Bildkonstakademin

Vi är en internationell akademi med inriktning mot de fria konsterna. I undervisningen betonas individualitet och personlig handledning.

Presentation

Vi erbjuder högklassig undervisning i skulptur, måleri, konstgrafik och tid-rumkonst, som indelas i rörlig bild, plats- och tidsbunden konst och fotokonst. Hos os kan du även studera på magisterprogrammet i konst och presentation Praxis.

Vi är föregångare inom den konstnärliga forskningen. Forskningen och undervisningen samspelar tätt med varandra och forskning förstås som utgångspunkt för den nutida konsten. Doktorandstudierna i bildkonst ger färdigheter att bedriva självständig konstnärlig forskning.

Kärnan i undervisningen utgörs av ett utbildningsprogram där individualitet och valfrihet betonas, möten mellan lärare och studerande samt personlig handledning. Vi uppmuntrar den studerande att hitta sina styrkor, uttrycksmedel och intresseområden inom bildkonsten.

Våra lärare är erkända bildkonstnärer och experter inom olika konstområden. Den konstnärliga verksamheten är en del av undervisningen och ger de studerande tillfälle att möta konstvärlden och publiken.

Kontaktinformation

kuva.info@uniarts.fi

Ansökningstjänster
kuva.admissions@uniarts.fi

Tel. (växeln) 0294 47 2000

PB 10
00097 Konstuniversitetet

Studier

Forskning

Konstnärlig verksamhet och evenemang

Dekaner och personal

Personalsökning
  • Hanna Johansson

  • Dekan, Bildkonstakademin
  • Kontakt via ledningens assistent: maria.vataja@uniarts.fi
  • Johanna Vakkari

  • Undervisningsansvarig vicedekan, Bildkonstakademin
  • Kontakt via ledningens assistent: +358 50 511 4838
  • maria.vataja@uniarts.fi
  • Mika Elo

  • Professor, K/Tohtorikoulutus ja tutkimus, Bildkonstakademin
  • +358503473969
  • mika.elo@uniarts.fi

Professorer

Personsökning
  • Mika Elo

  • Professor, K/Tohtorikoulutus ja tutkimus, Bildkonstakademin
  • +358503473969
  • mika.elo@uniarts.fi
  • Villu Jaanisoo

  • Professor, K/Kuvanveisto, Bildkonstakademin
  • villu.jaanisoo@uniarts.fi
  • Lea Kantonen

  • Professor, K/Kuvataiteen tohtoriohjelma, Bildkonstakademin
  • +358503063073
  • lea.kantonen@uniarts.fi
  • Daniel Peltz

  • Professor, K/Tila-aikataide, Bildkonstakademin
  • +358503289565
  • daniel.peltz@uniarts.fi
  • Tarja Pitkänen-Walter

  • Professor, K/Maalaustaide, Bildkonstakademin
  • +358503844318
  • tarja.pitkanen-walter@uniarts.fi
  • Anna-Kaisa Rastenberger

  • Professor, K/Praxis, taiteen esittämiskäytännöt, Bildkonstakademin
  • +358415141991
  • anna-kaisa.rastenberger@uniarts.fi
  • Sigrid Sandström

  • Professor, K/Maalaustaide, Bildkonstakademin
  • +358504624270
  • sigrid.sandstrom@uniarts.fi
  • Anita Seppä

  • Professor, K/Taidehistoria ja -teoria, Bildkonstakademin
  • +358408609522
  • anita.seppa@uniarts.fi
  • Salla Tykkä

  • Professor, K/Tila-aikataide, Bildkonstakademin
  • +358504488538
  • salla.tykka@uniarts.fi
  • Annu Vertanen

  • Professor, K/Taidegrafiikka, Bildkonstakademin
  • +358456361600
  • anna-liisa.vertanen@uniarts.fi

Information om Bildkonstakademin

Internationella Bildkonstakademin