Så här gör du en donation

Donationer till Konstuniversitetet kan dras av i beskattningen.

Med en donation kan du stöda konstutbildning och konststudier. Du kan göra en donation som kontoöverföring till Konstuniversitetets konto. Du kan också göra en kontoöverföring till stödstiftelserna som verkar i anslutning till universitetet. Din donation läggs till Konstuniversitetets eller dess stödstiftelsers kapital. Kapitalets årliga avkastning är det enda som används för att stödja utbildning och studier.

Donationer till Konstuniversitetet är avdragsgilla i beskattningen.

Vi hjälper gärna till med alla frågor som gäller donering och riktande av donationer.

Donera till konstutbildningen

Du kan stödja konstutbildningen i allmänhet och göra en donation till Konstuniversitetets konto. Du kan dra av en donation på minst 850 euro och högst 500 000 euro som gjorts för detta ändamål i inkomstbeskattningen. Konstuniversitetet skickar uppgifterna om donationen till skattemyndigheten efter skatteårets slut. För att lämna in uppgifterna behöver vi donatorns personbeteckning.

Samfund får dra av penningdonationer på minst 850 och högst 250 000 euro till Konstuniversitetet i beskattningen. Till samfund räknas aktiebolag, föreningar och stiftelser.

När din donation är minst 850 euro, ta kontakt: Eveliina Olsson

Kontoöverföring till Konstuniversitetet för konstutbildning:

  • Kontonummer: OP Fl83 5000 0120 4056 09, BIC=OKOYFIHH
  • Mottagare: Konstuniversitetet
  • Meddelande: Donatorns namn och kontaktuppgifter

Donation till stöd för konststudier

I anslutning till Konstuniversitetet verkar två stödstiftelser: Konstuniversitetets stödstiftelse och Sibelius-Akademins stödstiftelse. De stöder studeranden ekonomiskt.

Stödstiftelsen vid Sibelius-Akademin delar ut stipendier särskilt till musikstuderande. Under stiftelsen lyder flera olika donations- och testamentsfonder.

Via Konstuniversitetets stödstiftelse kan du stöda studier och utbildning i bildkonst och performativa konstarter. Stödstiftelsen har tre fonder: Konstuniversitetets allmänna fond, Bildkonstakademins fond och Teaterhögskolans fond.

Du kan rikta din donation till stödstiftelsen i allmänhet eller till ett konstområde som är viktigt för dig.

Samfund får dra av penningdonationer till stödstiftelser på minst 850 och högst 250 000 euro i beskattningen. Till samfund räknas aktiebolag, föreningar och stiftelser.

När du vill rikta din donation eller din donation är minst 850 euro, ta kontakt: Anni Pokki

Kontoöverföring till Konstuniversitetets stödstiftelse:

  • Kontonummer: OP FI02 5000 0120 4448 97, BIC=OKOYFIHH
  • Mottagare: Konstuniversitetets stödstiftelse
  • Meddelande: Donatorns namn och kontaktuppgifter

Kontoöverföring till Sibelius-Akademins stödstiftelse:

  • Kontonummer: Nordea FI76 2185 1800 1261 21, BIC=NDEAFIHH
  • Mottagare: Sibelius-Akademins stödstiftelse
  • Meddelande: Donatorns namn och kontaktuppgifter

Tillstånd till penninginsamling

Konstuniversitetets tillstånd till penninginsamling: Polisstyrelsen RA/2020/480 27.4.2020.

Konstuniversitetets stödstiftelses tillstånd till penninginsamling: RA/2020/429 20.5.2020.

Sibelius-Akademins stödstiftelses tillstånd till penninginsamling: RA/2020/325 31.3.2020.