Tölö campus

På Konstuniversitetets Tölö campus finns i huvudsak lokaler avsedda för musikundervisning och -framträdanden. Byggnaderna ligger i centrum av Helsingfors.

Ilmakuva Töölöstä

I byggnaderna som är belägna i hjärtat av Helsingfors (Musikhuset, N-huset och R-huset) finns ett stort antal övnings- och undervisningslokaler avsedda för i synnerhet de studerande vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

I Musikhuset, på Nervandersgatan och på Norra Järnvägsgatan finns också salar anpassade för olika ändamål samt arbetsrum avsedda för Konstuniversitetets personal.

Konstuniversitetets verksamhet i Helsingfors koncentreras till två campusområden: på Tölö campus ligger fokus i första hand på musikundervisning och på Sörnäs campus på undervisning i bildkonst samt teater och dans.

Fo­to­gra­fe­ring och film­ning i lo­ka­ler

Fotografering och filmning för eget bruk eller i journalistiskt syfte är tillåtet i universitetets lokaler, förutsatt att det inte stör vår grundläggande verksamhet. Läs mer om fo­to­gra­fe­ring och film­ning i lo­ka­ler.

Adress

Tölöviksgatan 16, Helsinki, Suomi

Kontaktinformation


Besöksaddresser

Musikhuset: Tölöviksgatan 16, Helsinki
N-huset: Nervandersgatan 13, Helsinki
R-huset: Norra järnvägsgatan 9, Helsinki

Plats på kartan