Tutkimusinstituutti

Yhteinen yksikkömme kehittää yliopiston tutkimusta ja edistää monialaisia taiteiden- ja tieteidenvälisiä tutkimushankkeita.

Kuvituskuva, jossa lusikan päällä kirkkaan punaista värijauhetta ja pensseleitä valkoisella taustalla.

Tutkimusinstituutti on Taideyliopiston yhteinen yksikkö, joka palvelee niin instituutissa kuin Taideyliopiston akatemioissa tehtävää tutkimusta. Se kehittää yliopiston tutkimusta ja edistää monialaisia taiteiden- ja tieteidenvälisiä tutkimushankkeita. 

Tutkimusinstituutin temaattiset tutkimusverkostot taidekasvatuksen ja –koulutuksen tutkimuksen,  taiteilijapedagogiikan, taiteellisen tutkimuksen ja taiteiden historiantutkimuksen alueilla edistävät monialaista ja taiteidenvälistä tutkimusta. Tutkimusverkostojen yhteydet kotimaisiin ja kansainvälisiin taiteen ja tieteen kenttiin vahvistavat instituutin tutkimustoiminnan ajankohtaisuutta ja merkitystä. 

Instituutin ydinyhteisön muodostavat professorit, yliopistotutkijat ja tutkijatohtorit sekä vierailevat tutkijat. Instituutin toiminta, tutkijatapaamiset, seminaarit, konferenssit ja julkaisut hyödyttävät Taideyliopiston laajempaa tutkijayhteisöä ja yliopiston ulkopuolisia taiteen ammattilaisia ja tutkijoita.

Tältä sivulta löydät tietoa instituutin tutkimusverkostoista, tutkimushankkeista ja tutkijoista. Sivun lopusta löytyvät Tutkimusinstituutin ajankohtaiset tutkimustapahtumat. Jos etsit uutisia tutkimuksestamme, muita ajankohtaisista tutkimustapahtumista tai tutkimushankkeistamme, ne löytyvät uutishuoneesta, tapahtumakalenterista ja hankelistauksesta.

Yhteystiedot

  • Leena Rouhiainen

    Taideyliopiston Tutkimusinstituutin johtaja;
    Tutkimuksesta vastaava varadekaani ja taiteellisen tutkimuksen professori, Teatterikorkeakoulu
    +358400792093
    leena.rouhiainen@uniarts.fi

Tilaa Tutkimusinstituutin uutiskirje lähettämällä sähköpostia: researchinstitute@uniarts.fi

Tutkimusinstituutin vierailevien tutkijoiden ohjelmaa ollaan päivittämässä. Mikäli olet kiinnostunut ohjelmasta, ole yhteydessä instituutin johtaja Leena Rouhiaiseen.

 

 

Taiteilijapedagogiikan tutkimus

Temaattinen tutkimusverkosto tutkii taiteilijoiden koulutusta. Tutkimuksen keskiössä ovat Taideyliopiston opetuskäytäntöjen kirjo. Tutkimme, miten taiteilijat opettavat tulevia taiteilijoita korkeakoulutus- ja muissa ympäristöissä. Perehdymme siihen, miten ja miksi eri pedagogiikat ovat kehittyneet ja miten niitä kannattaisi kehittää edelleen tulevaisuudessa. Tavoitteemme on syventää kriittistä ymmärrystä näistä opetuskäytännöistä muuttuvissa olosuhteissa. Käytämme erilaisia metodologisia lähestymistapoja mukaa lukien taiteellinen tutkimus. Taideyliopiston taiteilija-pedagogiikan tutkimusta edistetään osiltaan myös Saastamoinen säätiön ja Suomen Akatemia profiloitumisrahoituksella (Profi6 ja Profi7).

Taidekasvatuksen ja –koulutuksen tutkimus (cERAda)

Tutkimuksemme tarkastelee taidekasvatusta ja –pedagogiikkaa, taidealojen koulutusta ja taidealojen ammatillisuutta. Tarkastelunäkökulmamme kytkeytyvät ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin kuten demokratiaan, tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, vastuullisuuteen ja hyvinvointiin.

Taiteellinen tutkimus

Tutkimuksessamme taiteellinen toiminta on edellytys tutkimuksen etenemiselle ja keskeinen taiteen ja tiedonmuodostamisen ja jakamisen keino. Taiteellinen tutkimus edistää taiteiden käytäntöjä ja niihin liittyvää tietoa sekä ymmärrystä taiteen yhteiskunnallisesta roolista.

Taide-elämän ja taiteiden historian tutkimus (Hifo)

Taideyliopiston Historiafoorumin (Hifo) keskeisin tehtävä on edistää taiteisiin ja taide-elämään kohdistuvaa historiantutkimusta ja sen metodologiaa sekä kehittää uusia tapoja kerätä, analysoida ja julkaista historiallisia tutkimusaineistoja. Tutkimusympäristönä Hifolle on leimallista taideyhteisön ja taiteellisten käytäntöjen läheisyys. Kuukausittain kokoontuva Torstaifoorumi on Historiafoorumin tunnetuin osa-alue.

Tutkimuspaviljonki

Tutkimusinstituutti järjestää Tutkimuspaviljonki-tapahtuman joka toinen vuosi Helsingissä.

Muut verkostot

Tutkimusinstituutin tutkijat

Tutkimusinstituutin vierailevat tutkijat