Sibelius-Akademin

Vi är en av Europas största musikakademier och förmedlar den högsta utbildningen inom musikområdet i Finland.

Presentation

Den traditionsrika Sibelius-Akademin utgör den finländska musikkulturens grundval, vars hörnstenar är undervisning, forskning och konstnärlig verksamhet. Sedan 2013 utgör Sibelius-Akademin en del av Konstuniversitetet. All verksamhet förenas i kärleken till musiken och en kompromisslös glöd i utövandet. Vår grundläggande uppgift är att vårda och förnya musikkulturen. Vi är en av Europas största musikakademier och en internationellt välkänd och erkänd gemenskap med omkring 1 500 musikstuderande och 500 lärare. Vi verkar i Helsingfors, Kuopio och Seinäjoki i Finland.

Kärnan i studierna är att utvecklas till en musiker som känner sin kreativa identitet. Utöver att kunna sitt instrument vill vi öka den studerandes konstnärliga och vetenskapliga kunskaper och ge färdigheter att även kunna tillämpa kunskaperna i olika sammanhang i arbetslivet. Den studerande kan fokusera på en långtgående specialisering inom ett område eller skaffa sig bredare kunskaper.

På Sibelius-Akademin sker ett tätt utbyte mellan forskningen och den musikaliska praktiken. Intressanta forskningsområden är bland annat skapande och framförande av musik och dess mottagande, undervisning och inlärning, och den musikaliska praktikens historia och musikens strukturer, förhållandet mellan musik och sinne och den musikaliska interaktionen, musikens filosofi och estetik samt samspelet mellan musiken och publiken och samhället.

Den konstnärliga verksamheten är en del av vår kärnundervisning och de studerandes utveckling till konstnärer. Under utbildningen får de studerande erfarenhet av konstnärlig och praktisk planering och genomförande av konserter, av olika presentationsformer på olika typer av arenor i dialog med alla sorters publik. De offentliga konserterna är fönstret utåt för vår konstnärliga verksamhet. Varje år hålls omkring 600 konserter. De utgör en betydande del av huvudstadsregionens konsertutbud.

 

Kontaktinformation

siba.info@uniarts.fi

Ansökningstjänster
siba.admissions@uniarts.fi

Sibelius-Akademin
PB 30
00097 Konstuniversitetet
Finland

Studier

Hos oss kan man avlägga kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamen i musik. Vi bedriver också ungdoms- och vuxenutbildning.

 • Orkestrar, körer och kammarmusik

  En central del för utvecklingen som musiker är att spela tillsammans. Bekanta dig med vår omfattande kammarmusik-, kör- och orkesterverksamhet.

Forskning

På Sibelius-Akademin sker ett tätt utbyte mellan forskningen och den musikaliska praktiken.

 • Doktorandskolan DocMus för klassisk musik

  Vi utbildar självständiga aktörer som känner sin konstart och dess traditioner och som både värnar om traditionen och skapar och utvecklar nya traditioner.

 • Doktorandskolan MuTri för musikpedagogik, jazz och folkmusik

  Vi ansvarar för doktorandutbildningen i musikpedagogik, jazz och folkmusik på Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Konstnärlig verksamhet och evenemang

Vår konstnärliga verksamhet kulminerar i publika konserter, av vilka flertalet äger rum i Musikhuset i Helsingfors.

 • Bekanta dig med våra ensembler

  På Sibelius-Akademin verkar ett flertal olika körer, orkestrar och ensembler som du kan höra på våra konserter.

Internationella Sibelius-Akademin

Den internationella verksamheten syns i vår vardag och omfattar såväl forskning och undervisning som konserter på olika nivåer.

 • Sibelius Summer Academy

  Sibelius Summer Academy

  På vår sommarskola kan unga artister studera med lärare i toppklass i en inspirerade internationell miljö.

 • Kallio-Kuninkala

  Creative Dialogue

  Denna internationella workshop som hålls en gång om året ger instrumentalister och kompositörer möjlighet att bearbeta nya verk i samarbete.

 • Sibelius-Akademins internationella gästprogram

  Till den kompletterande utbildningen på Sibelius-Akademin bjuds ledande konstnärer inom sina specialgebit in från runt om i världen.

Samarbeta med oss

 • Kolmisointu (Treklang)

  Kolmisointu-initiativet arrangerar bland annat musikprogram och utbildning i samarbete mellan Träskända stad och Leonora and Yrjö Paloheimo Foundation

 • Friends of Sibelius Academy

  The Friends of Sibelius Academy är en stiftelse som verkar i USA vars syfte är att sprida kunskap om Sibelius-Akademins projekt och konstnärliga utbud

 • Sibelius-Akademins vänner rf

  Sibelius-Akademins vänner är en förening för dig som är intresserad av Sibelius-Akademins konsertutbud, undervisning och forskning.

Lokaler och enheter

Dekaner

  • Emilie Gardberg

  • Dekan
   Sibelius-Akademin
  • Kontakt via ledningens assistent: +358 50 339 0990
  • Markus Utrio

  • Prodekan, Klassisen musiikin osasto, Sibelius-Akademin
  • +358504013455
  • Juha Ojala

  • Prodekan, Forskning och Doktorandutbildning, Sibelius-Akademin
  • +358504775510