Rektor och ledning

Rektor leder universitetets operativa verksamhet med stöd av ledningsgruppen. I ledningsgruppen ingår bland andra rektor, prorektor och dekanerna.

Rektor för konstuniversitetet för en femårig mandatperiod 1.12.2015–30.11.2020 är musikdoktor Jari Perkiömäki.

Rektor stöds av ledningsgruppen, som är ett riktlinjegivande och interaktivt organ vars medlemmar fattar beslut inom ramen för sina befogenheter.

I ledningsgruppen ingår förutom rektor, prorektor med ansvar för utbildning Lauri Väkevä, prorektor med ansvar för forskning Jaana Erkkilä-Hill, Sibelius-Akademins dekan Kaarlo Hildén, Teaterhögskolans dekan Maarit Ruikka, Bildkonstakademins dekan Hanna Johansson, HR- och servicedirektör Riikka Mäki-Ontto, finansdirektör Tiina Laino-Asikainen, direktör för kommunikation och samhällskontakter Eveliina Olsson och chefjuristen Annakaisa Koskimäki.

Rektor är ledningsgruppens ordförande och Annakaisa Koskimäki dess sekreterare.

Bekanta dig med presentationerna av ledningsgruppens akademiska medlemmar.

Kontaktinformation

annakaisa.koskimaki@uniarts.fi

Tel. 0294 47 2000

PL 10
00097 Taideyliopisto