Teaterhögskolan

Vi erbjuder utbildning på högsta nivå i Finland inom scenkonst och skrivande. Teaterhögskolan är en av de tre akademierna vid Konstuniversitetet.

Presentation

Konstuniversitets Teaterhögskola erbjuder scenkonstutbildning från kandidat- till doktorandnivå. Hos oss kan du bli ljus- eller ljuddesigner, dansare, koreograf, teater- eller danspedagog, skådespelare, regissör, dramaturg eller performancekonstnär. Vi erbjuder även svenskspråkig skådespelarutbildning och utbildning inom skrivande.

På Teaterhögskolan för konsten, föreställningarna, utbildningarna och forskningen en pågående dialog med varandra. Utgångspunkten är ökad kunskap, men målet är att utveckla den studerandes tänkande och konstnärskap.

På Konstuniversitetets Teaterhögskola ingår föreställningarna som en betydande del i kärnundervisningen och är därför också en del av examensfordringarna. För våra studerande är de ett konstnärligt arbetsredskap, ett instrument och en plats där man lär genom att göra.

Teaterhögskolan har årligen omkring 50 premiärer, till största delen offentliga. Man kan se dem genom att köpa biljett i Teaterhögskolans biljettförsäljning.

Kontaktinformation

info.teak@uniarts.fi

Ansökningstjänster
teak.ansokan@uniarts.fi

Numret till växeln +358 294 47 2000

PB 20
00097 Konstuniversitetet

Teaterhögskolans scensalar

Studier

Hos oss växer du till en professionell scenkonstnär som känner till din egen kreativa identitet och som förnyar ditt område. Förutom vår fasta lärarstab får våra utbildningsprogram regelbundet besök av internationella toppproffs.

Forskning och publikationer

Teaterhögskolan är en föregångare inom den konstnärliga scenkonstforskningen. För vår forskning svarar Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke).

Konstnärlig verksamhet och evenemang

Föreställningar och framträdanden är kärnan i våra studier. Teaterhögskolan har närmare 50 premiärer varje år, som alla är öppna för allmänheten. Varmt välkomna!

Dekaner

Professorer och prefekter

Se personalen på Teaterhögskolan

Alumner och utexaminerade

Nyheter