Teaterhögskolan

Vi är en scenkonstens förnyare som ger den högsta undervisningen inom teater, dans och skrivande i Finland.

Presentation

Konstuniversitets Teaterhögskola erbjuder scenkonstutbildning från kandidat- till doktorandnivå. Hos oss kan du bli ljus- eller ljuddesigner, dansare, koreograf, teater- eller danspedagog, skådespelare, regissör, dramaturg eller performancekonstnär. Vi erbjuder även svenskspråkig skådespelarutbildning.

På Teaterhögskolan för konsten, föreställningarna, utbildningarna och forskningen en pågående dialog med varandra. Utgångspunkten är ökad kunskap, men målet är att utveckla den studerandes tänkande och konstnärskap.

På Konstuniversitetets Teaterhögskola ingår föreställningarna som en betydande del i kärnundervisningen och är därför också en del av examensfordringarna. För våra studerande är de ett konstnärligt arbetsredskap, ett instrument och en plats där man lär genom att göra.

Teaterhögskolan har årligen omkring 50 premiärer, till största delen offentliga. Man kan se dem genom att köpa biljett i Teaterhögskolans biljettförsäljning.

Kontaktinformation

info.teak@uniarts.fi

Ansökningstjänster
teak.ansokan@uniarts.fi

Numret till växeln +358 294 47 2000

PB 20
00097 Konstuniversitetet

Studier

Teaterhögskolans undervisning bedrivs av 14 utbildningsprogram samt dess centrum för gemensamma studier. Bekanta dig med utbildningsutbud och antagning.

Forskning och publikationer

Teaterhögskolan är en föregångare inom den konstnärliga scenkonstforskningen. För vår forskning svarar Forskningscentrum för teater, dans och performance (Tutke).

Konstnärlig verksamhet och evenemang

För de studerande är undervisningsteatern ett konstnärligt arbetsredskap, ett forskningsverktyg och en plats där man lär sig genom att göra. Bekanta dig med Teaterhögskolans föreställningar och andra evenemang.

Dekaner

  • Maarit Ruikka

  • Dekan, Teatterikorkeakoulu, Teaterhögskolan
  • +358505812649
  • maarit.ruikka@uniarts.fi
  • Ville Sandqvist

  • Prodekan, T/Johto, Teaterhögskolan
  • +358503090132
  • ville.sandqvist@uniarts.fi
  • Leena Rouhiainen

  • Professor, T/Esittävien taiteiden tutkimuskeskus, Teaterhögskolan
  • +358400792093
  • leena.rouhiainen@uniarts.fi

Professorer och prefekter

  • Eeva Anttila

  • Professor, T/Tanssinopettajan maisteriohjelma, Teaterhögskolan
  • +358405858415
  • eeva.anttila@uniarts.fi
  • Anders Carlsson

  • Professor, T/Utbildningsprogrammet i skådespelarkonst, Teaterhögskolan
  • +358503042746
  • anders.carlsson@uniarts.fi
  • Tomi Humalisto

  • Professor, T/Valosuunnittelun koulutus- ja maisteriohjelmat, Teaterhögskolan
  • +358405074551
  • tomi.humalisto@uniarts.fi
  • Otso Huopaniemi

  • Professor, T/Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma, Teaterhögskolan
  • +358505288364
  • otso.huopaniemi@uniarts.fi
  • Jari Kauppinen

  • Professor, T/Äänisuunnittelun koulutus- ja maisteriohjelmat, Teaterhögskolan
  • +358400792154
  • jari.kauppinen@uniarts.fi
  • Tuija Kokkonen

  • Professor, T/Tohtorikoulutus, Teaterhögskolan
  • +358503250708
  • tuija.kokkonen@uniarts.fi
  • Elina Knihtilä

  • Professor, T/Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Teaterhögskolan
  • +358505240927
  • elina.knihtila@uniarts.fi
  • Saana Lavaste

  • Professor, T/Ohjauksen koulutusohjelma, Öppet campus
   Timlärare, Y/Avoin yliopisto, Öppet campus
  • +358505273873
  • saana.lavaste@uniarts.fi
  • Kirsi Monni

  • Professor, T/Koreografian maisteriohjelma, Teaterhögskolan
  • +358405456350
  • kirsi.monni@uniarts.fi
  • Eeva Muilu

  • Professor, T/Tanssijantaiteen maisteriohjelma, Teaterhögskolan
  • +358456349704
  • eeva.muilu@uniarts.fi
  • Tero Nauha

  • Professor, T/Live Art and Performance Studies, Teaterhögskolan
  • +358504710467
  • tero.nauha@uniarts.fi
  • Leena Rouhiainen

  • Professor, T/Esittävien taiteiden tutkimuskeskus, Teaterhögskolan
  • +358400792093
  • leena.rouhiainen@uniarts.fi
  • Riku Saastamoinen

  • Universitetslektor, T/Teatteriopettajan maisteriohjelma, Teaterhögskolan
  • +358400792037
  • riku.saastamoinen@uniarts.fi
  • Kristian Smeds

  • Professor, T/Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Teaterhögskolan
  • +358504359655
  • kristian.smeds@uniarts.fi

Alumner och utexaminerade

Internationellt

Teaterhögskolan deltar aktivt i verksamheten inom internationella nätverk och olika samarbetsprojekt där vi utvecklar utbildningen, den konstnärliga verksamheten och forskningen.

Historia

Läs om Teaterhögskolans historia och de tre akademiernas sammanslagning till Konstuniversitetet.