Information om Konstuniversitetet

Vi är en öppen mötesplats för konstarterna, en gemenskap för djärva förnyare och traditionella experter vilka tillsammans bildar Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan.

Taideyliopiston opiskelija istuu lukemassa. Kuva: Veikko Kähkönen

Kvalitet och siffror

Bekanta dig med våra resultat, nyckeltal och framgångar i universitetsjämförelser.

Vår strategi

Konsten formar framtiden. Hos oss utexamineras konstnärer, forskare och experter som förändrar världen.

Jämställdhet och etiska principer

Bekanta dig med vårt jämställdhetsarbete och de etiska principerna för Konstuniversitetets ledning.

Ledning och beslutsfattande

Konstuniversitetets ledarskap grundas på öppenhet och insyn. Bekanta dig med de styrande principerna för Konstuniversitetets ledning.

Organisationen

Konstuniversitetet består av tre akademier som gick samman 2013. Bekanta dig med våra akademier, våra övriga enheter och vår historia.

Att arbeta på Konstuniversitetet

Bli en del av en pluralistisk och levande gemenskap som tillför samhället nya perspektiv, tankemodeller och livskraft.

Campus och lokaler

I Helsingfors verkar Konstuniversitetet på två platser, Sörnäs campus och Tölö campus, samt i Seinäjoki och Kuopio.