window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-56519545-1'); Tietosuoja | Uniarts Helsinki

Tietosuoja

Tutustu Taideyliopiston tietosuojapolitiikkaan ja tietosuojailmoituksiin.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on muuttumassa ja EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetuksella pyritään parantamaan yksityisyyden suojaa ja yhtenäistämään henkilötiedon käsittelyn säädöspohjaa EU-alueella. Tietosuoja-asetuksessa määritellään rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä. 

Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan yliopistolla tulee olla nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa yliopistoa toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet. Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Taideyliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot 25.5.2018 alkaen: asiantuntija Antti Orava, sähköposti tietosuoja(at)uniarts.fi, puhelin +358 294 47 3568

Tietosuojapolitiikka

Yliopisto kuvaa tietosuojapolitiikassaan ne pääperiaatteet, vastuut ja toimintatavat, joita yliopistossa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä. Taideyliopisto on rekisterinpitäjänä sitoutunut suojelemaan yksilön oikeuksia ja vapauksia käsitellessään henkilötietoja. 

Tietosuojaa toteutetaan yliopistossa käytännössä mm. 

  • suunnittelemalla henkilötietojen käsittelyn prosessi etukäteen huomioiden henkilötietojen käsittely koko elinkaari (sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja)
  • noudattamalla henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetuksen perusperiaatteita
  • informoimalla käsittelystä rekisteröityjä
  • huolehtimalla henkilötietojen oikeellisuudesta
  • määrittelemällä henkilötietojen säilytysajat
  • huolehtimalla tarvittavista sopimuksista henkilötietojen käsittelyn ulkoistustilanteissa

Tietosuojailmoitukset

Taideyliopisto toteuttaa rekisteröityjen informointia muun muassa tietosuojailmoitusten avulla. Taideyliopisto julkaisee verkkosivuilla seuraavat tietosuojailmoitukset:

Opiskeleminen

Työskentely

Yliopiston palveluita opiskelijoille, työntekijöille ja muille yliopistoyhteisöön kuuluville

Kameravalvonta

  • Taideyliopiston julkisissa tiloissa ja myös tilojen ulkopuolella suoritetaan kameravalvontaa

Kirjaston asiakkaat

  • kirjaston asiakkaita voivat olla omien opiskelijoiden ja työntekijöiden lisäksi myös muut kirjastopalveluita käyttävät henkilöryhmät

Taideyliopiston kumppanit ja asiakkaat sekä viestinnän ja markkinoinnin kohderyhmät

Muut

Tutkimushankkeissa tapahtuva tutkimushankkeeseen osallistuvien informointi tapahtuu tutkimusryhmän tai tutkijan toimesta. Tutkimushankkeiden tietosuojailmoituksia ei julkaista verkkosivuillamme.

(function() {var sz = document.createElement('script'); sz.type = 'text/javascript'; sz.async = true;sz.src = '//siteimproveanalytics.com/js/siteanalyze_6050161.js';var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sz, s);})();