Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller https://www.uniarts.fi/ och det har utarbetats den 20.6.2023. Webbtillgängligheten hos denna digitala tjänst har utvärderats via manuell testning och kompletterad med data från Siteimprove verktyget.

Den digitala tjänstens webbtillgänglighet

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Webbplatsen uppfyller för närvarande inte kraven till alla delar

Brister i rubriksättningen

En del av sidorna har eventuellt brister i rubriksättningen (bl.a. tomma rubriker).

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.3.1 Information och hänvisningar

Oklara länktexter och bristfälliga länkar

På en del sidor har samma länktext använts för att hänvisa till flera olika objekt eller så är länktextens syfte inte entydigt i alla situationer.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.4.4 Länkens syfte (i kontexten)

För vissa länkar överensstämmer inte den synliga etiketten och maskinläsbara etiketten. Detta inträffar mest sannolikt vid telefonnummer och e-postadresser. Vi jobbar på en lösning av problemet som en del av det pågående utvecklingarbetet med webbsidan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.5.3: Etikett i namnet.

Några länkar saknar ett textalternativ. Vi korrigerar dessa länkar så fort vi hittar dem.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.4.4: Länkens syfte (i kontexten), 2.4.9: Länkens syfte (endast länk), 4.1.2: Namn, Roll, Värde.

Brister i videomaterialets tillgänglighet

Videoklippen på webbplatsen, bland annat på startsidan, saknar bildtolkning för synskadade.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 1.2.3 Bildtolkning för synskadade eller mediemotsvarighet (sparad) och 1.2.5 Bildtolkning för synskadade eller mediemotsvarighet (sparad)

Omfattas inte av lagstiftningen

Det finns brister beträffande tillgängligheten i en del av kartorna på sidorna. Positionsinformationen finns också på samma sida i tillgängligt format som text.

Märkte du en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Gör oss uppmärksamma på bristen så gör vi vårt bästa för att åtgärda den.

Per e-post

Skicka respons till adressen webbinnehall@uniarts.fi. Vi svarar dig så fort som möjligt.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först skicka respons till oss, det vill säga administratören. Det kan dröja 14 dagar innan svaret kommer. Om du inte är nöjd med svaret eller inte alls får svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000