Anita Seppä

Introduktion

Anita Seppä toimii Kuvataideakatemiassa taidehistorian ja -teorian professorina. Seppä tunnetaan laaja-alaisena taideteorian ja kuvataiteen asiantuntijana, jonka tutkimukset käsittelevät mm. globalisaation ja nykytaiteen suhdetta, estetiikan, etiikan ja politiikan rajapintoja, kuvataiteen historiaa, visuaalista kulttuuria, kuvan tutkimuksen metodologiaa sekä estetiikan teoriaa.

Anita Seppä (s. 1969) on väitellyt tohtoriksi estetiikan oppiaineesta Helsingin yliopistossa ja toimii dosenttina estetiikan laitoksella. Tämän lisäksi hän hoitaa taidekasvatuksen dosentuuria Jyväskylän yliopistossa. Hän on opiskellut myös taidehistoriaa ja kirjallisuudentutkimusta.

Aiemmin Seppä on toiminut mm. professorina Taideteollisessa korkeakoulussa. 2000-luvun alkuvuosina hän oli perustamassa Porin yliopistokeskukseen uutta visuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunutta laitosta ja koulutusohjelmaa. Professorin virkansa ohella Seppä toimi Taideteollisessa korkeakoulussa (Porin Visuaalisen kulttuurin yksikkö) tutkimus- ja koulutusohjelmavastaavana, laitoksen varajohtajana sekä varadekaanina.