Kai Lehikoinen

Arbetsbeskrivning

Yliopistotutkija

Bachelor of Fine Arts in Dance Education, University College of Dance, Dance Pedagogy, Tukholma, 1989.

Master of Arts in Dance Studies (with Distinction), University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 1996.

Doctor of Philosophy, University of Surrey, Dance Studies, Guildford, 2004.

Konstnärligt aktivitet

Kai on toiminut freelance tanssitaiteilijana vuosina 1986 – 2009. Hänen omaa taiteellista tuotantoa ovat Lainattuja lauseita ja painojälkiä (2009), BI 4U a life… (1996), Cut along a dotted line (1996), Seiniä (1994), Kerttu (1991), Untitled (1990), Mysteeri (1990), Boksi (1986) ja Kirje (1986). Tanssiteatteri ERI:lle Kai on tehnyt kaksi teosta: Seiniä (1994) ja Oppimiskokemuksia (1990). Turun seudun tanssiyhdistyksen ryhmälle hän on tehnyt teokset Kaleidoskooppi (1988), Peli (1987) ja Päätöksiä (1986). Lisäksi Kai toimi koreografina Åbo Svenska Teaterin musikaalissa Lilla skräckaffären (1990) ja Turun kaupunginteatterin musiikkinäytelmässä Vihan hedelmät (1994).

Tanssijana Kai on toiminut Tanssiteatteri ERI:n teoksissa Sotilaan tarina, Jeanne D’Arc, Yön harlekiinit ja Pieni tulitikkutyttö. Lisäksi hän on tanssinut yhdysvaltalaisessa Avodah Dance Ensemble -ryhmässä ja ruotsalaisessa Claire Parsons Co:ssa. Lisäksi hän on esiintynyt Barker Teatterin tuotannossa Tanssii keijujen kanssa kuten myös Åbo Svenska Teaterin musikaaleissa Lilla skräckaffären ja La Cage Aux Folles.  

Forskning och publikationer

Kain tutkimusintressit liittyvät sosiaaliseen osallistamiseen, identiteettiin ja laajentuvaan ammattilaisuuteen taiteissa ja tanssipedagogiikassa, esitysten kriittiseen tarkasteluun ja tulkintaan sekä kulttuurihyvinvointiin ja muihin taiteen vaikutuksiin yhteiskunnassa. Kai on erityisen kiinnostunut taiteellisiin interventioihin liittyvistä taiteellisista, taiteellis-pedagogisista ja taiteellis-tutkimuksellisista käytännöistä, kulttuurihyvinvoinnista ja kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta. Hänen viimeisimmät julkaisunsa käsittelevät muun muassa:

 • taiteilijan erityisosaamista taideperustaisessa asiantuntijatyössä ja kulttuurisessa vanhustyössä
 • taiteisiin osallistumisen, terveyden ja hyvinvoinnin välisiä kytköksiä ja kulttuurihyvinvoinnin toteutumisen ehtoja, esteitä ja esteiden purkamista tasa-arvon ja toimintavalmiuksien näkökulmista.
 • taiteen vaikuttavuuskeskustelun sijoittumista länsimaiseen taidekeskusteluun ja erityisesti keskusteluun taiteen autonomiasta ja moninaisuudesta
 • taidealan ammattilaisuuden laajenemista suhteessa laajempaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun sosiaalisesta osallisuudesta ja hyvinvointivaltion laajenemiskehityksen päättymisestä
 • miesoletettujen tanssioppilaiden sukupuoleen liittyviä haasteita ja selviytymisstrategioita
 • tanssin sanallistamista ja esitysten intertekstuaalista tulkintaa.

Keskeisimpiä julkaisuja:

Lehikoinen, K. Painossa. Sosiaalisesti osallistava taide terveys- ja sosiaalialan ympäristöissä: näkökulmia kulttuurihyvinvointiin. Synteesi.

Lehikoinen, K. & Turpeinen, I. 2022. Fear, Coping and Peer Support in Male Dance Students’ Reflections. In D. Risner & B. Watson (Eds.). Masculinity, Intersectionality & Identity: Why Boys (Don’t) Dance. Palgrave Macmillan, Ch. 10.

Ilmola-Sheppard, L., Rautiainen, P. Westerlund, H., Lehikoinen, K., Karttunen, S., Juntunen, M-L., Anttila, E. 2021. ArtsEqual: Tasa-arvo taiteen ja taidekasvatuksen palveluiden suuntana. ArtsEqual.

Westerlund, H., Karttunen, S., Lehikoinen, K., Laes, T., Väkevä, L., & Anttila, E. 2021. Expanding professional responsibility in arts education: Social innovations paving the way for systems reflexivity. International Journal of Education & the Arts 22(8).

Lehikoinen, K. Pässilä, A. & Owens, A. 2021. Conflicting professional identities for artists in transprofessional contexts: Insights from a pilot programme initiating artistic interventions in organisations. In H. Westerlund & H. Gaunt (Eds.). Expanding professionalism in music and higher music education – A changing game. Routledge, pp. 74–88.

Lehikoinen, K. 2021. Terveyden ja hyvinvoinnin kulttuurisista ulottuvuuksista. In R. Tuomi & J. Jokelin (Eds.). Uudenmaan tulevaisuuskirja. Polkuja vuoteen 2050. Helsinki: Uudenmaan liitto, pp. 15-19.

Kauppila, H. & Lehikoinen, K. (Eds.). 2020. Toiminnasta sanoiksi: Puheenvuoroja oman työn kehittämisestä taidealojen yliopistopedagogisessa koulutuksessa. Kokos 8. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Lehikoinen, K. Koivisto, T-A., Lapio, P., Lilja-Viherlampi, P. & Salanterä, S. 2020. Taide ja kulttuuritoiminta investointeina terveyteen ja hyvinvointiin sairaala- ja terveyspalveluissa. In S. Seitsalo & I. Taipale (Eds.). Taide vanhin voitehista. Kuvataidetta sairaaloihin. Helsinki : Psykiatrian yhteistyö ry, pp. 172-177.

Lehikoinen, K. 2019. Dance in Elderly Care: Professional Knowledge. Journal of Dance Education 19(3), pp. 108-116.

Lehikoinen, K. 2018. Setting the Context: Expanding Professionalism in the Arts – A Paradigm Shift? In B. Revelli & S. B. Florander (Eds.) Careers in the Arts: Visions for the Future. Amsterdam: ELIA, 16-30.

Lehikoinen, K. 2017. Cultural Rights, Well-being and Democracy in Elderly Care: The Dance Ambassadors as a Case Study. Nordic Journal of Dance 8(2), pp. 30-41.

Lehikoinen, K. 2017. Justifying the Arts in Health and Care in Finland: A Discourse Analytic Inquiry. Cogent Arts & Humanities 4(1), pp. 1-12.

Lehikoinen, K. 2017. Enhancing wellbeing in social welfare and healthcare services by expanding the percent for art principle. ArtsEqual Policy Brief 5, Helsinki: ArtsEqual.

Lehikoinen, K. & Vanhanen, E. (Eds.) 2017. Taide ja hyvinvointi: Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopisto.

Lehikoinen, K. & Rautiainen, P. 2016. Kulttuuristen oikeuksien toteuttaminen osaksi sote-palveluja. ArtsEqual Policy Brief 1, Helsinki: ArtsEqual. 

Lehikoinen, K., Pässilä, A., Martin, M. & Pulkki, M. (Eds.). 2016. Taiteilija kehittäjänä: taiteelliset interventiot työssä. Kokos 1. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. 

Lehikoinen, K. 2014. Tanssi sanoiksi: tanssianalyysin perusteita. Kinesis 4. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Lehikoinen, K. 2014. Askeleita tekstuaalisessa labyrintissä: tanssin kielellistäminen, intertekstuaalisuus ja tulkinta. In H. Järvinen & L. Rouhiainen (Eds.). Tanssiva tutkimus. Nivel 3, Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, pp. 27-44.

Lehikoinen, K. 2014. Taide muuttuvien kertomusten mosaiikissa: taiteilijan identiteetti muutoksessa. In P. Korhonen (Ed.). Hyvä Hankaus 2. Kokos 3. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, pp. 31-44.

Lehikoinen, K. 2014. Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla: selvitys hyvinvoinnin diskursseista kolmannen sektorin palvelutoiminnassa. Kolmas Lähde. Helsinki: Aalto University.

Lehikoinen, K. 2014. Artistic Interventions as a Strand of Artistic Research. In A. Arlander (Ed.). The Impact of Performance as Research. Proceedings of CARPA 3. Nivel 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Ch. 7.

Lehikoinen, K. 2013. Training Artists for Innovation: Guidelines for Curriculum Development. In J. Heinsius & K. Lehikoinen (Eds.). Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Kokos 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, pp. 65-83.

Heinsius, J. & Lehikoinen, K. (Eds.) 2013. Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts. Kokos 2. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Lehikoinen, K. 2012. Taiteelliset interventiot ja taiteen soveltava käyttö työyhteisöissä: ajatuksia tutkimustarpeista ja tietopohjan vahvistamisesta. In S-M. Korhonen & P. Rantala (Eds.). Uutta osaamista luomassa – Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61. Rovaniemi: Lapin yliopisto, pp. 18–23. 

Lehikoinen, K. 2010. Identities Performed and Transformed: Dialogical Choreography as Artistic Research – Intertextuality of Self-narratives. In A. Arlander (Ed.) Proceedings of the 1st Colloquium on Artistic Research in Performing Arts. Helsinki: Teatterikorkeakoulu, pp. 19–31.

Lehikoinen, K. (Ed.). 2008. Business Bodies. Proceedings of the 1st International Business Bodies Conference. Helsinki: IADE.

Lehikoinen, K. 2006. Stepping Queerly? Discourses in Dance Education for Boys in Late 20th-Century Finland. Oxford: Peter Lang.

Lehikoinen, K. 2005. Choreographies for Boys: Masculinism in Finnish Dance Education. In I. Björnsdóttir (Ed.). Dance Heritage: Crossing Academia and Physicality. Proceedings, 7th NOFOD Conference, Reykjavik, April 15 – 18 2004. Nordisk forum för dansforskning, pp. 138-145.

Aktuellt

Tällä hetkellä Kai tutkii ja kehittää taiteilijoiden koulutusta sosiaalisesti osallistaviin prosesseihin prekariaattinuorten kanssa työskenneltäessä (Artwork, 2021–2023, rahoittajana Erasmus+), kulttuurihyvinvointikoulutusta hoito- ja hoiva-alan henkilökunnalle (Kreativ personcentrerad vårdkonst, 2021–2024, rahoittajina Svenska kulturfonden ja Konstsamfundet) ja taidealan korkea-asteen oppilaitosten tulevaisuuskuvia ja -skenaarioita Euroopassa (FAST45, 2021–2023, rahoittajana Erasmus+).

Kai toimii taideyliopiston edustajana European League of Institutes of the Arts (ELIA) edustajistossa. Lisäksi hän toimii Palgrave Macmillanin julkaiseman Critical Studies in Dance Leadership and Inclusion -kirjasarjan yhteistoimittajana ja aihetoimittajana Frontiers in Psychology – Health Psychology -julkaisun taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen kriittistä arviointia käsittelevässä erikoispainoksessa. Kai on myös Nordic Journal for Arts, Culture and Health -lehden neuvottelukunnan jäsen.

Expertis

 • artistic research
 • dance
 • doctoral thesis
 • documentation
 • entrepreneurship
 • kokos-julkaisusarja
 • koreografia
 • pedagogiikka
 • pedagogy
 • performance
 • research data
 • taiteellinen tutkimus
 • taiteelliset interventiot
 • taiteilija yhteiskunnassa
 • taika-hanke
 • tanssipedagogiikka
 • teatterilähtöiset menetelmät
 • thesis project
 • thesis
 • tohtorikoulutus
 • tutke
 • tutkimusmenetelmä
 • työelämävalmiudet
 • tanssianalyysi
 • dance analysis
 • intertekstuaalisuus
 • intertextuality
 • laadullinen tutkimus
 • qualitative research
 • diskurssianalyysi
 • discourse analysis
 • ARTSEQUAL
 • erikoistumiskoulutus
 • taiteilija-kehittäjä
 • artistic interventions
 • arts in society
 • soveltava taide
 • cerada
 • art education
 • employability skills
 • kulttuurihyvinvointi
 • osallistava taide
 • participatory art
 • socially engaged art

Webbplatser