Öppet campus

Vi bedriver öppen universitetsundervisning, fortbildning och specialiseringsutbildning samt gemensam undervisning för examensstuderande.

Presentation

Öppet campus bedriver öppen universitetsundervisning, fortbildning och specialiseringsutbildning samt gemensam undervisning för Konstuniversitetets examensstuderande.

För Konstuniversitetets examensstuderande bedriver Öppet campus undervisning som överskrider gränserna mellan konstarterna, bl. a. ljudkonst, musikteater och arbetslivsfärdigheter samt företagande. Öppet campus svarar också för språk- och kommunikationsstudierna.

Kontaktinformation

Ställ frågor om undervisningen på öppna universitetet:

Bildkonst, jazz, musikteknologi och sound art: Johanna Wahlström

Musik: Suvi Huuhtanen

Dans och teater: Elina Keränen

Eller: avoin@uniarts.fi

Öppet campus
PB 10
00097 Konstuniversitetet

Bekanta dig med möjligheter till livslångt lärande

Utbildningsutbudet för studerande vid Konstuniversitetet

Öppet campus-tjänster

  • Anu Falck

  • Planerare, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • Suvi Huuhtanen

  • Planerare, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358504790498
  • Pilvi Järvinen

  • Planerare, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358505627014
  • Juho Kaitajärvi-Tiekso

  • Planerare, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358504063016
  • Mari Karjalainen

  • Specialplanerare, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358503843452
  • Elina Keränen

  • Planerare, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358505607172
  • Marja Malinen

  • Projektchef, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358408609509
  • Hanna Paananen

  • Koordinator, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358504568145
  • Sirke Pekkilä

  • Projektchef, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358505262004
  • Kirsti Rasehorn

  • Projektchef, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358504731335
  • Sanna Takala

  • Utbildningschef, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358407104399
  • Maikki Vierumäki

  • Projektkoordinator, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358503091695
  • Johanna Wahlström

  • Planerare, Avoimen kampuksen palvelut, Öppet campus
  • +358408219029

Öppet campus-lärare

  • Ava Grayson

  • Lektor, Yhteinen opetus, Öppet campus
  • +358503566814
  • Sarka Hantula

  • Lektor, Kielten opetus, Öppet campus
  • +358503453946
  • Hanna Hurskainen

  • Lektor, pop/jazzvokalmusik, Yhteinen opetus, Öppet campus
   Timlärare, Musiikkikasvatus, Öppet campus
  • +358505625268
  • Emmi Huttunen

  • Lektor, Kielten opetus, Öppet campus
   Timlärare, Taidejohtamisen ja yrittäjyyden aineryhmä, Öppet campus
  • +358505746504
  • Riitta Huttunen

  • Lektor, Yhteinen opetus, Öppet campus
  • Heli Kauppila

  • Universitetslektor, Yhteinen opetus, Öppet campus
  • +358407104205
  • Anu Koskinen

  • Lektor, Avoin yliopisto, Öppet campus
   Timlärare, Avoin yliopisto, Öppet campus
  • Maija Lampinen

  • Lektor, Yhteinen opetus, Öppet campus
  • +358504057792
  • Laura Lehtinen

  • Lektor, Kielten opetus, Öppet campus
  • +358504141536
  • Sara Leppänen

  • Lektor, Kielten opetus, Öppet campus
  • +358469213521
  • Sanna Teerenhovi

  • Lektor, Kielten opetus, Öppet campus
  • +358505756353
  • Satu Tuittila

  • Lektor, Yhteinen opetus, Öppet campus
  • +358504350382
  • Johanna Vakkari

  • Undervisningsansvarig vicedekan
   Bildkonstakademin
  • +358503314024