Forskningsinstitut

Vår gemensamma enhet utvecklar universitetets forskning och främjar tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom konst och vetenskap.

Forskningsinstitutet är en gemensam enhet vid Konstuniversitetet som betjänar både institutets och Konstuniversitetets akademiers forskning. Det främjar universitetets forskning och främjar tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom konst och vetenskap.

Forskningsinstitutets tematiska forskningsnätverk inom områdena konstpedagogik och -utbildning, konstnärlig pedagogik, konstnärlig forskning och forskning om konsthistoria främjar mångvetenskaplig och konstöverskridande forskning. Forskningsnätverkens kopplingar till inhemska och internationella områden inom konst och vetenskap stärker institutets forskningsverksamhets aktualitet och betydelse.

Kärngemenskapen för institutet utgörs av professorer, universitetsforskare och doktorander samt besökande forskare. Institutets verksamhet, forskarmöten, seminarier, konferenser och publikationer gynnar Konstuniversitetets bredare forskargemenskap och professionella inom konst samt forskare utanför universitetet.

På den här sidan hittar du information om institutets forskningsnätverk, forskningsprojekt och forskare. Om du söker nyheter om vår forskning eller aktuella forskningsevenemang, finns dessa i nyhetsrummet och evenemangskalendern.”

Kontaktinformation

  • Leena Rouhiainen

    Direktör för Forskningsinstitut, forskning och doktorandutbildning
    Konstuniversitet
    +358400792093
    leena.rouhiainen@uniarts.fi

Forskningsinstitutets program för besökande forskare håller på att uppdateras. Om du är intresserad av programmet, vänligen kontakta institutets direktör Leena Rouhiainen.

Konstnärspedagogikens forskning

Det tematiska forskningsnätverket undersöker utbildningen av konstnärer. Forskningen fokuserar på Konstuniversitetets undervisningsmetoder. Vi undersöker hur konstnärer undervisar framtida konstnärer inom högre utbildning och andra miljöer. Vi fördjupar oss i hur och varför olika pedagogiker har utvecklats och hur de bör utvecklas i framtiden. Vårt mål är att fördjupa den kritiska förståelsen för dessa undervisningsmetoder i föränderliga förhållanden. Vi använder olika metodologiska tillvägagångssätt, inklusive konstnärlig forskning.

Konstpedagogik och utbildning (cERAda)

Vår forskning undersöker konstpedagogik, utbildning och professionalisering inom konstområden. Våra perspektiv är kopplade till aktuella samhällsteman som demokrati, jämställdhet, likabehandling, ansvar och välbefinnande.

Konstnärlig forskning

I vår forskning är konstnärlig verksamhet en förutsättning för forskningens framsteg och en central metod för konst och kunskapsbildning och delning. Konstnärlig forskning främjar konstens praxis och relaterad kunskap samt förståelse för konstens samhälleliga roll.

Konstlivets och konsthistoriens forskning (Hifo)

Konstuniversitetets Historieforum (Hifo) har som sin främsta uppgift att främja forskningen om konst och konstlivets historia samt dess metodologi och utveckla nya sätt att samla, analysera och publicera historiskt forskningsmaterial. Hifo präglas som forskningsmiljö av närheten till konstgemenskapen och konstnärliga praxis. Den mest kända delen av Historieforumet är den månatliga torsdagsforumet.

Forskningspaviljongen

Forskningsinstitutet arrangerar evenemanget Forskningspaviljongen vartannat år i Helsingfors.

Forskningsinstitutets forskare

Forskningsinstitutets gästforskare