Öppen universitetsundervisning

Delta i vår högklassiga undervisning i musik, bildkonst, teater och dans vid Konstuniversitetets öppna universitet.

Joukko opiskelijoita poseeraa kuvataideluokassa

Utbildningens innehåll och mål

Konstuniversitetets öppna universitet erbjuder högklassig, forskningsbaserad universitetsundervisning i enlighet med universitetets examensfordringar. Våra verksamhetsformer är undervisning i öppna universitetets egen regi, undervisning som är integrerad i examensundervisningen och undervisning som anordnas av samarbetsläroanstalterna runtom i Finland. Konstuniversitetets samarbetsläroanstalter är exempelvis sommaruniversitet, medborgar- och arbetarinstitut samt folkhögskolor.

Öppna universitetets avgiftsfria studier 

Konstuniversitetets öppna universitet erbjuder från och med hösten 2023 kurser som lämpar sig för gymnasister och övriga andra stadiets studerande. Dessa kurser är avgiftsfria för denna grupp. Bekanta dig mig utbudet och instruktionerna.

Som ukrainsk medborgare kan du studera avgiftsfritt vid Konstuniversitetets öppna universitet fram till 31.7.2025. Avgiftsfriheten gäller endast kurser som arrangeras i öppna universitetets regi. Tilläggsinformation: avoin@uniarts.fi 

Antagning

Ansökan till öppna universitetet vid Konstuniversitetet görs genom att fylla i en kursspecifik e-blankett. Ansökningstiden för höstterminens undervisning är i augusti, för vårterminens undervisning i november-december och för sommarkurserna i april-maj. Utöver detta kan enskilda kurser öppnas för ansökan också under andra perioder.

Deltagarna antas till studieperioderna huvudsakligen i turordning efter ansökningsdatum, men för enskilda studieperioder kan också genomförande av nivåtest, provspelning, motivationsbrev, förhandsuppgift eller motsvarande krävas.

Studieavgiften för öppna universitetet för höstterminens 2024 ansökningsperiod är 20 €/studiepoäng. Läs mera om avgifter och annulleningsvillkor för studier vid öppna universitetet.

Urvalsguide

Guiden har inte ännu publiceras.

Målexamen och studietid

Konstuniversitetets öppna universitet

Ansökningsmål

Öppen universitetsundervisning

Ansökningstid

Utbildningsutbudet för hösten 2024 publiceras 28.5.2024 (undervisning som ordnas av öppna universitetet) och 11.6.2024 (undervisning integrerad i examensundervisningen).

Ansökningstiden börjar 6.8.2024 kl. 9.00. Ansökningstiden avslutas 19.8.2024 kl. 23.59 (undervisning integrerad i examensundervisningen) eller 22.8.2024 kl. 23.59 (undervisning som ordnas av öppna universitetet).

Enhet

Öppet campus