Teaterhögskolans märkesår och rektorer

Läs om de viktigaste åren för Teaterhögskolan och skolans rektorer innan Konstuniversitetet.

Grundandet av Teaterhögskolan ägde rum i en brytningstid inom högskole- och konstvärlden, vid övergången mellan 1960- och 1970-talen. I boken Teatterikorkeakoulun synty beskriver doktorn i teaterkonst Timo Kallinen hur Teaterhögskolan, eller mer familjärt TeaK, gick från yrkesskola till högskola.

Viktiga årtal för Teaterhögskolan

 • 1866–68: Finlands första teaterskola drivs i anslutning till Nya Teatern
 • 1904–40: Finskspråkiga skådespelare utbildas på elevskolan vid Finlands Nationalteater och på det privata institutet Suomen Näyttämöopisto.
 • 1908: Svenska Teaterskolan grundas i anslutning till Svenska Teatern.
 • 1943: Suomen Teatterikoulu inleder sin verksamhet. Teaterrådet Vilho Ilmari blir skolans första rektor och han är verksam ända till 1963
 • 1956: Centralbiblioteket för teater inleder sin verksamhet
 • 1962: Utbildning av regissörer och dramaturger börjar på högskoleavdelningen vid Suomen Teatterikoulu
 • 1971: Skådespelaravdelningen och högskoleavdelningen slås samman. Vid sammanslagningen konsolideras den gemensamma utbildningen för skådespelare, regissörer och dramaturger
 • 1973: De första yrkesmässiga fortbildningskurserna startar
 • 1979: Den finskspråkiga och svenskspråkiga skolan slås samman till en statlig, tvåspråkig Teaterhögskola. Centralbiblioteket blir en del av högskolan, varvid även ett utbildningscentrum inrättas.
 • 1983: Dansutbildningen startar
 • 1986: Utbildningen i ljus- och ljuddesign startar
 • 1988: Påbyggnadsexamina startar. Institutionen för ljus- och ljuddesign flyttar till Tammerfors.
 • 1991: Den första licentiaten i teaterkonst
 • 1992: Högskolan flyttar från lokalerna i Eira och Tölö till Kulturhuset och en närliggande industrifastighet (Paahtimo). Endast institutionerna för danskonst och ljus- och ljuddesign blir kvar i sina gamla lokaler.
 • 1993: De nya lokalerna för institutionen för ljus- och ljuddesign blir färdiga i Tammerfors
 • 1994: Institutionerna för regi och dramaturgi slås samman
 • 1995: Man övergår till en examensstruktur i två steg som leder till kandidat eller magisterexamen. Centralbiblioteket för teater och dans flyttar till Paahtimo. Den första Helsinki Act Festival
 • 1996: Institutionen för konstpedagogik inleder sin verksamhet. Utbildningsprogrammet i musikteater startar inom institutionen för skådespelarkonst.
 • 1997: Vid institutionen för konstpedagogik startar magisterprogrammet i konstpedagogik
 • 1998/99: Den nordiska magisterutbildningen i teaterkonst startar
 • 1999: Teaterhögskolan fyller 20 år.  Den första doktorn i teaterkonst.
 • 2000: Den första juni flyttar Teaterhögskolan in i nya lokaler på Aspnäsgatan. Den officiella invigningen äger rum den18 januari 2001.
 • 2001: Utbildningsprogrammet för performance och performanceteori startar
 • 2003: Institutionen för danskonst fyller 20 år
 • 2004: Teaterhögskolan fyller 25 år
 • 2006: Institutionen för ljus- och ljuddesign fyller 20 år
 • 2007: Institutionen för ljus- och ljuddesign flyttar från Tammerfors tillbaka till Helsingfors. Institutionen för dans- och teaterpedagogik fyller 10 år.
 • 2009: Teaterhögskolans första doktorspromotion. Teaterhögskolan fyller 30 år.
 • 2010: I och med den nya universitetslagen blir Teaterhögskolan en offentligrättslig institution i stället för ett av statens räkenskapsverk
 • 2013: Teaterhögskolan, Bildkonstakademin och Sibelius-Akademin slås samman till Konstuniversitetet.

Rektorer 1979–2012

I enlighet med 20a § i förordningen om ändring av förordningen om Teaterhögskolan (813/91) valdes rektor och prorektor för första gången bland högskolans ordinarie lärare 1.8.1991. Före 1.8 1991 hade högskolan rektors- och biträdande rektorsämbeten.

 • Eero Melasniemi 1.8.1979–31.12.1982
 • Jouko Turkka 1.1.1983–31.7.1985
 • Outi Nyytäjä 1.8.1985–31.3.1987 (tjänstledig 1.1-31.3 1987)
 • Marianne Möller 1.1.1987–31.7.1988 (vikarie till 1.3.1987, tjänsteförrättande till 31.7.1988)
 • Marja-Liisa Martón 1.8.1988–31.7.1990
 • Raila Leppäkoski 1.8.1990–31.7.1991
 • Kari Rentola 1.8.1991–31.7.1997
 • Lauri Sipari 1.8.1997–31.7.2005
 • Paula Tuovinen 1.8.2005–31.12.2012

Biträdande rektorer och prorektorer 1979–2012

 • Marianne Möller 1.8.1979–31.12.1982
 • Johan Simberg 1.1.1987–31.7.1988
 • Marianne Möller 1.8.1988–31.5.1989 (tjänstledig 1.6.1989–31.5. 1991)
 • Johan Simberg 1.9.1989–31.7.1990 (vikarie)
 • Martin Kurtén 1.8.1990–31.5.1991
 • Johanna Enckell 1.8.1991–31.12.1992
 • Lauri Sipari 1.1.1993–31.12.1996
 • Marja-Liisa Kuuranne-Autelo 1.1.1997–31.7.1997
 • Marjo Kuusela 1.8.1997–31.7.2000
 • Juha-Pekka Hotinen 1.8.2000–31.7.2005
 • Erik Söderblom 1.8.2005–31.10.2009
 • Maarit Ruikka 1.1.2010–31.12.2012
 • Esa Kirkkopelto 1.1.2010–31.12.2012

Huvudbyggnaden – en bit industrihistoria

Den första juni 2000 flyttade Teaterhögskolan till Sörnäs från fem olika adresser i Helsingfors. Den låga fabriksbyggnaden i hörnet av Sörnäs strandväg och Aspnäsgatan uppfördes 1912 för Kokos Oy som tillverkade tvål av kokosfett. Byggnaden fick sedermera smeknamnet Kokos.

Fabriksbyggnaden ritades av arkitekt Albert Nyberg. Kone Oy köpte byggnaden och tomten 1926. Byggnaden fick en andra våning. En hissfabrik och företagets huvudkontor inrättades på tomten. Kone Oy verkade i byggnaden till 1967. Därefter har bl.a. småindustri, reparationsverkstäder, lager, fabriksbutiker, kontor och motionssal funnits i lokalerna.

I början av 1990-talet stod byggnaden tom. Helsingfors-Samfundet och Samfundet för byggnadskonst drev kraftfullt att byggnaden skulle skyddas och inte rivas. År 1990 ockuperade ungdomsrörelsen Oranssi byggnaden och även detta var viktigt för dess bevarande. Efter företaget Hakas konkurs våren 1996 övergick fastigheten i Merita Kiinteistöt Oy:s ägo. Teaterhögskoleprojektet startade 1997. I januari 1999 köptes fastigheten av Kommunernas pensionsförsäkring. Arkitektkontoret Stefan Ahlman Ab tog hand om ombyggnaden av fastigheten och ritade lokalerna för Teaterhögskolan.

År 2021 kommer Teaterhögskolan att bli granne med Kuva+ på Sörnäs strandväg, då Bildkonstakademin intar sina nya lokaler. Tillsammans utgör byggnaderna Konstuniversitetets Sörnäs campus, där undervisningen i bildkonst samt teater- och danskonst är koncentrerad.