Bildkonstakademins publikationer

Vi publicerar litteratur om undervisning och forskning i vår bransch.

Publikationsserier

Konstuniversitetets Bildkonstakademi publicerar i huvudsak böcker i sina två publikationsserier, Kirjoituksia Kuvataideakatemiasta (ISSN 2242-0142) och Taideteoreettisia kirjoituksia Kuvataideakatemiasta (ISSN 2343-1008). Därutöver publicerar vi även doktorsavhandlingar i bildkonst.

Försäljning och tillgång

Bildkonstakademins nyaste böcker kan köpas i Unigrafias webbutik. Majoriteten av Bildkonstakademins böcker och doktorsavhandlingar i bildkonst publiceras även som öppna publikationer på nätet.

Rabatter

Vi beviljar rabatter på verk enligt följande:

  • 20 % till utexaminerade från Bildkonstakademin och Konstuniversitetet, nuvarande studerande och personal vid universitetet, medlemmar i Bildkonstakademins vänner rf, inhemska högskolor, konstskolor, medlemmar i finländska konstnärsorganisationer
  • 20 % inhemska återförsäljare
  • 10 % utländska högskolor

Inköp som berättigar till rabatter kan göras via webbutiken genom att använda rabattkoderna: 20 % ARTS20 och 10 % ARTS10.

Bokförmedling

Gällande tillgången på äldre publikationer, bokförmedlar- och återförsäljarbeställningar samt inköp som berättigar till rabatter kontakta oss via e-post: kuva.books@uniarts.fi.