Doktorandskolan och forskningsenheten för musikpedagogik, jazz och folkmusik MuTri

Vi ansvarar för doktorandutbildning på avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Sibelius-Akademins doktorshattar

Presentation

Vi ansvarar för doktorandutbildning och forskning på avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik vid Sibelius-Akademin. Vi koordinerar och administrerar avdelningens påbyggnadsutbildning och forskningsverksamhet samt utvecklar doktorandutbildning och forskning mellan ämnesgrupperna och akademierna. Handledningen av påbyggnadsutbildning på avdelningen organiseras huvudsakligen i sex ämnesgrupper (Global Music, jazz, folkmusik, musikpedagogik, musikteknologi samt konstförvaltning och entreprenörskap). Vår doktorandskola har cirka 70 studerande inom tre utbildningsprogram (konstnärs-, forskar- och innovatörsutbildning).

Vi är ett tvärvetenskapligt och tvärkonstnärligt nätverk vars ämnesgrupper har självständiga doktorsseminarier och egna forskningsprofiler. MuTri är en forskningsenhet där forskare i olika karriärskeden arbetar. Hos oss finns också flera forskningsprojekt med extern finansiering. Våra studerande och forskare har möjlighet att i stor utsträckning inrikta sig på forskning i musik samt samhället och de olika fenomen som omger musiken.

Kontaktinformation

 • Saijaleena Rantanen

  +358407104200
  saijaleena.rantanen@uniarts.fi
 • Kristiina Ilmonen

  +358505262020
  kristiina.ilmonen@uniarts.fi

Hannu Tolvanen, experten

Bekanta dig med vår forskning och utbildning

Vilka är vi?

Professorer

  • Kristiina Ilmonen

  • Professor, folkmusik (blåsinstrument), folkmusik (slaginstrument), Kansanmusiikki, Sibelius-Akademin
   Timlärare, Kansanmusiikki, Sibelius-Akademin
  • +358505262020
  • Marja-Leena Juntunen

  • Professor, forskningsstudier, Musiikkikasvatus, Sibelius-Akademin
  • +358407104292
  • Toni-Matti Karjalainen

  • Professor, konstledning och entreprenörskap, Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmä, Sibelius-Akademin
  • +358503574047
  • Antti-Ville Kärjä

  • Professor, kulturell musikforskning, MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin
  • +358451791177
  • Heidi Partti

  • Professor, forskningsstudier, Musiikkikasvatus, Sibelius-Akademin
  • +358400941699
  • Jukkis Uotila

  • Professor, jazz (drummor), Jazzmusiikki, Sibelius-Akademin
  • +358407104313
  • Heidi Westerlund

  • Professor, musikpedagogik, doktorandutbildning, MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin
  • +358505015622

Lektorer

  • Saijaleena Rantanen

  • Universitetslektor, musikhistoria, handledning av skriftliga arbeten, MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin
  • +358407104200
  • Kaarina Kilpiö

  • Universitetslektor, Doktorandskolan MuTri, Sibelius-Akademin

Forskare

  • Liisamaija Hautsalo

  • Akademiforskare, operautbildning, MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin
  • +358405323425
  • Tuulikki Laes

  • Forskardoktor, Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, Research hub
  • +358407104373
  • Otso Lähdeoja

  • Professor, Taiteellisen tutkimuksen tk CfAR, Research hub
  • +358469216117
  • Danielle Treacy

  • Forskardoktor, MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin
  • +358505762349
  • Katja Thomson

  • Lektor, forskningsstudier, Musiikkikasvatus, Sibelius-Akademin
  • +358503088364

Bli doktorand hos oss

Bekanta dig med våra publikationer

Kontaktuppgifter

  • Kristiina Ilmonen

  • Professor, folkmusik (blåsinstrument), folkmusik (slaginstrument), Kansanmusiikki, Sibelius-Akademin
   Timlärare, Kansanmusiikki, Sibelius-Akademin
  • +358505262020
  • Saijaleena Rantanen

  • Universitetslektor, musikhistoria, handledning av skriftliga arbeten, MuTri-tohtorikoulu, Sibelius-Akademin
  • +358407104200