Öppet campus

Vi bedriver öppen universitetsundervisning, fortbildning och specialiseringsutbildning samt gemensam undervisning för examensstuderande.

Presentation

Öppet campus bedriver öppen universitetsundervisning, fortbildning och specialiseringsutbildning samt gemensam undervisning för Konstuniversitetets examensstuderande.

För Konstuniversitetets examensstuderande bedriver Öppet campus undervisning som överskrider gränserna mellan konstarterna, bl. a. ljudkonst, musikteater och arbetslivsfärdigheter samt företagande. Öppet campus svarar också för språk- och kommunikationsstudierna.

Kontaktinformation

Ställ frågor om undervisningen på öppna universitetet:

Bildkonst, jazz, musikteknologi och sound art: Johanna Wahlström

Musik: Suvi Huuhtanen

Dans och teater: Elina Keränen

Eller: avoin@uniarts.fi

Öppet campus
PB 10
00097 Konstuniversitetet

Bekanta dig med möjligheter till livslångt lärande

Utbildningsutbudet för studerande vid Konstuniversitetet

Öppet campus-tjänster

  • Suvi Huuhtanen

  • Planerare, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • Pilvi Järvinen

  • Planerare, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • +358505627014
  • Juho Kaitajärvi-Tiekso

  • Planerare, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • +358504063016
  • Mari Karjalainen

  • Specialplanerare, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • +358503843452
  • Elina Keränen

  • Planerare, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • +358505607172
  • Marja Malinen

  • Projektchef, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • +358408609509
  • Hanna Paananen

  • Planerare, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • +358504568145
  • Sirke Pekkilä

  • Projektchef, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • +358505262004
  • Kirsti Rasehorn

  • Projektchef, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • +358504731335
  • Sanna Takala

  • Utbildningschef, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • +358407104399
  • Maikki Vierumäki

  • Projektkoordinator, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • +358503091695
  • Johanna Wahlström

  • Planerare, Tjänster Öppet Campus, Konstuniversitetet
  • +358408219029

Öppet campus-lärare

  • Lasse Ehrnrooth

  • Lektor, Språkundervisning, Öppet campus
  • +358504715162
  • Ava Grayson

  • Lektor, Gemensam undervisning, Öppet campus
  • +358503566814
  • Sarka Hantula

  • Lektor, Språkundervisning, Öppet campus
  • Hanna Hurskainen

  • Lektor, pop/jazzvokalmusik, Gemensam undervisning, Öppet campus
   Timlärare, Musikpedagogik, Sibelius-Akademin
  • +358505625268
  • Emmi Huttunen

  • Lektor, Språkundervisning, Öppet campus
  • +358505746504
  • Riitta Huttunen

  • Lektor, Gemensam undervisning, Öppet campus
  • Heli Kauppila

  • Universitetslektor, Gemensam undervisning, Öppet campus
  • +358407104205
  • Anu Koskinen

  • Lektor, Öppna universitetet, Öppet campus
   Timlärare, Öppna universitetet, Öppet campus
  • Maija Lampinen

  • Lektor, Gemensam undervisning, Öppet campus
  • +358504057792
  • Laura Lehtinen

  • Lektor, Språkundervisning, Öppet campus
  • +358504141536
  • Sara Leppänen

  • Lektor, Språkundervisning, Öppet campus
  • +358469213521
  • Sanna Teerenhovi

  • Lektor, Språkundervisning, Öppet campus
  • +358505756353
  • Satu Tuittila

  • Lektor, Gemensam undervisning, Öppet campus
  • +358504350382
  • Johanna Vakkari

  • Undervisningsansvarig vicedekan
   Bildkonstakademin
  • +358503314024