole esteellinen. Ratkaisuissa nojataan Suomen Akatemian, Suomen tiedekustantajien liiton ja TENKin ohjeistukseen.

Arvioijat toimivat anonyymisti, mutta julkaisuehdotus ja arvioijien nimet säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta. Prosessissa arvioidaan julkaistavaksi tarkoitetun tekstin kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.

Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

Lausuntojen pohjalta päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa tekee lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta.

Tekijöille lähetetään tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset. Samalla tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot tai päätoimittajan tiivistelmä niistä.

Yksittäisten artikkeleiden osalta vertaisarviointiprosessi kestää ideaalitapauksessa korkeintaan kaksi kuukautta, mutta monografian kohdalla prosessin kesto voi olla pidempikin.

Julkaisuluettelo

Koivisto-Kaasik, Nuppu & Rantanen, Saijaleena & Lampela Anu (toim.): Naiset, musiikki, tutkimus-ennen ja nyt. DocMus-tohtorikoulun julkaisuja vol. 21 (2023)

Rantanen, Saijaleena & Scott, Derek B.: Institutionalization in Music History. DocMus Research Publications vol. 19 (2022)

Mantere, Markus; Järvi, Elisa & Kuikka, Markus:
Kartanoista kaikkien soittimeksi III: Pianonsoiton historiaa
Suomessa
(2022). DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 18 (2022)

Ojala, Juha; Suurpää Lauri: Musical Performance in Context: A Festschrift in Celebration of Doctoral Education at the Sibelius Academy DocMus Research Publications 17 (2021)

Kauppala, Anne; Knust Martin: Wagner and the North DocMus Research Publications 16 (2021)

Mantere, Markus; Hannikainen, Jorma; Krohn, Anna
Ilmari Krohn : tutkijana, säveltäjänä, kosmopoliittina
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja vol 15 (2020)

Hilkka-Liisa Vuori, Marika Räsänen, Seppo Heikkinen:
The Medieval Offices of Saint Thomas Aquinas
DocMus Research Publication vol. 14 (2019)

Konttori-Gustafsson, Annikka; Rahkonen, Margit; Kuikka, Markus:
Kartanoista kaikkien soittimeksi II – Pianonsoiton historiaa Suomessa
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja vol. 13 (2019)

Jukka Savijoki:
So that the soul would dance in you. The guitar in Finland before the twentieth century.
DocMus Research Publications, vol 12 (2019)

Lena von Bondsdorff:
Herkulesta odottaessa: Martin Wegelius – uraauurtava musiikkipedagogi.
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja, vol 11 (2019).

Peitsalo, Peter, Jullander, Sverker & Kuikka, Markus (Eds.):
Liturgical Organ Music in the Long Nineteenth Century: Preconditions, Repertoires and Border-Crossings.
DocMus Research Publications, vol. 10 (2017)

Kauppala, Anne, Broman-Kananen, Ulla-Britta & Hesselager, Jens: ​
Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century
DocMus Research Publications, vol. 9 (2017)

Rahkonen, Margit, Konttori-Gustafsson, Annikka & Kuikka, Markus (toim.):
Kartanoista kaikkien soittimeksi – pianonsoiton historiaa Suomessa
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 8 (2016)

Huttunen, Matti & Konttori-Gustafsson, Annikka (toim.):
”Ijäisen nuoruuden” musiikkia. Kirjoituksia 1920-luvun modernismista.
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 7 (2015)

Hämäläinen, Kati:
Ranskan barokin gregoriaanisia sävelmiä Guillaume-Gabriel Niversin kirjoista
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 6 (2015)

Juntunen, Marja-Leena:
Kaiken lisäksi nainen. Ellen Urhon ammatillinen elämäkerta.
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 5 (2013)

Sivuoja, Anne, Ander, Owe, Broman-Kananen, Ulla-Britta & Hesselager, Jens (Eds.):
Opera on the Move in the Nordic Countries during the Long 19th Century
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 4 (2012)

Tuppurainen, Erkki (toim.):
Codex Westh: Westhin koodeksin kirkkolaulut.
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 2 (2012)

Ohjeet kirjoittajille

Ohjeet arvioitsijoille