Kuvaaminen Taideyliopiston tiloissa

Kuvaaminen omaan käyttöön tai journalistiseen tarkoitukseen on yliopiston yleisissä tiloissa sallittua, kunhan se ei häiritse perustoimintaamme. Ilmoita kuitenkin tulostasi ja kuvaustarkoituksestasi yliopiston viestinnälle.

Kuvaaminen julkisissa tiloissa

Yliopiston rakennuksia ja yleisiä tiloja voi kuvata vapaasti omaan tai journalistiseen käyttöön rakennusten aukioloaikoina. Yleisillä tiloilla tarkoitetaan tiloja, joihin on vapaa pääsy ilman kulkutunnistetta, eli esimerkiksi auloja ja kirjastoja.

Kuvaukset eivät kuitenkaan saa häiritä yliopiston opiskelijoita, henkilökuntaa tai muita tiloja käyttäviä henkilöitä, eikä niistä saa aiheutua haittaa yliopiston toiminnalle, tiloille, kalusteille tai aineistoille. Kuvaaminen kaupallisiin, poliittisiin tai uskonnollisiin tarkoituksiin on kiellettyä. 

Jos kuvissasi tai videoissasi näkyy tunnistettavia ihmisiä, sinun täytyy pyytää heiltä lupa materiaalin julkaisuun. 

Kuvaaminen journalistisiin tarkoituksiin

Median edustajat ovat tervetulleita kuvaamaan kampukselle uutisoidessaan Taideyliopistoa koskevista aiheista. 

Toivomme, että kuvaamisesta ilmoitetaan etukäteen Taideyliopiston viestinnälle sähköpostitse osoitteeseen viestinta@uniarts.fi. Laajemmissa kuvaushankkeissa suunnitelmista sovitaan vastuussa olevan yksikön kanssa. 

Median edustajia pyydetään ilmoittautumaan kampukselle saapuessaan infopisteeseen. 

Opetuksen kuvaaminen

Opetuksen kuvaamiseen tai muuhun tallentamiseen täytyy pyytää lupa tallenteessa esiintyviltä opettajilta ja opiskelijoilta.

Huomioithan, että jos kuvissasi näkyy keskeneräisiä taideteoksia, sinun tulee pyytää niiden tekijältä lupa kuvaamiseen ja kuvien julkaisuun.  

Kuvissa näkyvien taideteosten käsittely 

Tiloissamme on runsaasti nykyisten ja entisten opiskelijoidemme taideteoksia. Kerro aina taideteoksen tekijä, nimi ja valmistumisvuosi kuvien julkaisemisen yhteydessä. 

Tilojen vuokraaminen kuvauskäyttöön

Taideyliopiston tiloja on joissain tilanteissa mahdollista vuokrata kuvauskäyttöön. Tällaisissa tilanteissa tehdään aina erillinen sopimus. 

Jos olet kiinnostunut vuokraamaan tiloja, ota sähköpostitse yhteyttä tilapalveluihimme: tilavuokraus@uniarts.fi

Henkilötietojen käsittely valokuvissa

Valokuva ja video sisältävät henkilötietoja, mikäli siinä esiintyvä henkilö tai henkilöt ovat tunnistettavissa.

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetuksen (2016/679, GDPR) asettamia vaatimuksia sekä muuta kansallista tietosuojalainsäädäntöä. 

Kuvaa henkilöstä ei saa julkaista ilman henkilön antamaa vapaaehtoista ja nimenomaista suostumusta. Valokuvien käytön osalta on selkeästi ilmaistava tarkoitus ja alusta, jolla kuva on tarkoitus julkaista. Suostumus on syytä pyytää kirjallisena ja kuvissa esiintyvällä henkilöllä tulee olla mahdollisuus myös suostumuksen peruuttamiseen.