Publikationer

Vår mångformiga publicering berör frågor inom teater, dans, performance, bildkonst, musik och konstnärlig forskning.

Person i biblioteket.
Veikko Kähkönen

Publikationsserier

Bekanta dig med våra akademiers publikationer.

Försäljning och utlåning av publikationer

Konstuniversitetets publikationer kan köpas i Unigrafias webbutik, Naxos webbutik och i Ostinato notbladsbutik. En stor del av publikationerna är även tillgängliga på nätet.

Öppen tillgång till publikationer

En stor del av våra publikationer finns tillgängliga med öppen tillgång på nätet.

Kontakt