Publikationer

Vår mångformiga publicering berör frågor inom teater, dans, performance, bildkonst, musik och konstnärlig forskning.

Person i biblioteket.
Veikko Kähkönen

Publikationsserier

Bekanta dig med våra akademiers publikationer.

Försäljning och utlåning av publikationer

Konstuniversitetets publikationer kan köpas i Unigrafias webbutik, i Ostinato notbladsbutik eller i Bildkonstakademins bibliotek och Teaterhögskolans bibliotek. En stor del av publikationerna är även tillgängliga på nätet.

Öppen tillgång till publikationer

En stor del av våra publikationer finns tillgängliga med öppen tillgång på nätet.

Kontakt

  • Michaela Bränn

  • Specialist, K/Opintopalvelut, Bildkonstakademin
  • +358406313553
  • Henri Wegelius

  • Planerare, S/Tutkimus- ja tohtorikoulutuspalvelut, Sibelius-Akademin
  • +358456578656