Doktorandskolan och forskningsenheten för musikpedagogik, jazz och folkmusik MuTri

Vi ansvarar för doktorandutbildning på avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Sibelius-Akademins doktorshattar

Presentation

Vi ansvarar för doktorandutbildning och forskning på avdelningen för musikpedagogik, jazz och folkmusik vid Sibelius-Akademin. Vi koordinerar och administrerar avdelningens påbyggnadsutbildning och forskningsverksamhet samt utvecklar doktorandutbildning och forskning mellan ämnesgrupperna och akademierna. Handledningen av påbyggnadsutbildning på avdelningen organiseras huvudsakligen i sex ämnesgrupper (Global Music, jazz, folkmusik, musikpedagogik, musikteknologi samt konstförvaltning och entreprenörskap). Vår doktorandskola har cirka 70 studerande inom tre utbildningsprogram (konstnärs-, forskar- och innovatörsutbildning).

Vi är ett tvärvetenskapligt och tvärkonstnärligt nätverk vars ämnesgrupper har självständiga doktorsseminarier och egna forskningsprofiler. MuTri är en forskningsenhet där forskare i olika karriärskeden arbetar. Hos oss finns också flera forskningsprojekt med extern finansiering. Våra studerande och forskare har möjlighet att i stor utsträckning inrikta sig på forskning i musik samt samhället och de olika fenomen som omger musiken.

Kontaktinformation

 • Saijaleena Rantanen

  Professor, Doktorandskolan MuTri, Sibelius-Akademin
  +358407104200
  saijaleena.rantanen@uniarts.fi
 • Kristiina Ilmonen

  Professor, folkmusik (blåsinstrument), folkmusik (slaginstrument), Folkmusik, Sibelius-Akademin
  Timlärare, Folkmusik, Sibelius-Akademin
  +358505262020
  kristiina.ilmonen@uniarts.fi

Hannu Tolvanen, experten

Se introduktionsvideon av vår doktorandutbildning (på engelska)

Bekanta dig med vår forskning och utbildning

Vilka är vi?

Professorer

Lektorer

Forskare

Bli doktorand hos oss

Bekanta dig med våra publikationer

Kontaktuppgifter