Tölö campus

På Konstuniversitetets Tölö campus finns i huvudsak lokaler avsedda för musikundervisning och -framträdanden. Byggnaderna ligger i centrum av Helsingfors.

Ilmakuva Töölöstä

I byggnaderna som är belägna i hjärtat av Helsingfors (Musikhuset, N-huset och R-huset) finns ett stort antal övnings- och undervisningslokaler avsedda för i synnerhet de studerande vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

I Musikhuset, på Nervandersgatan och på Norra Järnvägsgatan finns också salar anpassade för olika ändamål samt arbetsrum avsedda för Konstuniversitetets personal. Arbets- och mötesrum för universitetets personal finns även på Konstuniversitetets rektors byrå i Ostrobotnia-huset. Rektors byrå flyttar med Bildkonstakademin till nya lokaler i Sörnäs år 2021.

Konstuniversitetets verksamhet i Helsingfors koncentreras i framtiden till två campusområden: på Tölö campus kommer fokus i första hand att ligga på musikundervisning och på Sörnäs campus på undervisning i bildkonst samt teater och dans.

Adress

00100 Helsinki, Suomi

Plats på kartan