Digitaaliset oppimateriaalit

Löydä taidealan oppimateriaaleja sekä linkkejä hyödyllisiin tietokantoihin ja verkkosivustoihin, joita voit käyttää apuna opetuksessasi.

Huomioithan, että osa sivustoista on vanhentuneita, eivätkä sen vuoksi täytä saavutettavuuskriteereitä tai toimi kaikilla laitteilla. Parannamme niiden saavutettavuutta mahdollisimman pian.

Musiikin oppimateriaalit

 • 1900-luvun musiikin historia – Tietopaketti viime vuosisadan musiikillisista ilmiöistä opettajille, opiskelijoille ja kaikille musiikista kiinnostuneille
 • Afroimpro – Sivusto esittelee menetelmiä, joilla rytmimusiikin taitajat ovat opiskelleet improvisointia kautta aikojen. Uusia ideoita improvisointiin jo pidemmällä oleville opiskelijoille ja opettajille.
 • Akustiikan perusteet – Tietoa musiikkiakustiikasta ja apuvälineitä erilaisten musiikkiakustisten perusilmiöiden havainnollistamiseen
 • Aleatori – Musiikkiopistotasolle soveltuvan harmoniaopin ja säveltapailun oppimateriaali. Artikkeli- ja ohjelmistotietokanta musiikin perusteiden eli säveltapailun, musiikinteorian ja musiikin historian opetukseen.
 • Couperinin cembalokirjat – François Couperin (1668–1733) on antanut cembalokirjojensa sarjojen osille otsikot, joiden merkitystä on usein vaikea ymmärtää. Sivusto pyrkii tarjoamaan tähän ongelmaan apua. Se on tarkoitettu cembalisteille, cembalonsoiton opiskelijoille ja Couperinin musiikista tai hänen ajastaan kiinnostuneille.
 • Etno.net – Kansanmusiikin aineryhmän verkkoäänitteitä, CD-levyjä ja oppimateriaaleja
 • Harp Notation – Englanninkielinen sivusto esittelee harpun mahdollisuuksia säveltäjille.
 • Intonaatio – Sivustolla esitellään intonaation haasteita soittajan jokapäiväisen työn kannalta.
 • Jouhikko – Jouhikon esittely
 • Kieltenopetuksen verkkoaineistot – Kieltenopetuksen materiaalipankki
 • Laura – Laulujen ja laulusuomennosten tekstitietokanta
 • Lyömäsoittimet – Orkesterilyömäsoittimet ja niille säveltäminen – tietopankki säveltäjille ja sovittajille
 • Moniaistinen liikkeellisyys kanteleen soittotekniikoissa – Sivusto esittelee kehollis-liikkeellisen lähestymistavan kanteleensoittoon.
 • Muhi – Musiikinhistorian verkkosivut – Muhi sisältää musiikinhistoriallisten artikkelien tietokannan sekä suppean yleisesityksen länsimaisen taidemusiikin historiasta. Muhin sisältö on referoitua ja korkeatasoista edustaen parasta suomalaista tietämystä.
 • Musiikin historian pedagogiikka – Musiikinhistorian pedagogiikkakurssi verkossa
 • Musiikinteoria 1 – Musiikinteoriaa totutusta poikkeavalla tavalla. Harmonian lisäksi käsitellään myös mm. notaatiota ja rytmiikkaa. Oppimateriaalissa peilataan musiikinteorian käsitteistöä historian kautta nykypäivään. Mukana on lyhyesti myös jazzin musiikinteoriaa.
 • Musiikinteoria 2 – Musiikinteorian jatko-osassa on aiheina mm. notaatio, äänenkuljetus, soinnutus, koraali, kuorosovitus, kaksiäänisyys, reduktio, kontrapunkti ja soitunnus.
 • Musiikin teknologian perusteet (ei toiminnassa tällä hetkellä) – Musiikin tietotekniikan ja äänitekniikan perusteet
 • Organo – Multimediaesittely Musiikkitalon Organo-salista ja sen kolmista erityylisistä uruista. Tutustu soittimiin, niiden historiaan ja kuuntele niille sävellettyä musiikkia. Urkutieto-osiossa voit myös perehtyä urkujen toimintaan.
 • Soila – Teosten esittelytekstien tietokanta (ei toiminnassa tällä hetkellä) – Soila on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kehittämä ja ylläpitämä teosesittelytekstien tietokanta.
 • SUMU – Suomalaisen musiikin tietokanta (ei toiminnassa tällä hetkellä) – SUMU on Sibelius-Akatemian kehittämä ja ylläpitämä suomalaisen musiikin tietokanta. Se on kehitetty tutkimuskäyttöön ja se sisältää perustiedot noin 400 suomalaisen säveltäjän teoksista.
 • Tiedonhaun oppaat – Taideyliopiston kirjaston Tiedonhaun oppaista saat tietoa oman alasi aineistoista, vinkkejä tiedonhakuun ja infoa kirjaston tarjoamista palveluista.
 • Tiedätkö soiton harjoittelusta riittävästi? – Muusikko-soitonopettajan sekä lääkärin yhdessä tekemä oppimateriaali järkevän harjoittelun tueksi. Painopiste on fyysisen ja psyykkisen harjoittelun sekä harjoittelun pitkäjännitteisen suunnittelun ohjauksessa.
 • Vaccaj – Nicolo Vaccajn Metodo pratico -kokoelman laulujen nuotit, sanat ääntämisohjeineen ja suomennoksineen, lauluesimerkit sekä taustatiedot
 • Virtuaalikatedraali – Virtuaalikatedraali tekee tutuksi rikasta ja monipuolista kirkkomusiikkia ja esittelee soittimista suurimman – urut.
 • Viulistin soittoergonomia – Fysioterapeutti Katarina Poranderin opetusvideo antaa tietoa kehon asennoista ja toiminnoista viulua soittaessa. Ohjeet soveltuvat kaikille viulisteille riippumatta soittajan tasosta.
 • WaS – Wind and Sound – Vaskisoittajille ja vaskisoittimista kiinnostuneille tarkoitettu sivusto, joka selvittää, mitä vaskisoittimessa ja soittajassa tapahtuu äänenmuodostusprosessin aikana.
 • Ääninen – Äänisanakirja ja sävellysympäristö
 • Äänityö – Opas, jossa esitellään, miten musiikkia tai ääntä yleensä taltioidaan ja käsitellään Audacity-ohjelmalla. Opas on suunnattu erityisesti musiikinopettajille ja musiikinharrastajille.

Esittävän taiteen oppimateriaalit

Teatterikorkeakoulun julkaisusarjan verkko-oppimateriaalit