Öppet campus

Vi bedriver öppen universitetsundervisning, fortbildning och specialiseringsutbildning samt gemensam undervisning för examensstuderande.

Presentation

Öppet campus bedriver öppen universitetsundervisning, fortbildning och specialiseringsutbildning samt gemensam undervisning för Konstuniversitetets examensstuderande.

För Konstuniversitetets examensstuderande bedriver Öppet campus undervisning som överskrider gränserna mellan konstarterna, bl. a. ljudkonst, musikteater och arbetslivsfärdigheter samt företagande. Öppet campus svarar också för språk- och kommunikationsstudierna.

Kontaktinformation

Ställ frågor om undervisningen på öppna universitetet: avoin@uniarts.fi

Öppet campus
PB 10
00097 Konstuniversitetet

Bekanta dig med möjligheter till livslångt lärande

Utbildningsutbudet för studerande vid Konstuniversitetet

Öppet campus-tjänster

  • Sanna Takala

  • Koulutuspäällikkö, Y/Avoimen kampuksen palvelut
  • +358407104399
  • sanna.takala@uniarts.fi
  • Sirke Pekkilä

  • Projektipäällikkö, Y/Avoimen kampuksen palvelut
  • +358505262004
  • sirke.pekkila@uniarts.fi
  • Sari Svensson

  • Suunnittelija, Y/Avoimen kampuksen palvelut
  • +358503496712
  • sari.svensson@uniarts.fi
  • Suvi Huuhtanen

  • Suunnittelija, Y/Avoimen kampuksen palvelut
  • +358504720849
  • suvi.huuhtanen@uniarts.fi

Öppet campus-lärare

  • Rakel Tikkanen

  • Lehtori, Y/Kielten opetus
  • +358503877305
  • rakel.tikkanen@uniarts.fi
  • Emmi Huttunen

  • Lehtori, Y/Kielten opetus
   Tuntiopettaja, S/Global music
  • emmi.huttunen@uniarts.fi
  • Heli Kauppila

  • Lehtori, Y/Yhteinen opetus
  • +358407104205
  • heli.kauppila@uniarts.fi
  • Ville Sandqvist

  • Varadekaani, T/Johto
  • +358503090132
  • ville.sandqvist@uniarts.fi
  • Sanna Teerenhovi

  • Lehtori, Y/Kielten opetus
  • +358505756353
  • sanna.teerenhovi@uniarts.fi