Öppen universitetsundervisning

Delta i vår högklassiga undervisning i musik, bildkonst, teater och dans vid Konstuniversitetets öppna universitet.

Joukko opiskelijoita poseeraa kuvataideluokassa

Utbildningens innehåll och mål

Konstuniversitetets öppna universitet erbjuder högklassig, forskningsbaserad universitetsundervisning i enlighet med universitetets examensfordringar. Våra verksamhetsformer är undervisning i öppna universitetets egen regi, undervisning som är integrerad i examensundervisningen och undervisning som anordnas av samarbetsläroanstalterna runtom i Finland. Konstuniversitetets samarbetsläroanstalter är exempelvis sommaruniversitet, medborgar- och arbetarinstitut samt folkhögskolor.

Studieavgift 15 €/studiepoäng.

Avgiftsfria studier för frilansare på det fria konstfältet

Konstuniversitetet erbjuder läsåret 2022-2023 avgiftsfria företagar- och arbetslivsstudier för frilansare på det fria konstfältet. Syftet med de avgiftsfria studierna är att stödja det fria konstfältets återhämning efter coronakrisen. Bekanta dig med kursutbudet här.

Lärare

Undervisningen vid öppna universitetet ges av Konstuniversitetets egna lärare eller av andra yrkesverksamma och experter i branschen som universitetet godkänt.

Antagning

Ansökan till öppna universitetet vid Konstuniversitetet görs genom att fylla i en kursspecifik e-blankett. Ansökningstiden för höstterminens undervisning är i augusti, för vårterminens undervisning i november-december och för sommarkurserna i april-maj. Utöver detta kan enskilda kurser öppnas för ansökan också under andra perioder.

Deltagarna antas till studieperioderna huvudsakligen i turordning efter ansökningsdatum, men för enskilda studieperioder kan också genomförande av nivåtest, provspelning, motivationsbrev, förhandsuppgift eller motsvarande krävas.

Ansökningsmål

Öppen universitetsundervisning

Målexamen

Konstuniversitetets öppna universitet

Enhet

Öppet campus

Studieavgifter

Studieavgift 15 €/studiepoäng

Ansökningstid

Utbildningsutbudet för hösten 2022 publiceras vecka 25. Ansökningstiden börjar 4.8.2022 kl. 9.00 och avslutas 16.8.2022 kl. 23.59 (undervisning integrerad i examensundervisningen) eller 24.8.2022 kl. 23.59. (undervisning som ordnas av öppna universitetet).