Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Näin teet lahjoituksen

Taideyliopistolle ja sen tukisäätiöille tehdyn lahjoituksen voit vähentää verotuksessa.

Voit tukea lahjoituksella taidekoulutusta ja taiteen opiskelua. Voit tehdä lahjoituksen tilisiirtona Taideyliopiston tilille tai yliopiston yhteydessä toimivien tukisäätiöiden tileille. Lahjoituksesi lisätään Taideyliopiston tai sen tukisäätiöiden pääomaan. Ainoastaan pääoman vuosituottoja käytetään koulutuksen ja opiskelun tukemiseen.

Lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia.

Autamme mielellämme kaikissa lahjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä ja lahjoituksen kohdentamisessa. 

Lahjoitus taidekoulutukselle

Voit tukea yleisesti taidekoulutusta ja tehdä lahjoituksen Taideyliopiston tilille. Voit vähentää tuloverotuksessa tähän tarkoitukseen tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron lahjoituksen. Taideyliopisto toimittaa tiedon lahjoituksesta veroviranomaiselle verovuoden päätyttyä. Tarvitsemme tietojen toimittamista varten lahjoittajan henkilötunnuksen. 

Yhteisöt saavat vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen Taideyliopistolle tehdyn rahalahjoituksen. Yhteisöiksi luetaan osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt.

Kun lahjoituksesi on vähintään 850 euroa, ota yhteyttä: Sarri Vuorisalo-Tiitinen.

Tilisiirto Taideyliopistolle taidekoulutukseen:

Tilinumero: OP Fl83 5000 0120 4056 09, BIC =OKOYFIHH
Saaja: Taideyliopisto
Viestiksi: Lahjoittajan nimi ja yhteystiedot

Lahjoitus taiteen opiskelun tukemiseen

Taideyliopiston yhteydessä toimii kaksi tukisäätiötä: Taideyliopiston tukisäätiö ja Sibelius-Akatemian tukisäätiö. Ne tukevat taloudellisesti opiskelijoita.

Sibelius-Akatemian tukisäätiö jakaa apurahoja erityisesti musiikin opiskelijoille. Säätiön alaisuudessa toimii useita erilaisia lahjoitus- ja testamenttirahastoja.

Taideyliopiston tukisäätiön kautta voit tukea kuvataiteiden ja esittävien taiteiden opiskelua ja koulutusta. Tukisäätiöllä on kolme rahastoa: Taideyliopiston yleisrahasto, Kuvataideakatemian rahasto ja Teatterikorkeakoulun rahasto.

Voit tehdä lahjoituksen yleisesti tukisäätiölle tai voit kohdentaa lahjoituksesi sinulle tärkeälle taiteenalalle. Voit vähentää tuloverotuksessa tukisäätiölle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron lahjoituksen. Toimitamme tiedon lahjoituksesta veroviranomaiselle verovuoden päätyttyä. Tarvitsemme tietojen toimittamista varten lahjoittajan henkilötunnuksen. 

Yhteisöt saavat vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruiset tukisäätiöille tehdyt rahalahjoitukset. Yhteisöiksi luetaan osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt.

Kun haluat kohdentaa lahjoituksesi tai lahjoituksesi on vähintään 850 euroa, ota yhteyttä: Sarri Vuorisalo-Tiitinen.

Tilisiirto Taideyliopiston tukisäätiölle:

Tilinumero: OP FI02 5000 0120 4448 97, BIC =OKOYFIHH
Saaja: Taideyliopiston tukisäätiö
Viestiksi: Lahjoittajan nimi ja yhteystiedot

Tilisiirto Sibelius-Akatemian tukisäätiölle:

TilinumeroNordea FI76 2185 1800 1261 21, BIC = NDEAFIHH
Saaja: Sibelius-Akatemian tukisäätiö
Viestiksi: Lahjoittajan nimi ja yhteystiedot

Rahankeräyslupa

Taideyliopiston rahankeräyslupa: Poliisihallitus RA/2020/480 27.4.2020.

Taideyliopiston tukisäätiön rahankeräyslupa: RA/2020/429 20.5.2020.

Sibelius-Akatemian tukisäätiön rahankeräyslupa: RA/2020/325 31.3.2020.