Kaarlo Hildén

Konstuniversitetets rektor 1.12.2020–30.11.2025.

  • Rektor
    Konstuniversitetet
  • Kontakt via ledningens assistent:
Dekan Kaarlo Hilden

MuM Kaarlo Hildén är rektor för Konstuniversitetet under femårsperioden 1.12.2020–30.11.2025. Innan dess var han dekan för Konstuniversitetets Sibelius-Akademi 2017–2021, dekan för avdelningen för klassisk musik 2010–2017 och programdirektör för Hanaholmens svenska och finländska kulturcentrum 2007–2010. Tidigare var han utbildningsdirektör vid Helsingfors yrkeshögskola Stadias utbildningsprogram för musik i sju år.

Hildén har arbetat som lärare i pianospel, fri ackompanjemang och musikteori, bl.a. vid Sibelius-Akademin och Helsingfors konservatorium.

Kontakt i huvudsak via ledningens assistent

    • Marlene Weck

    • Ledningens assistent, Yhteiset Kehittämispalvelut, Konstuniversitetet
    • +358503110704