Donera till konsten

En donation kan vara startskottet på en konstnärs livslånga karriär. Framtidens mästare växer fram på Konstuniversitetet. Genom att stödja unga konstnärer berikar du det finländska kulturlivet och stärker konstens framtid.

Testamentsdonation till konsten

En testamentsdonation är en möjlighet att med de tillgångar du lämnar efter dig göra något betydelsefullt för kommande konstnärsgenerationer inom bildkonst, musik och teater. Som testamentsgivare bestämmer du hur tillgångarna ska användas. Du kan testamentera ditt arv eller en del av det till ett konstområde som är viktigt för dig.

Stöd till konstnärer

Så används din donation

Utbildningen vid Konstuniversitetet ligger på internationell toppnivå och kräver stora resurser. Endast med tillräckligt högklassig utbildning kan vi tävla om de mest begåvade konstnärerna och erbjuda dem chansen att utvecklas till konstnärer i världsklass.

Tack till donatorer för året 2023

Ett varmt tack till alla er privatpersoner, stiftelser och företag som med donationer och testamenten har stött Konstuniversitetets undervisning, forskning och studerande.

Så här donerar du

Med en donation kan du stöda konststudier och konstutbildning. Med medel från donationerna beviljar vi bland annat stipendier till unga konstnärer som är i början av sin karriär.

Kontakta oss

När du överväger en donation eller arv till konst kan du kontakta oss. Vi kommer att ge dig mer information om fördelningen av donationen per telefon eller, om du önskar, så ordnar vi ett möte med dig. Vi kan också hjälpa dig att upprätta ett testamente.