Rektor och ledning

Rektor leder universitetets operativa verksamhet med stöd av ledningsgruppen. I ledningsgruppen ingår bland andra rektor, prorektor och dekanerna.

Introduktion

Rektor för Konstuniversitetet för en femårig mandatperiod 1.12.2020–30.11.2025 är musikmagister Kaarlo Hildén.

Rektor stöds av ledningsgruppen, som är ett riktlinjegivande och interaktivt organ vars medlemmar fattar beslut inom ramen för sina befogenheter.

I ledningsgruppen ingår förutom rektor, prorektor med ansvar för utbildning Marjo Kaartinen, prorektor med ansvar för forskning Jaana Erkkilä-Hill, Sibelius-Akademins dekan Emilie Gardberg, Teaterhögskolans dekan Otso Huopaniemi, Bildkonstakademins dekan Leevi Haapala, HR- och servicedirektör Riikka Mäki-Ontto, finansdirektör Tiina Laino-Asikainen och direktör för kommunikation och samhällskontakter Eveliina Olsson.

Rektor är ledningsgruppens ordförande och specialist Katja Kiviharju dess sekreterare.

Bekanta dig med presentationerna av ledningsgruppens akademiska medlemmar.

Kontaktinformation

katja.kiviharju@uniarts.fi

Tel. 0294 47 2000

PL 10
00097 Taideyliopisto