Sibelius-Akademin

Vi är en av Europas största musikakademier och förmedlar den högsta utbildningen inom musikområdet i Finland.

Presentation

Den traditionsrika, internationellt respekterade Sibelius-Akademin har utbildat tusentals konstnärer och musikexperter sedan 1882. Vår grunduppgift är att vårda och förnya musikkulturen. Kärnan i vår verksamhet är en osläckbar passion för att skapa och kärlek till musiken. Varje år rankas vi bland de bästa scenkonsthögskolorna i världen (QS World University Rankings by Subject).

Grunden i vår verksamhet är utbildning, forskning och konstnärlig verksamhet. Vi är en av Europas största musikakademier och en internationell gemenskap med cirka 1 400 studeranden och 500 lärare.

Kärnan i studierna är att växa till en professionell konstnär som har hittat sin egen kreativa identitet. Vi stärker elevens konstnärliga och kognitiva kompetens samt erbjuder beredskap inför arbetslivet. Med sina individuella studievägar kan studerandena både fördjupa sig i ett specialiserat delområde och utveckla en mångsidig professionalitet inom konsten.

Vi har en nära växelverkan mellan forskning och musikpraktik. Vår forskning inkluderar skapande, framförande, mottagande, undervisning och lärande av musik, musikaliska praktikens historia och strukturer, musikalisk interaktion, musikens filosofi och estetik samt växelverkan mellan musik, publik och samhälle.

Offentliga konserter är en viktig del av våra studerandes tillväxt till konstnärer. Vår konstnärliga verksamhet syns för publiken genom cirka tusen årliga konserter och andra evenemang som vi ordnar i hjärtat av Helsingfors kulturliv, Musikhuset.

Kontaktinformation

siba.info@uniarts.fi

Ansökningstjänster
siba.admissions@uniarts.fi

Studenttjänster

siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Sibelius-Akademin
PB 30
00097 Konstuniversitetet
Finland

Studier

Hos oss kan man avlägga kandidat-, magister-, licentiat- och doktorsexamen i musik. Vi bedriver också ungdoms- och vuxenutbildning.

 • Orkestrar, körer och kammarmusik

  En central del för utvecklingen som musiker är att spela tillsammans. Bekanta dig med vår omfattande kammarmusik-, kör- och orkesterverksamhet.

Forskning

På Sibelius-Akademin sker ett tätt utbyte mellan forskningen och den musikaliska praktiken.

 • Doktorandskolan DocMus för klassisk musik

  Vi utbildar självständiga aktörer som känner sin konstart och dess traditioner och som både värnar om traditionen och skapar och utvecklar nya traditioner.

 • Doktorandskolan MuTri för musikpedagogik, jazz och folkmusik

  Vi ansvarar för doktorandutbildningen i musikpedagogik, jazz och folkmusik på Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Konstnärlig verksamhet och evenemang

Vår konstnärliga verksamhet kulminerar i publika konserter, av vilka flertalet äger rum i Musikhuset i Helsingfors.

 • Bekanta dig med våra ensembler

  På Sibelius-Akademin verkar ett flertal olika körer, orkestrar och ensembler som du kan höra på våra konserter.

Internationella Sibelius-Akademin

Den internationella verksamheten syns i vår vardag och omfattar såväl forskning och undervisning som konserter på olika nivåer.

 • Sibelius Summer Academy

  På vår sommarskola kan unga artister studera med lärare i toppklass i en inspirerade internationell miljö.

 • Creative Dialogue

  Denna internationella workshop som hålls en gång om året ger instrumentalister och kompositörer möjlighet att bearbeta nya verk i samarbete.

 • Sibelius-Akademins internationella gästprogram

  Till den kompletterande utbildningen på Sibelius-Akademin bjuds ledande konstnärer inom sina specialgebit in från runt om i världen.

Samarbeta med oss

 • Kolmisointu (Treklang)

  Kolmisointu-initiativet arrangerar bland annat musikprogram och utbildning i samarbete mellan Träskända stad och Leonora and Yrjö Paloheimo Foundation

 • Friends of Sibelius Academy

  The Friends of Sibelius Academy är en stiftelse som verkar i USA vars syfte är att sprida kunskap om Sibelius-Akademins projekt och konstnärliga utbud

 • Sibelius-Akademins vänner rf

  Sibelius-Akademins vänner är en förening för dig som är intresserad av Sibelius-Akademins konsertutbud, undervisning och forskning.

Lokaler och enheter