Teaterhögskolan

Vi erbjuder utbildning på högsta nivå i Finland inom scenkonst och skrivande.

Veikko Kähkönen

Presentation

Konstuniversitets Teaterhögskola erbjuder scenkonstutbildning från kandidat- till doktorandnivå. Hos oss kan du bli ljus- eller ljuddesigner, dansare, koreograf, teater- eller danspedagog, skådespelare, regissör, dramaturg eller performancekonstnär. Vi erbjuder även svenskspråkig skådespelarutbildning och utbildning inom skrivande.

På Teaterhögskolan för konsten, föreställningarna, utbildningarna och forskningen en pågående dialog med varandra. Utgångspunkten är ökad kunskap, men målet är att utveckla den studerandes tänkande och konstnärskap.

På Konstuniversitetets Teaterhögskola ingår föreställningarna som en betydande del i kärnundervisningen och är därför också en del av examensfordringarna. För våra studerande är de ett konstnärligt arbetsredskap, ett instrument och en plats där man lär genom att göra.

Teaterhögskolan har årligen omkring 50 premiärer, till största delen offentliga. Man kan se dem genom att köpa biljett i Teaterhögskolans biljettförsäljning.

Kontaktinformation

info.teak@uniarts.fi

Ansökningstjänster
teak.ansokan@uniarts.fi

Numret till växeln +358 294 47 2000

PB 20
00097 Konstuniversitetet

Studier

Teaterhögskolans undervisning bedrivs av 14 utbildningsprogram samt dess centrum för gemensamma studier. Bekanta dig med utbildningsutbud och antagning.

Forskning och publikationer

Teaterhögskolan är en föregångare inom den konstnärliga scenkonstforskningen. För vår forskning svarar Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke).

Konstnärlig verksamhet och evenemang

För våra studerande är föreställningsverksamheten ett verktyg för att skapa konst, ett forskningsverktyg och är en konkret inlärningsmiljö.

Dekaner

Professorer och prefekter

Alumner och utexaminerade

Internationellt

Teaterhögskolan deltar aktivt i verksamheten inom internationella nätverk och olika samarbetsprojekt där vi utvecklar utbildningen, den konstnärliga verksamheten och forskningen.

Historia

Läs om Teaterhögskolans historia och de tre akademiernas sammanslagning till Konstuniversitetet.

Nyheter