Öppet campus

Vi bedriver öppen universitetsundervisning, fortbildning och specialiseringsutbildning samt gemensam undervisning för examensstuderande.

Presentation

Öppet campus bedriver öppen universitetsundervisning, fortbildning och specialiseringsutbildning samt gemensam undervisning för Konstuniversitetets examensstuderande.

För Konstuniversitetets examensstuderande bedriver Öppet campus undervisning som överskrider gränserna mellan konstarterna, bl. a. ljudkonst, musikteater och arbetslivsfärdigheter samt företagande. Öppet campus svarar också för språk- och kommunikationsstudierna.

Kontaktinformation

Ställ frågor om undervisningen på öppna universitetet: avoin@uniarts.fi

Öppet campus
PB 10
00097 Konstuniversitetet

Bekanta dig med möjligheter till livslångt lärande

Utbildningsutbudet för studerande vid Konstuniversitetet

Öppet campus-tjänster

  • Sanna Takala

  • Utbildningschef, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358407104399
  • Mari Karjalainen

  • Specialplanerare, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358503843452
  • Sirke Pekkilä

  • Projektchef, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358505262004
  • Sari Svensson

  • Planerare, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358503496712
  • Johanna Wahlström

  • Planerare, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358408219029
  • Pilvi Järvinen

  • Planerare, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358505627014
  • Maikki Vierumäki

  • Projektkoordinator, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358503091695

Öppet campus-lärare

  • Emmi Huttunen

  • Lektor, Kielten opetus, Öppet campus
   Timlärare, Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmä, Öppet campus
  • +358505746504
  • Sanna Teerenhovi

  • Lektor, Kielten opetus, Öppet campus
  • +358505756353
  • Sarka Hantula

  • Lektor, Kielten opetus, Öppet campus
  • +358503453946
  • Laura Lehtinen

  • Lektor, Kielten opetus, Öppet campus
  • +358504141536
  • Heli Kauppila

  • Universitetslektor, Yhteinen opetus, Öppet campus
  • +358407104205
  • Satu Tuittila

  • Lektor, Yhteinen opetus, Öppet campus
  • +358504350382
  • Riitta Huttunen

  • Lektor, Yhteinen opetus, Öppet campus
  • +358505188546
  • Markku Luuppala-Roos

  • Lektor, Näyttelijäntaiteen koulutusohjelma, Teaterhögskolan
  • Ava Grayson

  • Lektor, Yhteinen opetus, Öppet campus
  • +358503566814