Kai Lehikoinen

 • Director, Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, University of the Arts Helsinki
 • +358504390517

Job description

Director of Research Centre, CERADA

Vice-Director, ARTSEQUAL

Bachelor of Fine Arts in Dance Education, University College of Dance, Dance Pedagogy, Stockholm 1989.

Master of Arts in Dance Studies (with Distinction), University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 1996.

Doctor of Philosophy, University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 2004.

Artistic activities

Choreography

Quotations and Printed Images. Triangel performance series. Tehdas Teatteri, Turku, 2009.

Reflections. The Conservatory of Turku, Turku, 1997.

BI 4U a life….PATS Studio, University of Surrey, Guildford, UK, 1996.

Cut along a dotted line. PATS Studio, University of Surrey, Guildford, UK., 1996.

Icons Apart. PATS Studio University of Surrey, Guildford, UK, 1995.

Grapes of Wrath, (Dir. Katariina Lahti). Turku City Theatre, Turku, 1994.

Walls. Dance Theatre Eri, Turku, 1994.

Kerttu, Studio Scen. Åbo Svenska Teater, Turku, 1991.

The Little Shop of Horrors, (Dir. Torsten Sjöholm). Åbo Svenska Teater, Turku, 1990.

Untitled, collaboration with Aboa Quartet. Dance in Turku –festival, Turku, 1990,

Mystery 120165-…. Dance in Turku –festival, Turku. 1990.

Learning Experineces. Dance Theatre Eri, Turku, 1990.

Kaleidoscope. Turku Dance Association, Turku, 1988.

Let go! Dance School Liisa Timonen, Mynämäki, 1987.

Decisions. Turku Dance Association, Turku, 1986.

The Box. Turku Dance Association, Turku, 1986.

The Letter. Turku Dance Association, Turku. 1986.

Research and publications

Dance in Elderly Care: Professional Knowledge. Journal of Dance Education, 2018 (forthcoming).

Setting the Context: Expanding Professionalism in the Arts – A Paradigm Shift? In B. Revelli (Ed.) Careers in the Arts: Visions for the Future. Amsterdam: ELIA, 2018.

Niina Nurminen and ArtSense. In B. Revelli (Ed.) Careers in the Arts: Visions for the Future. Amsterdam: ELIA, 2018.

Learning Creativity at Schools: A Vision for the Future. Equally Well -blog. Helsinki: ArtsEqual, 29.3.2018. Available at https://www.uniarts.fi/blogit/equally-well/learning-creativity-schools-vision-future

Cultural Rights, Well-being and Democracy in Elderly Care: The Dance Ambassadors as a Case Study. Nordic Journal of Dance 8(2), 2017, pp. 30-41.

Justifying the Arts in Health and Care in Finland: A Discourse Analytic Inquiry. Cogent Arts & Humanities 4(1), 2017, pp. 1-12. Open access publication available at: https://doi.org/10.1080/23311983.2017.1345048

Johdanto. Together with E. Vanhanen. In K. Lehikoinen & E. Vanhanen (Eds.). Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopisto, 2017, pp. 7-28. (Summary: Introduction).

Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Edited toghether with E. Vanhanen. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopisto, 2017. (Summary: Arts and Wellbeing: Reviews on International Research).

Taiteen prosenttiperiaatetta laajentamalla hyvinvointia sote-palveluihin. ArtsEqual Policy Brief 5, Helsinki: ArtsEqual, 2017. (Summary: Wellbeing into social services and health care by expanding the percent for art principle).

Social- och hälsovårdsreformen, välfärd och kultur. Together with A. Rosenlöf and P. Rautiainen. Åbo Underrättelser, 18.1.2017. Available at: http://www.abounderrattelser.fi/news/2017/01/insandare-social-och-halsovardsreformen-valfard-och-kultur.html. (Summary: Health and social services reform, wellbeing and culture).

Taide hyvinvoinnin edistäjänä kaupungeissa. Presented at the Academy of Finland’s Rakkaudesta tieteeseen -event, Helsinki, Finland, 2017. Available at : http://www.aka.fi/globalassets/33stn/tilaisuudet/2017/rt-tietoiskut/4.5_lehikoinen_tietoisku.pdf. (Summary: The arts to enhance wellbeing in cities).

Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Edited together with A Pässilä, M Martin and M Pulkki. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2016. (Summary: Artist as developer: artistic interventions at work).

Johdanto. Together with A. Pässilä. In K. Lehikoinen, et al. (Eds.). Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Kokos 1. Helsinki. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2016, pp. 7-33. (Summary: Introduction).

Taiteet, tasa-arvo ja hyvinvointi: Katsaus kansainväliseen tutkimukseen. Together with E. Anttila, P. Furu, M. Heimonen, P. Houni, S. Jansson, M. Juntunen, L. Kantonen, S. Karttunen, T. Laes, L. Laitinen, A. Laukkanen, A. Pässilä, L. Väkevä, H. Westerlund. Helsinki: ArtsEqual, 2016. (Summary: Arts, Equality and Well-being: A Review on International Reserach).

Kulttuuriset oikeudet ja kulttuurinen hyvinvointi osana sote-palveluja. Together with P. Rautiainen. Strategisen tutkimuksen neuvoston blogisivusto, 16.12.2016. (Summary: Cultural rights and cultural wellbeing as part of social care and health services).

Taiteista hyvinvointia ja jaksamista. Labyrintti 4, 2016, pp. 14-15. (Summary: Well-being and strength from the arts).

Arts in Health, Welfare and Care. Musiikkikasvatus 18(2), 2015, p. 120.

Suuntana tasa-arvoinen, osallistava ja luova Suomi. Musiikkikasvatus 18(2), 2015, pp. 114-116. (Summary: Towards Finland that is eqalitarian, participatory and creative).

Tanssi sanoiksi: tanssianalyysin perusteita. Kinesis 4. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2014. (Summary: Dance into words: rudiments in dance analysis).

Askeleita tekstuaalisessa labyrintissä: tanssin kielellistäminen, intertekstuaalisuus ja tulkinta. In H. Järvinen & L. Rouhiainen (Eds.). Tanssiva tutkimus. Nivel 3, Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2014, pp. 27-44. (Summary: Steps in a textual labyrinth: turning dance into words, intertextuality and interpretation).

Taide muuttuvien kertomusten mosaiikissa: taiteilijan identiteetti muutoksessa. In P. Korhonen (Ed.). Hyvä Hankaus 2. Kokos 3. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2014, pp. 31-44. (Summary: Art in the mosaic of changing narratives: artist’s identity in transformation).

Artistic Interventions as a Strand of Artistic Research. In A. Arlander (Ed.). The Impact of Performance as Research. Proceedings of CARPA 3. Nivel 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2014. Chapter 7.

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla: selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa. Kolmas Lähde. Helsinki: Aalto University,2014. Electronic publication available at http://www.kolmaslahde.fi/images/stories/2014/kolmas_lahde_diskurssiselvitys.pdf. (Summary: Viewpoints on well-being and services of well-being in the fields of culture, sport and youth work: a report on discourses of well-being in services of the third sector).
Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Edited together with J. Heinsius. Kokos 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2013.

Qualification framework for artists in artistic interventions. In J. Heinsius & K. Lehikoinen (Eds.). Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Kokos 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, 2013, pp. 49–63.

Training Artists for Innovation: Guidelines for Curriculum Development. In J. Heinsius & K. Lehikoinen (Eds.). Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Kokos 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu,2013, pp. 65-83.

Arts-based work with people with dementia: Towards a curriculum framework for trainer training. In A. Smith (Ed.). Quality of Life: Using the arts to help people living with and affected by dementia. Quality of Life Project, London: Live Music Now, 2012, pp. 50–67. Electronic publication, DVD.

Taiteelliset interventiot ja taiteen soveltava käyttö työyhteisöissä: ajatuksia tutkimustarpeista ja tietopohjan vahvistamisesta. In S-M. Korhonen & P. Rantala (Eds.). Uutta osaamista luomassa – Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2012, pp. 18–23. (Summary: Artistic interventions and applied uses of art in working life: reflections on research needs and strengthening of the knowledge base).

Identities Performed and Transformed: Dialogical Choreography as Artistic Research – Intertextuality of Self-narratives. In A. Arlander (Ed.) Proceedings of the 1st Colloquium on Artistic Research in Performing Arts. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2010, pp. 19–31

Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta. Edited together with N. Koivisto, R. Pasanen-Willberg, M. Ruusuvirta, P. Saukkonen, P. Tolvanen & A. Veikkolainen. Kokos 1. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2010. (Summary: At the third source: services of well-being in the fields of culture, sport, and youth work).

Suuntana uudet palvelut. Hyvinvointia kulttuurista, liikunnasta ja nuorisotyöstä. In N. Koivisto et al. (Eds.) Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta, Kokos 1. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2010, pp. 274–285. (Summary: Towards new services. Well-being from culture, sport, and youth work).

Kumppanuudella luoviksi kouluyhteisöiksi. In N. Koivisto et al. (Eds.) Kolmannella lähteellä. Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta, Kokos 1. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, 2010, pp. 128–130. (Summary: With partnerships towards creative school communities).

Performing Business: Embodying Culture. In K. Lehikoinen (Ed.). Business Bodies: Proceedings of the 1st International Business Bodies Conference, Helsinki: IADE, 2008, pp. 51–63.

Introduction. In K. Lehikoinen (Ed.). Business Bodies. Proceedings of the 1st International Business Bodies Conference. Helsinki: IADE, 2008, pp. 7-15.

Business Bodies. Proceedings of the 1st International Business Bodies Conference. Helsinki: IADE, 2008.

Intertekstuaalinen tutkimusote tanssintutkimuksessa. In E. Anttila (Ed.). Minäkö tutkija? Helsinki: Teatterikorkeakoulu 2007. Electronic publication available at http://www.xip.fi/tutkija/0407b.htm.  (Summary: Intertextuality as an approach in dance research).

Taidealojen täydennyskoulutus tarvitsee julkisia investointeja. Together with A. Kanerva. Helsingin Sanomat, 7.4.2007. (Summary: Continuing education in the arts needs public investments).

Stepping Queerly? Discourses in Dance Education for Boys in Late 20th-Century Finland. Oxford: Peter Lang, 2006.

Stepping Queerly? Discourses in Dance Education for Boys in Late 20th- Century Finland. PhD-thesis. Guildford: University of Surrey, 2004.

Choreographies for Boys: Masculinism in Finnish Dance Education. In I. Björnsdóttir (Ed.). Dance Heritage: Crossing Academia and Physicality. Proceedings, 7th NOFOD Conference, Reykjavik, April 15 – 18 2004. Nordisk forum för dansforskning, 2005, pp. 138-145.

Capturing the ’variability’ in dance education in Europe: An example of defining core competencies. Together with K. Lynn and G. Roman. In T. Ophuysen & L. Erbert (Eds.). On the Move: Sharing Experience on the Bologna Process in the Arts. Amsterdam : ELIA, 2004, pp. 42-46.

Tutkimustoiminta keskeistä myös taidekoulutuksessa. Turun Sanomat, 27.5.2004, p. 2. (Summary: Reserach central also in art education).

Fragile Masculinities: Reading Kvarnström. In J. Willis (Ed.). Proceedings Society of Dance History Scholars, Twenty-Second Annual Conference, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico 10-13. June 1999. Stoughton, Wisconsin: Society of Dance History Scholars, 1999, pp. 129–137.

Postmodernistinen tanssi ja eräitä sen koreografisia työmenetelmiä oppiainenäkökulmasta tarkasteltuna. In A. Sarje, U. Halonen & P. Pakkanen (Eds.). Kirjoituksia koreografiasta. Tanssintutkimuksen vuosikirja 2. Taiteen Keskustoimikunta. Helsinki, 1998, pp. 179-193. (Summary: Postmodernist dance and some of its choreographic methods scrutinised from the perspective of educational disciplines.)

Fragile Masculinities and the Sex Role Theory in Dance for Boys: A Critical Discourse. In E. Anttila (Ed.). Proceedings of the 1997 Conference of Dance and the Child International. Helsinki: DaCi, 1997, pp. 195-201.

Fragile Roughness: Representations in Kenneth Kvarnström’s Fem Danser.  Unpublished MA-dissertation. Guildford: University of Surrey, 1996.

Current

Pricing your work. NXT Making a Living from the Arts. Amsterdam: ELIA, 2017. Webcast available at http://www.nxt-creatives.eu/knowledgecentre/nxt-toolkit-pricing-your-work

 

Kulttuurilla yli elinkaaren. Helsinki: Equal Society Programme, 2017. Webcast available at https://www.youtube.com/watch?v=bfRM19hSM1g. (Summary: With Culture across a life span).

Expertise

 • arts and wellbeing
 • artsequal
 • arts education
 • dance pedagogy
 • dance analysis
 • gender studies
 • masculinities
 • artistic interventions in organisations
 • expanding professionalism in the arts
 • working life skills
 • qualitative research
 • discourse analysis
 • intertextuality
 • performing arts
 • creativity

Websites