Näin teet lahjoituksen

Taideyliopistolle tehdyn lahjoituksen voit vähentää verotuksessa. Tukisäätiöidemme kautta voit tukea taiteen opiskelua.

Lahjoitus taidekoulutukselle

Voit tukea taidekoulutusta yleisesti ja tehdä lahjoituksen Taideyliopistolle verkkolahjoituksena tai tilisiirtona. Lahjoituksesi lisätään Taideyliopiston pääomaan. Yliopisto käyttää pääoman tuottoja taidekoulutuksen kehittämiseen ja uusien taiteilijasukupolvien kouluttamiseen strategiansa mukaisesti.

Taideyliopistolle tehdyn vähintään 850 euron lahjoituksen voi vähentää verotuksessa. Taideyliopisto toimittaa tiedon lahjoituksesta veroviranomaiselle verovuoden päätyttyä. Tarvitsemme tietojen toimittamista varten lahjoittajan henkilötunnuksen. 

Yhteisöt saavat vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen Taideyliopistolle tehdyn rahalahjoituksen. Yhteisöiksi luetaan osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt.

Kun lahjoituksesi on vähintään 850 euroa tai haluat saada lisätietoa lahjoittamisesta, ota yhteyttä: Eveliina Olsson.

Tee verkkolahjoitus Taideyliopistolle

Tee lahjoitus tilisiirtona Taideyliopistolle

Tilinumero: OP Fl83 5000 0120 4056 09, BIC =OKOYFIHH
Saaja: Taideyliopisto
Viestiksi: Lahjoittajan nimi ja yhteystiedot


Lahjoitus taiteen opiskelun tukemiseen

Taideyliopiston yhteydessä toimii kaksi tukisäätiötä: Taideyliopiston tukisäätiö ja Sibelius-Akatemian tukisäätiö. Tukisäätiöt tukevat taloudellisesti opiskelijoita ja myöntävät apurahoja. Voit tehdä lahjoituksen yleisesti tukisäätiölle tai kohdentaa lahjoituksen sinulle tärkeälle taiteenalalle.

Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa apurahoja erityisesti musiikin opiskelijoille. Säätiön alaisuudessa toimii useita erilaisia lahjoitus- ja testamenttirahastoja.

Taideyliopiston tukisäätiön kautta voit tukea kuvataiteiden ja esittävien taiteiden opiskelua ja koulutusta. Tukisäätiöllä on kolme rahastoa: Taideyliopiston yleisrahasto, Kuvataideakatemian rahasto ja Teatterikorkeakoulun rahasto.

Yhteisöt saavat vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruiset tukisäätiöille tehdyt rahalahjoitukset. Yhteisöiksi luetaan osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt.

Kun haluat keskustella lahjoituksesi kohdentamisesta, ota yhteyttä: Anni Pokki.

Tee tilisiirto Taideyliopiston tukisäätiölle

Tilinumero: OP FI02 5000 0120 4448 97, BIC =OKOYFIHH
Saaja: Taideyliopiston tukisäätiö
Viestiksi: Taiteen ala, jolle haluat kohdentaa lahjoituksen sekä lahjoittajan nimi ja yhteystiedot

Tee tilisiirto Sibelius-Akatemian tukisäätiölle

TilinumeroNordea FI76 2185 1800 1261 21, BIC = NDEAFIHH
Saaja: Sibelius-Akatemian tukisäätiö
Viestiksi: Musiikin alue, jolle haluat kohdentaa lahjoituksen sekä lahjoittajan nimi ja yhteystiedot

Rahankeräyslupa

Taideyliopiston rahankeräyslupa: Poliisihallitus RA/2020/480 27.4.2020.

Taideyliopiston tukisäätiön rahankeräyslupa: RA/2020/429 20.5.2020.

Sibelius-Akatemian tukisäätiön rahankeräyslupa: RA/2020/325 31.3.2020.