Öppet campus

Vi bedriver öppen universitetsundervisning, fortbildning och specialiseringsutbildning samt gemensam undervisning för examensstuderande.

Presentation

Öppet campus bedriver öppen universitetsundervisning, fortbildning och specialiseringsutbildning samt gemensam undervisning för Konstuniversitetets examensstuderande.

För Konstuniversitetets examensstuderande bedriver Öppet campus undervisning som överskrider gränserna mellan konstarterna, bl. a. ljudkonst, musikteater och arbetslivsfärdigheter samt företagande. Öppet campus svarar också för språk- och kommunikationsstudierna.

Kontaktinformation

Chef för Öppet campus:

Anu Lampela, +358 40 710 4288, anu.lampela@uniarts.fi

Ställ frågor om undervisningen på öppna universitetet:

Bildkonst, jazz, musikteknologi och ljudkonstt: avoin@uniarts.fi

Musik: Hanna Paananen, Suvi Huuhtanen

Dans och teater: Riikka Herva, Anna Lehtonen

Eller: avoin@uniarts.fi

Öppet campus
PB 10
00097 Konstuniversitetet

Bekanta dig med möjligheter till livslångt lärande

Utbildningsutbudet för studerande vid Konstuniversitetet

Öppet campus tjänster

Öppet campus lärare