Öppna universitetet erbjuder kurser som passar studerande på andra stadiet

Konstuniversitetets öppna universitet erbjuder från och med hösten 2023 avgiftsfria kurser som även lämpar sig för gymnasister.

I kursutbudet vid Konstuniversitetets öppna universitet finns från och med hösten 2023 kurser som också passar gymnasister och studerande på andra stadiet. Kurserna är ett utmärkt tillfälle att utforska de konstarter som undervisas vid Konstuniversitetet och få en försmak av studierna vid universitetet.

Lämpliga kursers samlas läsårsvis i öppna universitetets kurskalender. Dessutom informeras konstlärare och studiehandledare om urbudet.

I kurskalendern för Konstuniversitetets öppna universitet kan kurserna filtreras genom att välja alternativet ”Lämplig för gymnasieelever”.

Allmänt om studierna

Kurserna är avgiftsfria för gymnasister och studerande på andra stadiet. Det finns ingen åldersgräns för öppna universitetsstudier, men vissa kurser som grundar sig på konst kan förutsätta tidigare kunskaper.

Kurserna ordnas i huvudsak i Helsingfors och på webben, men ett antal kurser hålls också i Seinäjoki.

Du kan inkludera kurserna i dina studier på andra stadiet om du har kommit överens om saken med studiehandledaren eller ämnesläraren vid ditt gymnasium eller läroanstalt. Kurserna kan också tillgodoräknas direkt i examen om du söker och blir antagen som examensstuderande vid Konstuniversitetet till utbildningsprogrammet i fråga.

Ansökan

Ansökan till kurserna som lämpar sig för andra stadiet är öppen tre gånger per år, samtidigt som den vanliga ansökningen vid Konstuniversitetets öppna universitet. På ansökningsblanketten ska du anteckna namnet på den läroanstalt där du studerar men i övrigt är ansökningsförfarandet detsamma som för övriga sökande till Konstuniversitetets öppna universitet.

I beskrivningen av varje studieperiod nämns de kriterier som antagningen av studerande grundar sig på. Studerandena antas till kurserna antingen i anmälningsordning eller på basis av ansökningar. Urvalsprocessen kan omfatta till exempel ett motivationsbrev eller en förhandsuppgift som säkerställer den sökandes förutsättningar att delta i undervisningen.

Mer information

avoin@uniarts.fi