Kai Lehikoinen

 • Johtaja, Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, Taideyliopisto
 • +358504390517

Toimenkuva

Tutkimuskeskuksen johtaja, CERADA Center for Educational Development and Research

Varajohtaja, ARTSEQUAL -tutkimushanke

Bachelor of Fine Arts in Dance Education, University College of Dance, Dance Pedagogy, Tukholma, 1989.

Master of Arts in Dance Studies (with Distinction), University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 1996.

Doctor of Philosophy, University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 2004.

Taiteellinen toiminta

Lehikoinen on toiminut freelance koreografina ja tanssijana vuosina 1986 – 2009.

Lehikoisen koreografia Lainattuja lauseita ja painojälkiä ensi-ilta oli 24.4.2009 Tehdas Teatterissa, Turussa. Tanssitaiteilija Satu-Tuittilalle tehty sooloteos rakentui Tuittilan kertomien henkilökohtaisten muistojen pohjalta tavoitteenaan tutkia identiteetin sosiaalista rakentumista. Matkalla läpi elämän meihin tarttuu erilaisia painojälkiä: lainattuja lauseita ja kehon muistoja. Jätämme myös itse taaksemme jälkiä, jotka jatkavat omaa elämäänsä erilaisina kertomuksina ja tulkintoina. Teos esitettiin myös Täydenkuun tanssit -festivaaleilla, Pyhäsalmella kesällä 2010.

Lehikoisen omaa taiteellista tuotantoaan ovat BI 4U a life… (1996), Cut along a dotted line (1996), Seiniä (1994), Kerttu (1991), Untitled (1990), Mysteeri (1990), Boksi (1986) ja Kirje (1986). Tanssiteatteri ERI:lle Lehikoinen on tehnyt kaksi teosta: Seiniä (1994) ja Oppimiskokemuksia (1990). Turun seudun tanssiyhdistyksen ryhmälle hän on tehnyt teokset Kaleidoskooppi (1988), Peli (1987) ja Päätöksiä (1986). Lisäksi Lehikoinen toimi koreografina Åbo Svenska Teaterin musikaalissa Lilla skräckaffären (1990) ja Turun kaupunginteatterin musiikkinäytelmässä Vihan hedelmät (1994).

Tanssijana Lehikoinen on toiminut Tanssiteatteri ERI:n teoksissa Sotilaan tarina, Jeanne D’Arc, Yön harlekiinit ja Pieni tulitikkutyttö. Lisäksi hän on tanssinut yhdysvaltalaisessa Avodah Dance Ensemble -ryhmässä ja ruotsalaisessa Claire Parsons Co:ssa. Lisäksi hän on esiintynyt Barker Teatterin tuotannossa Tanssii keijujen kanssa kuten myös Åbo Svenska Teaterin musikaaleissa Lilla skräckaffären ja La Cage Aux Folles.  

Tutkimus ja julkaisut

Lehikoisen tutkimusintressit liittyvät sosiaaliseen osallistamiseen, identiteettiin ja laajentuvaan ammattilaisuuteen taiteissa ja tanssipedagogiikassa, esitysten kriittiseen tarkasteluun ja tulkintaan sekä kulttuurihyvinvointiin ja muihin taiteen vaikutuksiin yhteiskunnassa. Hän on erityisen kiinnostunut taiteellisiin interventioihin liittyvistä taiteellisista, taiteellis-pedagogisista ja taiteellis-tutkimuksellisista käytännöistä, kulttuurihyvinvoinnista ja kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta. Hänen viimeisimmät julkaisunsa käsittelevät muun muassa taiteilijaidentiteetin murrosta, taidelähtöisessä asiantuntijatyössä tarvittavaa erityisosaamista, tanssia vanhustyössä, tanssin sanallistamista ja esitysten intertekstuaalista tulkintaa sekä miesoletettujen tanssioppilaiden sukupuoleen liittyviä haasteita ja selviytymisstrategioita.

Keskeisimpiä julkaisuja:

”Fear, Coping and Peer Support in Male Dance Students’ Reflections” teoksessa D. Risner & B. Watson (toim.). Masculinity, Intersectionality & Identity: Why Boys (Don’t) Dance. Palgrave Macmillan. (Painossa, ilmestyy 10/2021)

”Conflicting professional identities for artists in transprofessional contexts: Insights from a pilot programme initiating artistic interventions in organisations” yhdessä A Pässilän ja A Owensin kanssa teoksessa H. Westerlund & H. Gaunt (toim.). Expanding professionalism in music and higher music education – A changing game. Routledge. Ch. 6. (Painossa, ilmestyy 2021).

Toiminnasta sanoiksi: Puheenvuoroja oman työn kehittämisestä taidealojen yliopistopedagogisessa koulutuksessa, toim. yhdessä H. Kauppilan kanssa, Kokos 8. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2020.

”Terveyden ja hyvinvoinnin kulttuurisista ulottuvuuksista” teoksessa R. Tuomi & J. Jokelin (toim.). Uudenmaan tulevaisuuskirja. Polkuja vuoteen 2050. Helsinki: Uudenmaan liitto, 2020, 15-19.

”Taide ja kulttuuritoiminta investointeina terveyteen ja hyvinvointiin sairaala- ja terveyspalveluissa” yhdessä T-A. Koiviston, P. Lapion, L-M. Lilja-Viherlammen ja S. Salanterän kanssa teoksessa S. Seitsalo & I. Taipale (toim.). Taide vanhin voitehista. Kuvataidetta sairaaloihin. Helsinki : Psykiatrian yhteistyö ry, 2020, 172-177.

Kulttuuri ja taide sairaalassa ja muissa terveyspalveluissa. Yhdessä T. Koiviston, P. Lapion, L-M. Viherlammen ja S. Salanterän kanssa. ArtsEqual Policy Brief 1/2020. Helsinki: ArtsEqual.

”Dance in Elderly Care: Professional Knowledge.” Journal of Dance Education 19(3), 2019, 108-116.

”Näkökulmia laajentuvaan ammattilaisuuteen ja taidealan korkea-asteen koulutukseen” teoksessa K. Monni & K. Törmi (toim.). Yhteisö ja taide: teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 71. Helsinki: Taideyliopiston eatterikorkeakoulu, 2019, Luku 1.0. 

”ArtsEqual Policy Work: Towards Resilience and Social Cohesion with Cultural Rights and Cultural-wellbeing.” Teoksessa A. Braid, A. Garcia Lopez, and Turner, R. (toim.). Resilience and the City: Art, Eductation, Urbanism. Selected Presentations from the Thematic Mobile Sessions. 15th ELIA Biennial Conference. Amsterdam: ELIA, 2919, 95-106.

”Cultural diversity in Finnish arts education research.” Yhdessä M. Kallio-Tavinin, E. Anttilan, T. Jokelan, M. Hiltusen & T. Pusan kanssa. Teoksessa  L. Ferro, E. Wagner, L. Veloso, T. IJdens, J. Teixeira Lopes (toim.). Crossing Borders: Arts and Cultural Education in a World of Diversity. Eno Yearbook No. 1. Wiesbaden: Springer, 2019, 71-89.

”Setting the Context: Expanding Professionalism in the Arts – A Paradigm Shift?” Teoksessa B. Revelli (toim.) Careers in the Arts: Visions for the Future. Amsterdam: ELIA, 2018.

”Cultural Rights, Well-being and Democracy in Elderly Care: The Dance Ambassadors as a Case Study.” Nordic Journal of Dance 8(2), 2017, 30-41.

”Justifying the Arts in Health and Care in Finland: A Discourse Analytic Inquiry.” Cogent Arts & Humanities 4(1), 2017, 1-12.

Taiteen prosenttiperiaatetta laajentamalla hyvinvointia sote-palveluihin. ArtsEqual Policy Brief 5, Helsinki: ArtsEqual, 2017.

”Social- och hälsovårdsreformen, välfärd och kultur.” Yhdessä A. Rosenlöfin ja P. Rautiaisen kanssa. Åbo Underrättelser. 18.1.2017.

”Johdanto.” Yhdessä E. Vanhasen kanssa. Teoksessa K. Lehikoinen & E. Vanhanen (toim.). Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopisto, 2017, pp. 7-28.

Taiteet, tasa-arvo ja hyvinvointi: Katsaus kansainväliseen tutkimukseen. Yhdessä E. Anttilan, P. Furun, M. Heimosen, P. Hounin, S. Jansonin, M. Juntusen, L. Kantosen, S. Karttusen, T. Laeksen, L. Laitisen, A. Laukkasen, A. Pässilän, L. Väkevän ja H. Westerlundin kanssa. Helsinki: ArtsEqual, 2016.

”Kulttuuristen oikeuksien toteutuminen osaksi sote-palveluja.” Yhdessä P. Rautiaisen kanssa. ArtsEqual Policy Brief 1. Helsinki: ArtsEqual, 2016.

”Kulttuuriset oikeudet ja kulttuurinen hyvinvointi osana sote-palveluja” Yhdessä P. Rautiaisen kanssa. Strategisen tutkimuksen neuvoston blogisivusto, 16.12.2016.

”Johdanto.” Yhdessä A. Pässilän kanssa. Teoksessa K. Lehikoinen ym. (toim.). Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Kokos 1/2016. Helsinki. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 7-33.

”Taiteista hyvinvointia ja jaksamista.” Labyrintti 4, 2016, 14-15.

”Arts in Health, Welfare and Care.” Musiikkikasvatus 18:2, 2015, 120.

”Suuntana tasa-arvoinen, osallistava ja luova Suomi.” Musiikkikasvatus 18(2), 2015, 114-116.

Tanssi sanoiksi: tanssianalyysin perusteita. Kinesis 4. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2014.

”Askeleita tekstuaalisessa labyrintissä: tanssin kielellistäminen, intertekstuaalisuus ja tulkinta.” Teoksessa Hanna Järvinen ja Leena Rouhiainen (toim.). Tanssiva tutkimus. Nivel 3. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2014, 27-44.

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla: selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa. Kolmas Lähde. Helsinki: Aalto yliopisto, 2014.

”Taide muuttuvien kertomusten mosaiikissa: taiteilijan identiteetti muutoksessa.”. Teoksessa Pekka Korhonen (toim.). Hyvä Hankaus 2. Kokos 3. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2014, 31-43.

Artistic Interventions as a Strand of Artistic Research.” Teoksessa A. Arlander (toim.). The Impact of Performance as Research. Proceedings of CARPA 3. Nivel 2. Helsinki: Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 2014, luku 7.

”Qualification framework for artists in artistic interventions.” Teoksessa J. Heinsius & K. Lehikoinen (toim.). Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Kokos 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2013, 49–63.

”Arts-based work with people with dementia: Towards a curriculum framework for trainer training.” Teoksessa A. Smith (toim.). Quality of Life: Using the arts to help people living with and affected by dementia. Quality of Life Project, London: Live Music Now, 2012, 50–67. E-publication (CD-ROM).

”Taiteen soveltava käyttö ja taiteelliset interventiot organisaatioissa: Tutkimuksen ja tietopohjan lisääminen. Teoksssa S. Korhonen & P. Rantala (toim.). Uutta osaamista luomassa – Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2012, 18–23.

”Identities Performed and Transformed: Dialogical Choreography as Artistic Research – Intertextuality of Self-narratives.” Teoksessa A. Arlander (toim.) Proceedings of the 1st Colloquium on Artistic Research in Performing Arts. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2010, 19–31.

”Suuntana uudet palvelut. Hyvinvointia kulttuurista, liikunnasta ja nuorisotyöstä.”. Teoksssa N. Koivisto ym. (toim.) Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta, Kokos 1. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2010, 274–285.

Stepping Queerly? Discourses in Dance Education for Boys in Late 20th-Century Finland. Oxford: Peter Lang, 2006.

”Capturing the ’variability’ in dance education in Europe: An example of defining core competencies.” Yhdessä K. Lynnin ja G. Romanin kanssa. Teoksessa T. Ophuysen & L. Erbert (toim.). On the Move: Sharing Experience on the Bologna Process in the Arts. Amsterdam : ELIA, 2004, 42-46.

Toimitettuja julkaisuja

Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Yhdessä E. Vanhasen kanssa. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopisto, 2017.

Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Yhdessä A. Pässilän, M. Martinin ja M. Pulkin kanssa.  Kokos 1. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2016.

Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Yhdessä J. Henisiuksen kanssa. Kokos 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2013.

Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta. Yhdessä N. Koiviston, R. Pasanen-Willbergin, M. Ruusuvirran, P. Saukkosen, P. Tolvasen ja A. Veikkolaisein kanssa.  Kokos 1. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2010.

Business Bodies. Proceedings of the 1st International Business Bodies Conference. Helsinki: IADE, 2008.

Ajankohtaista

Lehikoinen johtaa Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskusta (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts). CERADA:n fokus on taidekasvatuksen tutkimuksessa ja taidealan korkea-asteen koulutuksen tutkimusperäisessä kehittämisessä.

Lehikoinen toimii myös syksyllä 2015 käynnistyneen ARTSEQUAL -tutkimushankkeen varajohtajana ja tutkimusryhmän Arts in Health, Welfare and Care ryhmänjohtajana. Hankkeessa tulkitaan uudelleen taiteen perinteistä asemaa Suomessa siten, että taide ymmärretään kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna, joka edistää laaja-alaisesti hyvinvointia. Yhtäältä hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten taiteen nykyisiä palveluja tulisi kehittää tasa-arvon ja hyvinvoinnin näkökulmista luovan ja osallistuvan kansalaisuuden vahvistamiseksi. Toisaalta hankkeessa analysoidaan mm. kouluissa, taiteen perusopetuksessa, vanhuspalveluissa, monikulttuurisessa nuorisotyössä ja vankiloissa toteutettujen osallistavien taiteen ja taidekasvatuksen interventioiden hyvinvointivaikutuksia. Hankkeessa sovelletaan systeemistä ajattelua taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottamiseksi sekä esitetään suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi ja taiteen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden, aluehallinnon, kuntien ja järjestöjen kanssa.

Lehikoinen on ministereiden Kosonen ja Kiuru asettaman Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmän (Taiku3) jäsen (2020-2023), Palgrave Macmillan kustantamon julkaisusarjan Critical Studies in Dance Leadership and Inclusion toimittaja, Nordic Journal for Arts, Culture and Health lehden ohjausryhmän jäsen, European League of Institutes of the Arts (ELIA) hallituksen jäsen ja Koneen Säätiön Saaren kartanon johtokunnan jäsen. 

Asiantuntijuusalueet

 • artistic research
 • dance
 • doctoral thesis
 • documentation
 • entrepreneurship
 • kokos-julkaisusarja
 • koreografia
 • pedagogiikka
 • pedagogy
 • performance
 • research data
 • taiteellinen tutkimus
 • taiteelliset interventiot
 • taiteilija yhteiskunnassa
 • taika-hanke
 • tanssipedagogiikka
 • teatterilähtöiset menetelmät
 • thesis project
 • thesis
 • tohtorikoulutus
 • tutke
 • tutkimusmenetelmä
 • työelämävalmiudet
 • tanssianalyysi
 • dance analysis
 • intertekstuaalisuus
 • intertextuality
 • laadullinen tutkimus
 • qualitative research
 • diskurssianalyysi
 • discourse analysis
 • ARTSEQUAL
 • erikoistumiskoulutus
 • taiteilija-kehittäjä
 • artistic interventions
 • arts in society
 • soveltava taide
 • cerada
 • art education
 • employability skills
 • kulttuurihyvinvointi
 • osallistava taide
 • participatory art

Verkkosivut