Bildkonstakademin

Vi erbjuder den högsta nivån av bildkonstutbildning i Finland. Bildkonstakademin är en av de tre akademierna vid Konstuniversitetet.

Presentation

Vi erbjuder högklassig undervisning i skulptur, måleri, konstgrafik och tid-rumkonst, som indelas i rörlig bild, plats- och tidsbunden konst och fotokonst. Hos oss kan du även studera på Praxis-magisterprogrammet i konst och utställningspraxis.

Vi är föregångare inom den konstnärliga forskningen. Forskningen och undervisningen samspelar tätt med varandra och forskning förstås som utgångspunkt för den nutida konsten. Doktorandstudierna i bildkonst ger färdigheter att bedriva självständig konstnärlig forskning.

Våra lärare är erkända bildkonstnärer och experter inom olika konstområden. Kärnan i undervisningen utgörs av ett utbildningsprogram där individualitet och valfrihet betonas, möten mellan lärare och studerande samt personlig handledning.

Kontaktinformation

kuva.info@uniarts.fi

Ansökningstjänster
kuva.admissions@uniarts.fi

Tel. (växeln) 0294 47 2000

PB 10
00097 Konstuniversitetet

Studier, forskning och undervisning

Konstnärlig verksamhet och evenemang

Våra utställningslokaler är öppna året runt!

Dekaner och personal

Personsökning

Professorer

Personsökning

Information om Bildkonstakademin

Aktuella nyheter och evenemang